• РЕГИСТРАЦИЯ
Коронавирус. Последние новости

Dva manifesty Žltých viest: Nárast minimálnej mzdy, koniec bezdomovectva, progresívne zdanenie pre korporácie, odstránenie deštruktívnych vzdelávacích techník a ideológie zo školstva

0 5817

Два манифеста «Желтых вестей»: повышение минимальной заработной платы, прекращение бездомности, прогрессивное налогообложение корпораций, устранение разрушительных методов обучения и идеологий из образования

(НА СЛОВАЦКОМ)

Prinášame vám preklad dvoch verzií Manifestu Žltých viest, vrátane 25 návrhov ako vyjsť z krízy. Uvádzame v českom preklade (preložila Kateřina Amiourová pre Parlamentné listy).

Zpráva pro Francii, informujeme vás o požadavcích lidu které byste měli zavést do práva, a vykonat:* Konec bezdomovectví: Urgentní!

* Daň z příjmu více progresivní (více stupňů)

* Nárůst minimální mzdy (a zaručených mezd) na 1300 euro celoplošně.

* Podpora malopodnikání, rozvoj venkova a městských center (Zastavte množení velkých komerčních zón kolem velkoměst které zabíjejí malé domácí firmy a udělejte parkování v centrech dostupné zdarma).

* Velký zabezpečovací plán bydlení (tvořící ekologické a úsporné podmínky našich domácností).

* Velcí mají platit víc (Google, Amazon,…), malí mají platit méně (mikropodniky, osvč, svobodní umělci, řemeslníci, střední podniky…).

* Stejný systém sociální podpory pro každého (a to včetně řemeslníků, a osvč). Konec politiky RSI (sociální režim samo-zaměstnávání).

* Penzijní systém musí zůstat solidární a být socializován. (Ne „důchodům pro zámožné“).

* S penzí pod 1200 euro na nás nechoďte!

* Zastavte zvyšování daně z paliv.
(pozn. neovlivní jen paliva, ale i ceny dovážených zboží jako je ovoce, či maso).

* Každý zvolený zástupce bude mít nárok na medián platu. Jeho náklady na dopravu budou sledovány a proplaceny, pokud budou oprávněné. Právo na stravenky a řádnou dovolenou, nic víc.

* Mzdy všech francouzských lidí, jakož i důchody a příspěvky musí být vázány na inflaci.

* Chraňte francouzský průmysl: omezte přemístění. Ochrana našeho průmyslu chrání naše know-how a naše pracovní místa.

* Konec odloučené práce (vyslaní pracovníci jsou vysláni zaměstnavatelem k dočasné službě v jiné evropské zemi). Je nepřípustné, že osoba, která pracuje na francouzském území, nemá nárok na náš plat a stejná práva.

* Každý, kdo je oprávněn pracovat na francouzském území, musí být stejně měřen jako francouzský občan a jeho zaměstnavatel musí přispívat ve stejné výši jako francouzský zaměstnavatel.

* Pro zajištění bezpečnosti práce: omezit počet smluv na dobu určitou pro velké společnosti. Chceme více CDI (standardní smlouvu na dobu neurčitou nebo trvalou práci ve Francii).

* Konec CICE (daňové kredity, které mohou korporace nárokovat za všechny platy 2,5 nižší než francouzská minimální mzda). Použitím těchto peněz na zahájení francouzského automobilového průmyslu, který má vodík (což je na rozdíl od elektrického vozu skutečně ekologické).

* Konec úsporné politiky. Zastavíme splácení dluhů s nehoráznými (pozn. lichvářskými) mírami úroků, které jsou tímto prohlášeny za nelegitimní, a začneme splácet dluh, aniž bychom drali peníze od chudých a nejchudších, ale tím, že budeme šetřit a vymáhat daňové úniky ve výši 80 miliard dolarů.

* Musí být řešeny případy nucené migrace (přerozdělovací smlouvy, mezinárodní výměny etc.).

* Požadovatelé azylu u nás mají dostat dobré zajištění. Poskytujme jim bydlení, zabezpečení, stravu a vzdělání pro minority (v jejich jazyce atp.). Pracujme s OSN na tom, aby v jejím rámci taková péče byla poskytnuta i v jiných zemích světa, zatímco se vyřizují azylová řízení.

* Neúspěšní a nebezpeční žadatelé musí být navráceni do země jejich původu.

* Opravdová integrační politika musí být zavedena. Žít ve Francii znamená stát se Francouzem (Mluvit Francouzsky, znát naši historii, mít naše vzdělání a nakonec i naši práci).

* Maximální mzda by neměla přesáhnout 15 000 euro
(pozn. 360 000 kč cca.).

* Musíme vytvořit práci pro nezaměstnané.

* Zvyště podporu nemohoucích.

* Regulované nájemné + Levné Nájemné Bydlení (obzvláště pro studenty a čerstvě pracující).

* Zákaz rozprodávání majetku Francie (Letiště, přehrady,…).

* Podstatné prostředky musí být poskytnuté spravedlnosti, policii, četnictvu a armádě. Přesčasy, i ve vymáhání práva je třeba vyplatit nebo nahradit volnem.

* Všechny peníze získané dálničními poplatky budou použity na údržbu dálnic a silnic ve Francii a bezpečnosti silničního provozu.

* Vzhledem k tomu, že od privatizace výrazně vzrostla cena plynu a elektřiny, chceme, aby se znovu staly energetické podniky vlastněnými veřejností a ceny výrazně klesly.

* Okamžité uzavření výrazně prodělečných malých drah, pošt, škol a školek.

* Přinesme blahobyt našim starším lidem. Zákaz vydělávání peněz na starších. Ěra Šedého zlata je u konce. Nechť začne doba šedé pohody.

* Maximálně 25 studentů na třídu, od mateřské školy do posledního roku vyššího vzdělání.

* Podstatné zdroje přivedené do psychiatrie.

* Lidové referendum musí vstoupit v platnost a být zapsáno do ústavy. Vytvoření přehledného a efektivního místa, pod dohledem nezávislého kontrolního orgánu, kde mohou navrhovatelé vytvořit právní návrh. Pokud tento návrh obdrží 700 000 podpisů, tak bude tento návrh zákona projednán, doplněn a pozměněn Národním shromážděním, které bude povinno (v termínu až jeden rok a den po získání 700 000 podpisů) předložit hlasování všem Francouzům.

* Návrat k 7 letému volebnímu období pro prezidenta republiky (Volba poslanců dva roky po volbě prezidenta republiky umožnila poslat pozitivní nebo negativní signál prezidentovi republiky o jeho politice, a tak pomohl slyšet hlas lidu).

* Odchod do důchodu ve věku 60 let. A pro všechny, kteří pracovali manuálně (např. stavitel nebo řezník), právo na odchod do důchodu ve věku 55 let.

* Děti staré 6 let se nemohou přeci ještě sami starat o sebe, pokračování systému pomoci PAJEMPLOI (Rodičovská), do 10 let.

* Podpora většímu transportu zboží pomocí železnic.
(pozn. uvolnění silniční nákladní dopravy)

* Stop hromadění u zdroje!
(pozn. Kumulace bohatství a korupce)

* Konec ex-prezidentských výplat do konce života.

* Stop zpoplatňování prodejců za užití kreditní karty zákazníkem.

* Daň z lodních paliv a petroleje.Tento seznam není konečný, ale poté co bude vůle lidí vyslyšena a uplatňována prostřednictvím vytvoření populárního systému referenda (který bude muset být rychle nastaven), Poslanci Parlamentu konečně vyslyší náš hlas ve shromáždění lidu. Berte na vědomí vůli lidu.

Aplikujte naše rady…
 Žluté vesty

Miloslav Kollár: "Keby bolo keby" (Les gilets tribute; FRENCH PROTESTS AGAINST NEOLIBERALISM)

Šíri sa taktiež druhá verzia manifestu prostredníctvom sociálnej siete:

* Ústavní strop pro daně – 25%

* Zvýšení o 40% v základním důchodu a sociální péči

* Zvýšit nábor ve veřejném sektoru s cílem obnovit veřejné služby

* Projekty masivní výstavby pro 5 milionů bezdomovců a přísné tresty pro starosty / prefektury, které zanechávají lidi na ulicích

* Rozdělit banky typu „příliš velké banky“, znovu oddělit pravidelné bankovnictví od investičního bankovnictví

* Zrušit dluhy nahromaděné zbytečnými úrokovými sazbami

* Ústavní pozměňovací návrhy na ochranu zájmů občanů, včetně závazných referend

* Blokování lobbistických skupin a zájmů z politického rozhodování

* Frexit: Nechte EU znovu získat naši ekonomickou, měnovou a politickou svrchovanost (Jinými slovy, respektujte výsledek referenda v roce 2005, kdy Francie hlasovala proti Smlouvě o Ústavě EU, která byla poté přejmenována na Lisabonskou smlouvu a francouzští lidé ignorovali)

* Snižování daňových úniků ultra-bohatými

* Okamžité ukončení privatizace a renacionalizace veřejných statků, jako jsou dálnice, letiště, železnice atd

* Odstraňte veškerou ideologii z ministerstva školství a ukončete všechny destruktivní vzdělávací techniky

* Čtyřnásobný rozpočet pro zákon a pořádek a časové limity pro soudní řízení. Zajistěte přístup k soudnímu systému všem

* Rozdělit mediální monopoly a ukončit jejich zasahování do politiky. Zpřístupněte média občanům a zaručte pluralitu názorů. Ukončete manipulativní propagandu

* Zajistit občanskou svobodu tím, že do ústavy začlení úplný zákaz státního zásahu do svých rozhodnutí týkajících se vzdělání, zdraví a rodinných záležitostí

* Už žádná „plánovaná zastaralost“ – záruka ze strany výrobců, že jejich výrobky budou trvat 10 let a že během tohoto období budou k dispozici náhradní díly

* Zákaz plastových lahví a jiných znečišťujících obalů

* Oslabení vlivu velké farmaceutiky na zdraví obecně a zejména na nemocnice

* Zákaz geneticky modifikovaných plodin, karcinogenních pesticidů, endokrinních disruptorů a monokultur

* Reindustrializovat Francii (čímž se sníží dovoz a znečišťování jím)

* Ukončení účasti Francie v zahraničních válech agrese a vystoupení z NATO

* Zastavte drancování a zasahování – politicky a vojensky – do „Francafrique“, který udržuje Afriku chudou. Okamžitě repatriovat všechny francouzské vojáky. Vytvořit vztahy s africkými státy na rovnocenném základě

* Zabraňte migračním tokům, které nelze přijmout nebo integrovat vzhledem k hluboké civilizační krizi, kterou prožíváme

* Důsledně dodržujte mezinárodní právo a smlouvy, které jsme podepsali

Zdroj: davdva.sk


Vlad German:

http://slovensko-novinky.wlad.... 

http://lenta.wlad.eu - Analytický přehled v ruštině

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu: mastercard 5278830084639255 Ю.В.П.

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!

родился в СССР - Донецк ДНР

  Ваши никогда не придут. Всегда приходят только наш

  Сколько лет прошло с памятных дней весны-лета 2014 года, а до сих пор периодически читаю вздохи о том, что «если бы наши тогда пришли».  Дальше, как правило, начинаются мечты, разви...

  Раскрываем тему космического гламура

  Каюсь: когда вчера писал про эпический старт «Дракона», тема космосапог пролетела мимо. Видимо сказалось то, что в жизни космонавтов видывал не раз и не два. Между тем, за сутки пл...

  Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

  0 новых комментариев

   2020-05-27 Новороссия. Сводки и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК в переговорном процессе. ПОКУШЕНИЕ НА МАССОВОЕ УБИЙСТВО - ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИЯ ВСУ НА ДОНБАССЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ СТРАН НАТО

   видео: http://german.cba.pl/5067.htmlНМ ДНР привели свои войска в режим повышенной готовности из-за систематической агрессивности ВСУ против нашей республики 2020-05-27 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:19:32 – н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 6 гранат из СПГ;19:00 – н.п. Марьинка – г. Донецк (...
   185

   Глобальное общество сломалось на непознанном * Полный контакт с Владимиром Соловьевым (видео 27.05.20)

   Глобальное общество сломалось на непознанном * Полный контакт с Владимиром Соловьевым (27.05.20)На связи – блогер Илиас Меркури. Вести с полей несистемной оппозиции.На связи – профессор Дмитрий Евстафьев. Если общество потребления находится в кризисе, то какой будет следующая модель? Что-то из ранее существовавшего? Или что-то принципиа...
   150

   Стратегия «умной силы» Владимира Путина (видео)

   Стратегия «умной силы» Владимира ПутинаНедавняя сделка с израильской туристкой, присоединение Крымского полуострова и Олимпийские игры в Сочи – все это примеры глобальной стратегии «умной силы» российского президента Владимира Путина, которая представляет собой комбинацию мягкой и жесткой силы. Завоевав для России суверенитет над архи...
   154

   2020-05-26 Новороссия. Сводки и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК в переговорном процессе. ПОКУШЕНИЕ НА МАССОВОЕ УБИЙСТВО - ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИЯ ВСУ НА ДОНБАССЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ СТРАН НАТО

   видео: http://german.cba.pl/5066.htmlНМ ДНР привели свои войска в режим повышенной готовности из-за систематической агрессивности ВСУ против нашей республики 2020-05-26 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:18.15 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, произведено 30 выстрелов из БМП-2;18.10 - н.п. Красногоровка - н.п. С...
   331

   2020-05-25 Новороссия. Сводки и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК в переговорном процессе. ПОКУШЕНИЕ НА МАССОВОЕ УБИЙСТВО - ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИЯ ВСУ НА ДОНБАССЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ СТРАН НАТО

   видео: http://german.cba.pl/5065.htmlНМ ДНР привели свои войска в режим повышенной готовности из-за систематической агрессивности ВСУ против нашей республики 2020-05-25 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:07 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: произведено 20 выстрелов из БМП, также выпущено 10 гранат из АГС;16:30 – н.п...
   355

   Страны БРИКС "топят" доллар. Саудиты aтakовали США танкерами с нефтью (видео)

   Неожиданно! Страны БРИКС "топят" доллар. Саудиты aтakовали США танкерами с нефтьюП.С.:ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130Координация: http://comg.euЗдесь способы помощи ПРОЕКТУ:1) Перечислить помощь проекту можно, пополнив счёт телефона:+79192996277 2) перевести помощь на ЯНД...
   198

   Коронавирус с нами надолго. Не стоит обольщаться * Недельный отчет (24.05.20) - Вести FM (видео)

   Коронавирус с нами надолго. Не стоит обольщаться * Недельный отчет (24.05.20) - Вести FMКоронавирус: самое страшное уже позади? Об этом Марат Сафаров и Армен Гаспарян беседовали с политологом Дмитрием Абзаловым в программе «Недельный отчет» на радио «Вести ФМ».П.С.:ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws...
   211

   Евгений Федоров о Михалкове. ПРОГНОЗ на 2020. Когда ЗАКОНЧИТСЯ карантин в России? Интервью 2020 (видео)

   Гусев, Добродеев, Эрнст, Деребасов, Абрамович - пятая колонна России (из интервью) Евгений Федоров о Михалкове. ПРОГНОЗ на 2020. Когда ЗАКОНЧИТСЯ карантин в России? Интервью 2020Депутат Евгений Федоров, прогноз на 2020 год, когда ЗАКОНЧИТСЯ карантин в России? Про Михалкова и Познера. Интервью БЕЛРУСИНФО 24 мая 2020 года.В Госдуме оцени...
   304

   Специфика общения Германии и США * Еврозона (24.05.20) Вести FM (видео)

   Специфика общения Германии и США * Еврозона (24.05.20) Вести FMОсобенности политических взаимоотношений между западными странами. Внутренние распри. Взгляд писателя и публициста Владимира Сергиенко.П.С.:ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130Координация: http://comg.euЗдесь спосо...
   161

   СИДИМ ДОМА! 100ЯНОВ. Шоу Юрия Стоянова. Выпуск от 24.05.20

   100ЯНОВ. Шоу Юрия Стоянова. Выпуск от 24.05.20П.С.:ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130Координация: http://comg.euЗдесь способы помощи ПРОЕКТУ:1) Перечислить помощь проекту можно, пополнив счёт телефона:+79192996277 2) перевести помощь на ЯНДЕКС-кошелёк: https://money.yan...
   187

   Вы ВЫТИРАЕТ НОГИ! В Госдуме ЖЕСТКО прошлись по правительству и их поправкам! РОСНАНО ВЫВЕЛО ДЕНЬГИ В ОФШОР!!!? •24 мая 2020 г. (ВИДЕО)

   Вы ВЫТИРАЕТ НОГИ! В Госдуме ЖЕСТКО прошлись по правительству и их поправкам! •24 мая 2020 г.  РОСНАНО ВЫВЕЛО ДЕНЬГИ В ОФШОР!!!?П.С.:ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130Координация: http://comg.euЗдесь способы помощи ПРОЕКТУ:1) Перечислить помощь проекту можно, п...
   580

   2020-05-24 Новороссия. Сводки и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК в переговорном процессе. ПОКУШЕНИЕ НА МАССОВОЕ УБИЙСТВО - ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИЯ ВСУ НА ДОНБАССЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ СТРАН НАТО

   НМ ДНР привели свои войска в режим повышенной готовности из-за систематической агрессивности ВСУ против нашей республикивидео: http://german.cba.pl/5064.html 2020-05-24 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:19:55 – н.п. Новолуганское – н.п. Байрак: выпущено 12 мин калибром 120 мм;11:30 – н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайло...
   348

   Болезни века. Кто кого. (видео)

   Болезни века. Кто кого.Атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп, лихорадка Западного Нила - новые болезни появляются одна за другой. Какая еще напасть угрожает людям? Готово ли человечество к встрече с эпидемией мирового масштаба?ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130Координац...
   203

   ЦИФРОВИЗАЦИЯ («цивилизация потопа») - мир «цифровых людей» с промытыми мозгами (видео)

   ЦИФРОВИЗАЦИЯ («цивилизация потопа») - мир «цифровых людей» с промытыми мозгамиПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130Координация: http://comg.euЗдесь способы помощи ПРОЕКТУ:1) Перечислить помощь проекту можно, пополнив счёт телефона:+791929962772) перевести помощь на ЯНДЕКС-кошел...
   195

   Ничего, кроме грабежа и коррупции, на Украине не происходило (видео)

   Ничего, кроме грабежа и коррупции, на Украине не происходилоБывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Укр...
   255

   Про «отдельную цивилизацию» Путина (видео)

   Про «отдельную цивилизацию» ПутинаДнем в понедельник сдали нервы. Я не выдержал неопределенности и позвонил одному из ближайших соратников Путина с сакраментальным вопросом: когда в стране начнет восстанавливаться хотя бы подобие нормальной жизни? Реакция собеседника поразила конкретностью: «Текущая неделя может стать решающей. Ее итоги...
   435

   Инсайд о ближайших планах и проектах политической элиты России (видео)

   Инсайд о ближайших планах и проектах политической элиты РоссииО некоторых деталях баланса сил в окружении Президента и элитах по состоянию на середину мая 2020 года.ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130Координация: http://comg.euЗдесь способы помощи ПРОЕКТУ:1) Перечислить помощь ...
   174

   США НЕ СДЕРЖАТ РОССИЙСКИЙ " ЦИРКОН (видео)

   ШТАТЫ ОСТАЛИСЬ ЗА БОРТОМ! США НЕ СДЕРЖАТ РОССИЙСКИЙ " ЦИРКОН!ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130Координация: http://comg.euЗдесь способы помощи ПРОЕКТУ:1) Перечислить помощь проекту можно, пополнив счёт телефона:+791929962772) перевести помощь на ЯНДЕКС-кошелёк...
   121

   2020-05-23 Новороссия. Сводки и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК в переговорном процессе. ПОКУШЕНИЕ НА МАССОВОЕ УБИЙСТВО - ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИЯ ВСУ НА ДОНБАССЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ СТРАН НАТО

   видео: http://german.cba.pl/5063.htmlНМ ДНР привели свои войска в режим повышенной готовности из-за систематической агрессивности ВСУ против нашей республики 2020-05-23 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:10 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново; выпущено 6 мин калибром 82 мм;19:50 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново; выпу...
   268

   О предотвращенном в России госперевороте и короновирусной гибридной бойне (ПОЛНОЕ ВИДЕО) •22 мая 2020 г.

   О предотвращенном в России госперевороте и короновирусной гибридной бойне (ПОЛНОЕ ВИДЕО) •22 мая 2020 г.Как в российской власти были устранены центры влияния «медведевских», кто начал «обнуление и зачистку» экономического пространства в мировом масштабе и какой поворот в истории может совершить стратегический треугольник России, Ирана и...
   338
   Служба поддержи

   Яндекс.Метрика