• РЕГИСТРАЦИЯ

Dva manifesty Žltých viest: Nárast minimálnej mzdy, koniec bezdomovectva, progresívne zdanenie pre korporácie, odstránenie deštruktívnych vzdelávacích techník a ideológie zo školstva

Влад Герман ДНР - Донецк
Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса
21 декабря 2018 г. 04:58 0 5680

Два манифеста «Желтых вестей»: повышение минимальной заработной платы, прекращение бездомности, прогрессивное налогообложение корпораций, устранение разрушительных методов обучения и идеологий из образования

(НА СЛОВАЦКОМ)

Prinášame vám preklad dvoch verzií Manifestu Žltých viest, vrátane 25 návrhov ako vyjsť z krízy. Uvádzame v českom preklade (preložila Kateřina Amiourová pre Parlamentné listy).

Zpráva pro Francii, informujeme vás o požadavcích lidu které byste měli zavést do práva, a vykonat:* Konec bezdomovectví: Urgentní!

* Daň z příjmu více progresivní (více stupňů)

* Nárůst minimální mzdy (a zaručených mezd) na 1300 euro celoplošně.

* Podpora malopodnikání, rozvoj venkova a městských center (Zastavte množení velkých komerčních zón kolem velkoměst které zabíjejí malé domácí firmy a udělejte parkování v centrech dostupné zdarma).

* Velký zabezpečovací plán bydlení (tvořící ekologické a úsporné podmínky našich domácností).

* Velcí mají platit víc (Google, Amazon,…), malí mají platit méně (mikropodniky, osvč, svobodní umělci, řemeslníci, střední podniky…).

* Stejný systém sociální podpory pro každého (a to včetně řemeslníků, a osvč). Konec politiky RSI (sociální režim samo-zaměstnávání).

* Penzijní systém musí zůstat solidární a být socializován. (Ne „důchodům pro zámožné“).

* S penzí pod 1200 euro na nás nechoďte!

* Zastavte zvyšování daně z paliv.
(pozn. neovlivní jen paliva, ale i ceny dovážených zboží jako je ovoce, či maso).

* Každý zvolený zástupce bude mít nárok na medián platu. Jeho náklady na dopravu budou sledovány a proplaceny, pokud budou oprávněné. Právo na stravenky a řádnou dovolenou, nic víc.

* Mzdy všech francouzských lidí, jakož i důchody a příspěvky musí být vázány na inflaci.

* Chraňte francouzský průmysl: omezte přemístění. Ochrana našeho průmyslu chrání naše know-how a naše pracovní místa.

* Konec odloučené práce (vyslaní pracovníci jsou vysláni zaměstnavatelem k dočasné službě v jiné evropské zemi). Je nepřípustné, že osoba, která pracuje na francouzském území, nemá nárok na náš plat a stejná práva.

* Každý, kdo je oprávněn pracovat na francouzském území, musí být stejně měřen jako francouzský občan a jeho zaměstnavatel musí přispívat ve stejné výši jako francouzský zaměstnavatel.

* Pro zajištění bezpečnosti práce: omezit počet smluv na dobu určitou pro velké společnosti. Chceme více CDI (standardní smlouvu na dobu neurčitou nebo trvalou práci ve Francii).

* Konec CICE (daňové kredity, které mohou korporace nárokovat za všechny platy 2,5 nižší než francouzská minimální mzda). Použitím těchto peněz na zahájení francouzského automobilového průmyslu, který má vodík (což je na rozdíl od elektrického vozu skutečně ekologické).

* Konec úsporné politiky. Zastavíme splácení dluhů s nehoráznými (pozn. lichvářskými) mírami úroků, které jsou tímto prohlášeny za nelegitimní, a začneme splácet dluh, aniž bychom drali peníze od chudých a nejchudších, ale tím, že budeme šetřit a vymáhat daňové úniky ve výši 80 miliard dolarů.

* Musí být řešeny případy nucené migrace (přerozdělovací smlouvy, mezinárodní výměny etc.).

* Požadovatelé azylu u nás mají dostat dobré zajištění. Poskytujme jim bydlení, zabezpečení, stravu a vzdělání pro minority (v jejich jazyce atp.). Pracujme s OSN na tom, aby v jejím rámci taková péče byla poskytnuta i v jiných zemích světa, zatímco se vyřizují azylová řízení.

* Neúspěšní a nebezpeční žadatelé musí být navráceni do země jejich původu.

* Opravdová integrační politika musí být zavedena. Žít ve Francii znamená stát se Francouzem (Mluvit Francouzsky, znát naši historii, mít naše vzdělání a nakonec i naši práci).

* Maximální mzda by neměla přesáhnout 15 000 euro
(pozn. 360 000 kč cca.).

* Musíme vytvořit práci pro nezaměstnané.

* Zvyště podporu nemohoucích.

* Regulované nájemné + Levné Nájemné Bydlení (obzvláště pro studenty a čerstvě pracující).

* Zákaz rozprodávání majetku Francie (Letiště, přehrady,…).

* Podstatné prostředky musí být poskytnuté spravedlnosti, policii, četnictvu a armádě. Přesčasy, i ve vymáhání práva je třeba vyplatit nebo nahradit volnem.

* Všechny peníze získané dálničními poplatky budou použity na údržbu dálnic a silnic ve Francii a bezpečnosti silničního provozu.

* Vzhledem k tomu, že od privatizace výrazně vzrostla cena plynu a elektřiny, chceme, aby se znovu staly energetické podniky vlastněnými veřejností a ceny výrazně klesly.

* Okamžité uzavření výrazně prodělečných malých drah, pošt, škol a školek.

* Přinesme blahobyt našim starším lidem. Zákaz vydělávání peněz na starších. Ěra Šedého zlata je u konce. Nechť začne doba šedé pohody.

* Maximálně 25 studentů na třídu, od mateřské školy do posledního roku vyššího vzdělání.

* Podstatné zdroje přivedené do psychiatrie.

* Lidové referendum musí vstoupit v platnost a být zapsáno do ústavy. Vytvoření přehledného a efektivního místa, pod dohledem nezávislého kontrolního orgánu, kde mohou navrhovatelé vytvořit právní návrh. Pokud tento návrh obdrží 700 000 podpisů, tak bude tento návrh zákona projednán, doplněn a pozměněn Národním shromážděním, které bude povinno (v termínu až jeden rok a den po získání 700 000 podpisů) předložit hlasování všem Francouzům.

* Návrat k 7 letému volebnímu období pro prezidenta republiky (Volba poslanců dva roky po volbě prezidenta republiky umožnila poslat pozitivní nebo negativní signál prezidentovi republiky o jeho politice, a tak pomohl slyšet hlas lidu).

* Odchod do důchodu ve věku 60 let. A pro všechny, kteří pracovali manuálně (např. stavitel nebo řezník), právo na odchod do důchodu ve věku 55 let.

* Děti staré 6 let se nemohou přeci ještě sami starat o sebe, pokračování systému pomoci PAJEMPLOI (Rodičovská), do 10 let.

* Podpora většímu transportu zboží pomocí železnic.
(pozn. uvolnění silniční nákladní dopravy)

* Stop hromadění u zdroje!
(pozn. Kumulace bohatství a korupce)

* Konec ex-prezidentských výplat do konce života.

* Stop zpoplatňování prodejců za užití kreditní karty zákazníkem.

* Daň z lodních paliv a petroleje.Tento seznam není konečný, ale poté co bude vůle lidí vyslyšena a uplatňována prostřednictvím vytvoření populárního systému referenda (který bude muset být rychle nastaven), Poslanci Parlamentu konečně vyslyší náš hlas ve shromáždění lidu. Berte na vědomí vůli lidu.

Aplikujte naše rady…
 Žluté vesty

Miloslav Kollár: "Keby bolo keby" (Les gilets tribute; FRENCH PROTESTS AGAINST NEOLIBERALISM)

Šíri sa taktiež druhá verzia manifestu prostredníctvom sociálnej siete:

* Ústavní strop pro daně – 25%

* Zvýšení o 40% v základním důchodu a sociální péči

* Zvýšit nábor ve veřejném sektoru s cílem obnovit veřejné služby

* Projekty masivní výstavby pro 5 milionů bezdomovců a přísné tresty pro starosty / prefektury, které zanechávají lidi na ulicích

* Rozdělit banky typu „příliš velké banky“, znovu oddělit pravidelné bankovnictví od investičního bankovnictví

* Zrušit dluhy nahromaděné zbytečnými úrokovými sazbami

* Ústavní pozměňovací návrhy na ochranu zájmů občanů, včetně závazných referend

* Blokování lobbistických skupin a zájmů z politického rozhodování

* Frexit: Nechte EU znovu získat naši ekonomickou, měnovou a politickou svrchovanost (Jinými slovy, respektujte výsledek referenda v roce 2005, kdy Francie hlasovala proti Smlouvě o Ústavě EU, která byla poté přejmenována na Lisabonskou smlouvu a francouzští lidé ignorovali)

* Snižování daňových úniků ultra-bohatými

* Okamžité ukončení privatizace a renacionalizace veřejných statků, jako jsou dálnice, letiště, železnice atd

* Odstraňte veškerou ideologii z ministerstva školství a ukončete všechny destruktivní vzdělávací techniky

* Čtyřnásobný rozpočet pro zákon a pořádek a časové limity pro soudní řízení. Zajistěte přístup k soudnímu systému všem

* Rozdělit mediální monopoly a ukončit jejich zasahování do politiky. Zpřístupněte média občanům a zaručte pluralitu názorů. Ukončete manipulativní propagandu

* Zajistit občanskou svobodu tím, že do ústavy začlení úplný zákaz státního zásahu do svých rozhodnutí týkajících se vzdělání, zdraví a rodinných záležitostí

* Už žádná „plánovaná zastaralost“ – záruka ze strany výrobců, že jejich výrobky budou trvat 10 let a že během tohoto období budou k dispozici náhradní díly

* Zákaz plastových lahví a jiných znečišťujících obalů

* Oslabení vlivu velké farmaceutiky na zdraví obecně a zejména na nemocnice

* Zákaz geneticky modifikovaných plodin, karcinogenních pesticidů, endokrinních disruptorů a monokultur

* Reindustrializovat Francii (čímž se sníží dovoz a znečišťování jím)

* Ukončení účasti Francie v zahraničních válech agrese a vystoupení z NATO

* Zastavte drancování a zasahování – politicky a vojensky – do „Francafrique“, který udržuje Afriku chudou. Okamžitě repatriovat všechny francouzské vojáky. Vytvořit vztahy s africkými státy na rovnocenném základě

* Zabraňte migračním tokům, které nelze přijmout nebo integrovat vzhledem k hluboké civilizační krizi, kterou prožíváme

* Důsledně dodržujte mezinárodní právo a smlouvy, které jsme podepsali

Zdroj: davdva.sk


Vlad German:

http://slovensko-novinky.wlad.... 

http://lenta.wlad.eu - Analytický přehled v ruštině

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu: mastercard 5278830084639255 Ю.В.П.

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!

Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...

  2019-11-16 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4874.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-16 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:16.55 – н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка, произведено 2 выстрела из СПГ, используется стрелковое оружие;16.15 – н.п. Авдеевка – н.п. Спартак, выпущено 7 мин калибром 82 мм;16.05 – н.п. Авдеевка – н.п. ...
  104

  2019-11-15 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4873.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-15 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:15 - н.п. Металлист (укр. Травневое) - н.п. Доломитное: выпущено 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21:15 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты...
  100

  2019-11-14 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4872.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-14 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:30 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 5 мин калибром 82 мм;19:30 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне), применялось стрелковое оружие;17...
  88

  2019-11-13 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4871.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-13 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.50–23.15 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне), применялось стрелковое оружие;19.30 - н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но...
  111

  2019-11-12 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4870.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-12 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:25 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 3 гранаты из СПГ, 15 гранат из АГС;19:57 - н.п. Богдановка - н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне): применялось стрелковое оружи...
  96

  2019-11-11 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4869.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-11 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:30 - н.п. Пески - г. Донецк (Вольво-Центр): выпущена 1 мина калибром 82 мм;22:00 - н.п. Пески - г. Донецк (Вольво-Центр): выпущено 2 мины калибром 82 мм;21:20 - н.п. Дзержинск (пос. ш-та Южная) - н.п. Гор...
  104

  2019-11-10 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4868.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-10 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21.20 – н.п. Пищевик – н.п. Октябрь, произведено 2 выстрела из СПГ и 29 выстрелов из АГС;20.00 – н.п. Березовое – н.п. Ясное, произведено 5 выстрелов из СПГ;19.20 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведено...
  86

  2019-11-09 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4867.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-09 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:15 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущена 1 мина из 82 мм миномета, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;19:55 – н.п. Водяное – н.п. Дзержинское: совершено 15 выстрелов из БМП-2;18...
  101

  2019-11-08 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4866.html 2019-11-08 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:50 – н.п. Авдеевка (в/ч) – н.п. Спартак: применялось стрелковое оружие;21:00 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущена 1 граната из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;18:10 – н.п. Дзержинск (ш-та "Южная...
  3562

  2019-11-07 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4865.html 2019-11-07 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.10 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское, произведено 2 выстрела из АГС, применяется стрелковое оружие;21.10 – н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7), выпущено 2 мины калибром 120 мм, произведено 4 выстрела из СПГ, применяется крупн...
  3506

  2019-11-06 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4864.html 2019-11-06 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:00 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 3 гранаты из СПГ, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;20:00 – н.п. Марьинка – н.п. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 3 гранаты из РПГ, 4 грана...
  3572

  2019-11-05 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4863.html 2019-11-05 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:05 – н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты Трудовская): выпущено 2 гранаты из СПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21.35 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 3 мины из 120 мм миномета;21:35 – н.п. Дзержинск ...
  3561

  РУССКОЯЗЫЧНЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ОБОРОНЯЯ ХУНТУ КИЕВА, НО КОГДА БУДЕТ РАНЕН - НЕ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

  РУССКОЯЗЫЧНЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ В ПРИКАЗЕ ИЗ ХУНТЫ КИЕВА ПО УБИЙСТВУ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА, НО КОГДА БУДЕТ РАНЕН - НЕ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ ИЛИ ДОБЬЮТ СВОИ ТИПА СОСЛУЖИВЦЫ ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ. П.С.: УКРАИНЫ, КАК ГОСУДАРСТВА НЕТ С ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА ТАК, КАК ВЛАСТЬ ЗАХВАТИЛА ХУНТА, КОТОРАЯ ПОД СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОАМЕРИКАНСКОЙ МАРИОНЕТКОЙ УПРАВЛЯЕТ ТЕМ, ЧТО...
  3663

  2019-11-04 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4862.html 2019-11-04 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.10 – н.п. Новогригоровка - н.п. Белая Каменка, используется стрелковое оружие;22.10 – н.п. Старогнатовка – н.п. Новоласпа, используется стрелковое оружие;19.50 – н.п. Старогнатовка – н.п. Белая Каменка, произведено 2 выстрела из АГС;18....
  3690

  2019-11-03 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4861.html 2019-11-03 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:25 – н.п. Марьинка – н.п. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 3 гранаты из РПГ, 29 гранат из АГС, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21:20 – н.п. Марьинка – н.п. Александровка: произведено 30 выстрелов...
  3542

  2019-11-02 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4860.html 2019-11-02 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21.28 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское: выпущено 2 гранаты из РПГ;20:40 – н.п. Зайцево северное – н.п. Гольмовский: выпущено 4 мины из 82 мм миномета;17:00 – н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: совершено 20 выстрелов из БМП-2;17:...
  3647

  2019-11-01 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4859.html 2019-11-01 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20.27 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведено 20 выстрелов из АГС;20.25 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное, произведено 8 выстрелов из РПГ, применяется стрелковое оружие;18.55 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведен 1 выстрел ...
  3503

  2019-10-31 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4858.html 2019-10-31 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:55-21:17 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: выпущено 5 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие;19:35-19:55 – н.п. Опытное – н.п. Донецк (терминал ДАП): применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;17:25-17:4...
  3638

  2019-10-30 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4857.html 2019-10-30 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:50 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 15 гранат из АГС;21:30 – н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;21:20 – н.п. Пески – н.п. Донецк (Вольво-центр): произведе...
  3667

  2019-10-29 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4856.html 2019-10-29 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.40 – н.п. Металлист (Травневое) - н.п. Доломитное, произведено 20 выстрелов из БМП-2;21.25 – н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка, выпущено 2 мины калибром 82 мм;20.40 – н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка, выпущено 2 мины калибром 82 мм;20.26 –...
  3692
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика