• РЕГИСТРАЦИЯ

Всё украдено до нас

Михаил Он (Mikle1)
Великодержавный сепаратист
22 октября 11:20 4 2590

Письмо украинского офицера об особенностях торговли оружием во время войны, о патриотизме и барыгах. В письме приведен перечень оружия, числящегося пропавшим в ВСУ на сентябрь 2019 года.

 Автоперевод письма дан ниже.

Про крадіжки та корупцію у нашому війську за часів Порошенко чули всі. Можете в це вірити чи ні, але у нас, офіцерів ЗСУ, що були на передку, сумнівів у цьому немає. Я потрапив на фронт наприкінці 14-го (хоча б міг й відсидітися в тилу) і тому не буду брехати про те, хто там до цього що робив. Також не буду доводити, що всі або майже всі офіцери, що були на передовій в 2014-15 роках, воювали за Україну, а не за бабло. Справа в іншому.

На моїх очах протягом 15-го року падала інтенсивність зіткнень, але серед командування частин і штабах з'єднань стало з'являтися все більш бізнесменів. Це були не ті комбати, які штовхали наліво міномет, щоб купувати солярку і не ті, хто продавав РПГ, хоча б і сепарам, аби залятися горілкою. На жаль, були й такі. Та й в тих, хто був по ту сторону мушки, такого лайна теж вистачало. Це війна - святі тут довго не живуть. Але повернемося до наших баранів.

Так ось, чим спокійніше ставало на фронті, тим більше ставало бариг, які не те що ящиками - машинами тягли все прямо зі складів. Але не з тих, що в тилу – з самого передку. Схема проста як шпала - прислали на роту машину, в якій третина БК, а за паперами все під зав'язку.

- А інше?

- Підписуй, іншим разом підвезуть.

А вночі в намет або на майданчик зберігання прилітає з того боку. Все, до побачення рідненьки!

Це так, найпростіший приклад того, що відбувалось. І мені так руки викручували, і я підписував. І навіть вірив у випадковість прильотів. Після третього разу перестав.

Я не святий, але і не ідіот - 16 років у армії. Поворушив цю тему тихцем: то з есбеушниками за склянкою, то у прокурорських в лазні, а інколи з такими ж як я, офіцерами, прешепочемо. І зрозумів, що це мала частина, лише те, що можна побачити на самому передку сидячи у окопі. Навіть середній комсклад не в змозі з цим боротися.

Загалом, дотягнув я лямку і при першій нагоді, не буду уточнювати який, перевівся в тил, а потім і звільнився.

З собою забрав і документи, що підтверджують те, про що я розповідав вище. Я ж не один такий - більшість бойових офіцерів нормальні мужики. Є й такі, що приєднались до мене і ми разом багато чого можемо розповіси. Тим більше, що в цивільному житті нас зовсім не чекають. «Ми вас туда нє посилалі». Ага, батя розповідав, щ після Афгану їх так само зустрічали всіляки потвори у кабінетах.

Після перемоги Зеленського, я наприкінці серпня почав зібрані матеріали кому треба надсилати. Дякувати Богу, з розуму не вижив та особисто кабінети не відвідував.

Коротше, дуже швидко стало зрозуміло, цо це на х .... нікому це не потрібно. І новій владі теж. А мені за Державу прикро.

За Україну, а не за тих сук, які при владі що сьогодні, що 10, що 25 років тому сидять і МОЮ України вбивають швидше і краще, ніж сепари. У 14-му я ще вважав, що путло наш головний ворог. Дякувати керівництву - за 5 років трохи клепок в голові додалося.

Загалом, ми з побратимами давали владі останній шанс – почати чесне життя. Мали надію, що вона хоча б не одразу, але почне тиснути гадів. Час вийшов, будемо тепер потроху зібране по редакціях розсилати. Десь воно напевне вилізе.

І не треба мені дорікати, що я зрадник та на москалів працюю - я вже цього лайна наслухався «сміття з хати не можна виносити, бо Росії, вигідно». Доста, мене вже цим не розчулити.

Загалом маємо.

На вересень 2019 року в ЗСУ числяться зниклими:

- ЗУ-23-2 №Л1129;

- ПУ 9П135М ПТРК "Фагот" №№ УХ 34781, МВ 24613;

- АК №№ ЭР 0384, ЭР 8834, 4297870, 4391916, 4395023, 4407828, 4401694, 1460311, 4391478, 460450, 4230783, 4254780, 4213335, 4179764, 6401817, 1257765, 4206321, 2610597;

- АКС-74 №№ 1542725, 2970258, 3647067, 2690619, 1273649, 4369508, 1742985;

- АКС-74У №№ 3597497, 9127562;

- кулемет ПКТ №№ ТХ 451, Л4123, Т3323, БГ980, НК53, И4183, К6993, Г6431, Г7207, Н3965, П468, Н1369, Н1344, Б490;

- пістолет Макарова (ПМ) №№ 1837105901, 1837106646, АШ8554, БК5935, УБ4102, БК2644, БК4409, УБ7743, УБ7748, УД7762, ВИ2979, ПА1240, ВИ3198, ЕХ5328, ПТ2251, ПТ2454, ВИ4995, БУ7522, ПА7743, ОЕ8275, ЕШ1110, АП7524, КЕ0192, БУ2333, ВМ3425, ИМ0503;

- 26-мм сигнальні пістолети СПШ №№ 1646520, 9290, 24865, ЭП476, ЛГ176;

- гранатомети ГП-25 №№ 528022, 850283, 859371, 859593, 859297, 859307, 702275, 640288, 985882, 986057, 985887, 336466, 527602, АБ0678, 327338;

9-мм пістолети ПБ №№ А412И, Х181М, А390И, Р447Ц.

_________________________________________________

О кражах и коррупции в нашем войске во времена Порошенко слышали все. Можете в это верить или нет, но у нас, офицеров ВСУ, которые были на передке, сомнений в этом нет. Я попал на фронт в конце 14-го (хотя мог бы и отсидеться в тылу) и поэтому не буду врать о том, кто там до этого делал. Также не буду доказывать, что все или почти все офицеры, что были на передовой в 2014-15 годах, воевали за Украину, а не за бабло. Дело в другом.

На моих глазах в течение 15-го года падала интенсивность столкновений, но среди командования частей и штабах соединений стало появляться все более бизнесменов. Это были не те комбаты, которые толкали налево миномет, чтобы покупать солярку и не те, кто продавал РПГ, хотя бы и сепарам, чтобы залятися водкой. К сожалению, были и такие. Да и в тех, кто был по ту сторону мушки, такого дерьма тоже хватало. Это война - святые здесь долго не живут. Но вернемся к нашим баранам.

Так вот, чем спокойнее становилось на фронте, тем больше становилось барыг, которые не то что ящиками - машинами тащили все прямо со складов. Но не из тех, что в тылу – с самого передке. Схема проста как шпала - прислали на роту машину, в которой треть БК, а по бумагам все под завязку.

- А другое?

- Подписывай, в другой раз подвезут.

А ночью в палатку или на площадку хранения прилетает с той стороны. Все, до свидания родненьки!

Это так, самый простой пример того, что происходило. И мне так руки выкручивали, и я подписывал. И даже верил в случайность прилетов. После третьего раза перестал.

Я не святой, но и не идиот - 16 лет в армии. Пошевелил эту тему потихоньку: то с сбушниками за стаканом, то у прокурорских в бане, а иногда с такими же как я, офицерами, прешепочемо. И понял, что это малая часть, только то, что можно увидеть на самом передке сидя в окопе. Даже средний комсостав не в состоянии с этим бороться.

В общем, тянул я лямку и при первой возможности, не буду уточнять какой, перевелся в тыл, а потом и уволился.

С собой забрал и документы, подтверждающие то, о чем я рассказывал выше. Я же не один такой - большинство боевых офицеров нормальные мужики. Есть и такие, что присоединились ко мне и мы вместе многое можем расскажешь. Тем более, что в гражданской жизни нас совсем не ждут. "Мы вас туда не посылали". Ага, батя рассказывал, что после Афгана их так же встречали всякие уроды в кабинетах.

После победы Зеленского, я в конце августа начал собранные материалы кому надо отправлять. Слава Богу, с ума не выжил и лично кабинеты не посещал.

Короче, очень быстро стало понятно, цо это на х .... никому это не нужно. И новой власти тоже. А мне за Державу обидно.

За Украину, а не за тех сук, которые при власти что сегодня, что 10, что 25 лет назад сидят и МОЮ Украины убивают быстрее и лучше, чем сепари. В 14-м я еще считал, что путло наш главный враг. Спасибо руководству - за 5 лет немного клепок в голове прибавилось.

В общем, мы с побратимами давали властям последний шанс начать честную жизнь. Имели надежду, что она хотя бы не сразу, но начнет давить гадов. Время вышло, будем теперь понемногу собранное по редакциям рассылать. Где-то оно наверняка вылезет.

И не надо меня упрекать, что я предатель и на москалей работаю - я уже этого дерьма наслушался «сор из избы нельзя выносить, потому что России выгодно». Доста, меня уже этим не умилить.

В общем имеем.

На сентябрь 2019 года в ВСУ числятся пропавшими:

- ЗУ-23-2 №Л1129;

- ПУ 9П135М ПТРК "Фагот" №№ УХ 34781, МВ 24613;

- АК №№ ЭР 0384, ЭР 8834, 4297870, 4391916, 4395023, 4407828, 4401694, 1460311, 4391478, 460450, 4230783, 4254780, 4213335, 4179764, 6401817, 1257765, 4206321, 2610597;

- АКС-74 №№ 1542725, 2970258, 3647067, 2690619, 1273649, 4369508, 1742985;

- АКС-74У №№ 3597497, 9127562;

- кулемет ПКТ №№ ТХ 451, Л4123, Т3323, БГ980, НК53, И4183, К6993, Г6431, Г7207, Н3965, П468, Н1369, Н1344, Б490;

- пістолет Макарова (ПМ) №№ 1837105901, 1837106646, АШ8554, БК5935, УБ4102, БК2644, БК4409, УБ7743, УБ7748, УД7762, ВИ2979, ПА1240, ВИ3198, ЕХ5328, ПТ2251, ПТ2454, ВИ4995, БУ7522, ПА7743, ОЕ8275, ЕШ1110, АП7524, КЕ0192, БУ2333, ВМ3425, ИМ0503;

- 26-мм сигнальні пістолети СПШ №№ 1646520, 9290, 24865, ЭП476, ЛГ176;

- гранатомети ГП-25 №№ 528022, 850283, 859371, 859593, 859297, 859307, 702275, 640288, 985882, 986057, 985887, 336466, 527602, АБ0678, 327338;

9-мм пістолети ПБ №№ А412И, Х181М, А390И, Р447Ц.

http://naspravdi.info/novosti/...

Великодержавный сепаратист

Главный итог 2019 года – Россия сломала МВФ

На этой неделе разрешилась, пожалуй, главная интрига 2019 года – Правительство решилось распечатать «кубышку» резервного фонда и направить средства на внутрироссийские ...

Будущий глобальный мир на примере поражения России от WADA

Как уже говорилось ранее, противник нашел у России одно уязвимое место и теперь будет долбить по нему, сколько хватит сил. Причем без ядерных ракет, десантов иностранной морской пехоты ...

С чего начинается предательство Родины

Мы с детства знаем, с чего начинается Родина. О том, с чего начинается предательство этой самой Родины, мы задумываемся гораздо позже. Но, к сожалению, все чаще...События 2014 года на У...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...
  Михаил Он (Mikle1) 15 ноября 14:18

  Ваза-ари авасет иппон!

  Вчера МИД Украины обратился с нотой в адрес Японии по поводу въезда в страну для участия в соревнованиях команды каратэистов из ДНР. Команда из ДНР заняла второе место и получила 13 медалей (10 из них - золотые!). МИД Украины возмущает, что донецкие мальчишки свободно приехали в Японию и никто их там на границе не вышвырнул вон. А новость для спортивного...
  367
  Михаил Он (Mikle1) 5 ноября 16:42

  Преступные будни СБУ Николаевской области

  Михаил Онуфриенко, специальное расследование для Новостного агентства «Харьков»:  Зеленский во время своего визита не зря назвал Николаев «бандитским городом».    Мафия, пусть и в погонах, любит тишину, однако в «благородном контрразведывательном семействе» Николаева грянул гром: активист Денис Жело опубликовал в Facebook список сотруднико...
  3486
  Михаил Он (Mikle1) 21 октября 18:59

  Этническое биооружие 21 века

  О секретных биолабораториях США на Украине и опытах над украинцами писали много глупостей и "страшилок" для того, чтобы скрыть под горами лжи факты и фамилии /и места работы/ участвующих в проекте граждан США.   С августа 2005 года Агенство по уменгьшению военной угрозы Министерства обороны США под контролем РУМО США реализует на Украине биологическ...
  3371
  Михаил Он (Mikle1) 17 октября 12:38

  Это какой-то позор!

  Прав профессор Преображенский - разруха начинается в головах. Сначала все же в главной, американской голове, слетевшей с катушек ввиду головокружения от успехов. А следом проблемы с мозговой деятельностью демонстрируют и те, кто наиболее полно и близко к желудку воспринял тот самый "Мир по-американски", как аксиому. В общем, этакая всеземная американская акула начала ...
  3291
  Михаил Он (Mikle1) 17 октября 10:38

  США бомбит свою базу в Сирии

  А ведь это провал, господа! Это даже позор, когда приходиться бомбить свою же базу, чтобы уничтожить боеприпасы и военную технику, оставленную из-за поспешного бегства. Полковник Майлс Кэггинс, представитель командования группировки США в Ираке, уточнил, что удар был нанесен по цементному заводу Лафарж после того, как все янки покинули объект. США пошли на этот...
  11908
  Михаил Он (Mikle1) 3 октября 10:44

  Антиутопия 2019 или операция "Деградация"

  Сверхзадача Хунты - не дать скупить украинские чернозёмы русским. Как ценнобумажник отвечу - НИКАК - задача не имеет решения. "Свобода – это возможность сказать, что дважды два – четыре", писал Оруэлл в антиутопии "1984". Он писал о современной Украине, а может современную Украину писали с его антиутопии. «Кто управляет прошлым, – гласит партийный лозунг, – тот у...
  2057
  Михаил Он (Mikle1) 3 октября 09:11

  Нужна ли Украина России

   Главный вопрос: в чем заключается политика России по отношению к Украине?  Для ответа на него надо понимать, чем является Украина, ее территория и проживающий там народ для России. Всегда считалось, что Украина — часть Руси и русской цивилизации, а ее население — составная часть триединого русского народа, имеющего вековую общую историю, объединенную идеями...
  2035
  Михаил Он (Mikle1) 27 сентября 16:48

  Международный театр абсурда

  Больная девушка несёт ахинею с трибуны ООН, клоун размахивает пулей, еще один, куда более сильный клоун, договорился до того, что "Смысл коммунизма и социализма – в передаче власти правящему классу".Эта сознательная система доведения ситуации до абсурда, позволяющая дурить головы населению по всей планете. Украина, лишь один, наиболее близкий и наглядный для нас приме...
  2086
  Михаил Он (Mikle1) 27 сентября 11:12

  Зеленский - это украинская Моника Левински

  Американский телеведущий Jimmy Kimmel обратил внимание на телефонный разговор президента Украины и Дональда Трампа во время своего шоу Jimmy Kimmel Live!. В ходе обсуждения-осуждения разговора он назвал Зелского новой Моникой Левински. Видео опубликовано на YouTube-канале телепередачи. И уже не важно, как его поняла американская аудитория и что именно он имел в виду...
  2088
  Михаил Он (Mikle1) 24 сентября 21:47

  Как на Украине поднимала голову бандеровщина

  8 сентября 1989 года на Украине была создана общественно-политическая организация «Рух», анонсированная в качестве «движения в поддержку перестройки». Увы, «ослиные уши» махрового национализма проявились у «руховцев» практически сразу, а сама эта «контора» стала самым массовым «рассадником» махрово-русофобских идей и личностей, лишь по недоразумению именуемых «национа...
  2103
  Михаил Он (Mikle1) 24 сентября 21:41

  Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

  «Это первое развернутое интервью, которое я даю за семь лет!» — сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора. Лишний раз порадовавшись тому, как сильно мне повезло, я в то же самое время совсем не удивился тому, что пауза в общении министра с представителями четвертой власти так сильно затяну...
  2128
  Михаил Он (Mikle1) 24 сентября 21:38

  Японские смертники

  «Японский снайпер был замурован в надмогильный памятник»  Союзники Советского Союза во Второй мировой войне хорошо понимали, что завершить войну против Японии на Тихом океане без помощи СССР будет весьма трудно. Поэтому официальные лица Вашингтона и Лондона постоянно будировали вопрос о вступлении СССР в войну против Японии. Этот момент настал 9 августа 1945 г., ...
  2173
  Михаил Он (Mikle1) 22 сентября 14:24

  Неудачный дебют «Пантер» на Курской дуге

  Немецкий танк Pz.Kpfw.V «Panther» по заключению многих экспертов являлся одним из лучших танков Второй мировой войны. Танк был разработан в 1941-1942 годах как ответ на появление советского танка Т-34, серийно производился с января 1943 года, всего было выпущено 5995 танков.   Чем характеризовался танк «Panther»Танк при весе 44,8 тонны имел хорошую ...
  2239
  Михаил Он (Mikle1) 20 сентября 21:13

  Гнида обыкновенная

  «Вывих руки у Росгвардейца — вещь обыденная. И уж точно не повод подавать в суд. Если ты при задержании вывихнул себе плечо, значит, не с того боку подошел к задержанному. Это скорее признак не феноменальных данных того, которого задержали, а какой-то недоработки у бойца Росгвардии… Я не думаю, что это вообще по-мужски — подавать в суд за то, что тебе вывихнули плечо»...
  2351
  Михаил Он (Mikle1) 20 сентября 20:25

  Непотопляемый авианосец Крым

  Живешь так на берегу самого Чёрного моря, и даже не знаешь, что это мимо не ездит. И "Бастион" не ездит, и "Рубеж" не катается, и "Бал" тоже не... Читаю в украинской прессе "Крым-наш-а-не-ваш" и думаю: "А может они правы?"  Особенно хорошо думается, когда каждый день мимо ничего не ездит. А уж посмотрев на очередной волевой фейс, невольно навевающи...
  2140
  Михаил Он (Mikle1) 20 сентября 11:41

  Украина бьёт в колокола! Зрада перемоги неминуема...

  Десятки лет коммунисты доказывали, что украинская нация существует. Сталин полтора десятилетия украинизировал не то что живущих в УССР, но и окрестности, сдавшись лишь перед войной. Зато последовавшие за развалом СССР события доказали, что украинская нация с точки зрения политики точно существует. Существует при этом в таком гротескном виде, что даже далекие от происх...
  2096
  Михаил Он (Mikle1) 19 сентября 20:58

  Русская Окраина с Михаилом Онуфриенко, эфир 19.09.19.

  Прямая трансляция начнется в 18-00 и будет посвящена наиболее актуальным и громким событиям на и вокруг Украины.   Обязательно поговорим о нестыковках в версиях атаки на нефтезавод в Саудовской Аравии, последствиях или их отсутствии для Украины. Еще одна тема, мимо которой нельзя пройти, но и повторять за всеми не будем - убийство бы...
  2029
  Михаил Он (Mikle1) 19 сентября 14:28

  На Украину надвигается "монстр с Востока"

  Это даже не смешно, "но вот опять". "Климатическое оружие Путина", работавшее против всех врагов России, кроме никогда не существовавших "монголо-татар" (никто так и не смог объяснить этот гибрид ужа и ежа) на этот раз бьет по режиму Зеленского. Нет, чтобы честно признать, плохому танцору Украине не несуществующее оружие мешает, а нечто другое, более вещественное. Как...
  3159
  Михаил Он (Mikle1) 18 сентября 14:17

  Теперь бабло на фальсификацию истории разворуют другие

  Владимир Вятрович уволен с должности главы Института национальной памяти - ИНП. Пока неизвестно, лишат ли его офицерского звания - все-таки он верой и правдой отслужил на своем посту почти 15 лет. С тех самых пор как при СБУ создали ИНП.  Оценивая перспективы его деятельности, украинские эксперты даже в самых смелых предположениях не допускали того,...
  2115
  Михаил Он (Mikle1) 18 сентября 13:39

  Сексуальная деградация либерализма

  В борьбе за права секс-меньшинств победивший на Западе либерализм пытается отстоять свое место в мире и даже распространить своё тлетворное влияние на Россию и сопредельные территории.В воскресенье Первая Столица Украины подверглась надругательству - впервые за всю историю этого русского города, по недоразумению и волею (скорее безволию) Горбачева и Ельцина ставшего "...
  2285
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика