• РЕГИСТРАЦИЯ
Влад Герман ДНР - Донецк НОД
21 декабря 2018 г. 04:58 3441 0 21.45

Dva manifesty Žltých viest: Nárast minimálnej mzdy, koniec bezdomovectva, progresívne zdanenie pre korporácie, odstránenie deštruktívnych vzdelávacích techník a ideológie zo školstva

Два манифеста «Желтых вестей»: повышение минимальной заработной платы, прекращение бездомности, прогрессивное налогообложение корпораций, устранение разрушительных методов обучения и идеологий из образования

(НА СЛОВАЦКОМ)

Prinášame vám preklad dvoch verzií Manifestu Žltých viest, vrátane 25 návrhov ako vyjsť z krízy. Uvádzame v českom preklade (preložila Kateřina Amiourová pre Parlamentné listy).

Zpráva pro Francii, informujeme vás o požadavcích lidu které byste měli zavést do práva, a vykonat:* Konec bezdomovectví: Urgentní!

* Daň z příjmu více progresivní (více stupňů)

* Nárůst minimální mzdy (a zaručených mezd) na 1300 euro celoplošně.

* Podpora malopodnikání, rozvoj venkova a městských center (Zastavte množení velkých komerčních zón kolem velkoměst které zabíjejí malé domácí firmy a udělejte parkování v centrech dostupné zdarma).

* Velký zabezpečovací plán bydlení (tvořící ekologické a úsporné podmínky našich domácností).

* Velcí mají platit víc (Google, Amazon,…), malí mají platit méně (mikropodniky, osvč, svobodní umělci, řemeslníci, střední podniky…).

* Stejný systém sociální podpory pro každého (a to včetně řemeslníků, a osvč). Konec politiky RSI (sociální režim samo-zaměstnávání).

* Penzijní systém musí zůstat solidární a být socializován. (Ne „důchodům pro zámožné“).

* S penzí pod 1200 euro na nás nechoďte!

* Zastavte zvyšování daně z paliv.
(pozn. neovlivní jen paliva, ale i ceny dovážených zboží jako je ovoce, či maso).

* Každý zvolený zástupce bude mít nárok na medián platu. Jeho náklady na dopravu budou sledovány a proplaceny, pokud budou oprávněné. Právo na stravenky a řádnou dovolenou, nic víc.

* Mzdy všech francouzských lidí, jakož i důchody a příspěvky musí být vázány na inflaci.

* Chraňte francouzský průmysl: omezte přemístění. Ochrana našeho průmyslu chrání naše know-how a naše pracovní místa.

* Konec odloučené práce (vyslaní pracovníci jsou vysláni zaměstnavatelem k dočasné službě v jiné evropské zemi). Je nepřípustné, že osoba, která pracuje na francouzském území, nemá nárok na náš plat a stejná práva.

* Každý, kdo je oprávněn pracovat na francouzském území, musí být stejně měřen jako francouzský občan a jeho zaměstnavatel musí přispívat ve stejné výši jako francouzský zaměstnavatel.

* Pro zajištění bezpečnosti práce: omezit počet smluv na dobu určitou pro velké společnosti. Chceme více CDI (standardní smlouvu na dobu neurčitou nebo trvalou práci ve Francii).

* Konec CICE (daňové kredity, které mohou korporace nárokovat za všechny platy 2,5 nižší než francouzská minimální mzda). Použitím těchto peněz na zahájení francouzského automobilového průmyslu, který má vodík (což je na rozdíl od elektrického vozu skutečně ekologické).

* Konec úsporné politiky. Zastavíme splácení dluhů s nehoráznými (pozn. lichvářskými) mírami úroků, které jsou tímto prohlášeny za nelegitimní, a začneme splácet dluh, aniž bychom drali peníze od chudých a nejchudších, ale tím, že budeme šetřit a vymáhat daňové úniky ve výši 80 miliard dolarů.

* Musí být řešeny případy nucené migrace (přerozdělovací smlouvy, mezinárodní výměny etc.).

* Požadovatelé azylu u nás mají dostat dobré zajištění. Poskytujme jim bydlení, zabezpečení, stravu a vzdělání pro minority (v jejich jazyce atp.). Pracujme s OSN na tom, aby v jejím rámci taková péče byla poskytnuta i v jiných zemích světa, zatímco se vyřizují azylová řízení.

* Neúspěšní a nebezpeční žadatelé musí být navráceni do země jejich původu.

* Opravdová integrační politika musí být zavedena. Žít ve Francii znamená stát se Francouzem (Mluvit Francouzsky, znát naši historii, mít naše vzdělání a nakonec i naši práci).

* Maximální mzda by neměla přesáhnout 15 000 euro
(pozn. 360 000 kč cca.).

* Musíme vytvořit práci pro nezaměstnané.

* Zvyště podporu nemohoucích.

* Regulované nájemné + Levné Nájemné Bydlení (obzvláště pro studenty a čerstvě pracující).

* Zákaz rozprodávání majetku Francie (Letiště, přehrady,…).

* Podstatné prostředky musí být poskytnuté spravedlnosti, policii, četnictvu a armádě. Přesčasy, i ve vymáhání práva je třeba vyplatit nebo nahradit volnem.

* Všechny peníze získané dálničními poplatky budou použity na údržbu dálnic a silnic ve Francii a bezpečnosti silničního provozu.

* Vzhledem k tomu, že od privatizace výrazně vzrostla cena plynu a elektřiny, chceme, aby se znovu staly energetické podniky vlastněnými veřejností a ceny výrazně klesly.

* Okamžité uzavření výrazně prodělečných malých drah, pošt, škol a školek.

* Přinesme blahobyt našim starším lidem. Zákaz vydělávání peněz na starších. Ěra Šedého zlata je u konce. Nechť začne doba šedé pohody.

* Maximálně 25 studentů na třídu, od mateřské školy do posledního roku vyššího vzdělání.

* Podstatné zdroje přivedené do psychiatrie.

* Lidové referendum musí vstoupit v platnost a být zapsáno do ústavy. Vytvoření přehledného a efektivního místa, pod dohledem nezávislého kontrolního orgánu, kde mohou navrhovatelé vytvořit právní návrh. Pokud tento návrh obdrží 700 000 podpisů, tak bude tento návrh zákona projednán, doplněn a pozměněn Národním shromážděním, které bude povinno (v termínu až jeden rok a den po získání 700 000 podpisů) předložit hlasování všem Francouzům.

* Návrat k 7 letému volebnímu období pro prezidenta republiky (Volba poslanců dva roky po volbě prezidenta republiky umožnila poslat pozitivní nebo negativní signál prezidentovi republiky o jeho politice, a tak pomohl slyšet hlas lidu).

* Odchod do důchodu ve věku 60 let. A pro všechny, kteří pracovali manuálně (např. stavitel nebo řezník), právo na odchod do důchodu ve věku 55 let.

* Děti staré 6 let se nemohou přeci ještě sami starat o sebe, pokračování systému pomoci PAJEMPLOI (Rodičovská), do 10 let.

* Podpora většímu transportu zboží pomocí železnic.
(pozn. uvolnění silniční nákladní dopravy)

* Stop hromadění u zdroje!
(pozn. Kumulace bohatství a korupce)

* Konec ex-prezidentských výplat do konce života.

* Stop zpoplatňování prodejců za užití kreditní karty zákazníkem.

* Daň z lodních paliv a petroleje.Tento seznam není konečný, ale poté co bude vůle lidí vyslyšena a uplatňována prostřednictvím vytvoření populárního systému referenda (který bude muset být rychle nastaven), Poslanci Parlamentu konečně vyslyší náš hlas ve shromáždění lidu. Berte na vědomí vůli lidu.

Aplikujte naše rady…
 Žluté vesty

Miloslav Kollár: "Keby bolo keby" (Les gilets tribute; FRENCH PROTESTS AGAINST NEOLIBERALISM)

Šíri sa taktiež druhá verzia manifestu prostredníctvom sociálnej siete:

* Ústavní strop pro daně – 25%

* Zvýšení o 40% v základním důchodu a sociální péči

* Zvýšit nábor ve veřejném sektoru s cílem obnovit veřejné služby

* Projekty masivní výstavby pro 5 milionů bezdomovců a přísné tresty pro starosty / prefektury, které zanechávají lidi na ulicích

* Rozdělit banky typu „příliš velké banky“, znovu oddělit pravidelné bankovnictví od investičního bankovnictví

* Zrušit dluhy nahromaděné zbytečnými úrokovými sazbami

* Ústavní pozměňovací návrhy na ochranu zájmů občanů, včetně závazných referend

* Blokování lobbistických skupin a zájmů z politického rozhodování

* Frexit: Nechte EU znovu získat naši ekonomickou, měnovou a politickou svrchovanost (Jinými slovy, respektujte výsledek referenda v roce 2005, kdy Francie hlasovala proti Smlouvě o Ústavě EU, která byla poté přejmenována na Lisabonskou smlouvu a francouzští lidé ignorovali)

* Snižování daňových úniků ultra-bohatými

* Okamžité ukončení privatizace a renacionalizace veřejných statků, jako jsou dálnice, letiště, železnice atd

* Odstraňte veškerou ideologii z ministerstva školství a ukončete všechny destruktivní vzdělávací techniky

* Čtyřnásobný rozpočet pro zákon a pořádek a časové limity pro soudní řízení. Zajistěte přístup k soudnímu systému všem

* Rozdělit mediální monopoly a ukončit jejich zasahování do politiky. Zpřístupněte média občanům a zaručte pluralitu názorů. Ukončete manipulativní propagandu

* Zajistit občanskou svobodu tím, že do ústavy začlení úplný zákaz státního zásahu do svých rozhodnutí týkajících se vzdělání, zdraví a rodinných záležitostí

* Už žádná „plánovaná zastaralost“ – záruka ze strany výrobců, že jejich výrobky budou trvat 10 let a že během tohoto období budou k dispozici náhradní díly

* Zákaz plastových lahví a jiných znečišťujících obalů

* Oslabení vlivu velké farmaceutiky na zdraví obecně a zejména na nemocnice

* Zákaz geneticky modifikovaných plodin, karcinogenních pesticidů, endokrinních disruptorů a monokultur

* Reindustrializovat Francii (čímž se sníží dovoz a znečišťování jím)

* Ukončení účasti Francie v zahraničních válech agrese a vystoupení z NATO

* Zastavte drancování a zasahování – politicky a vojensky – do „Francafrique“, který udržuje Afriku chudou. Okamžitě repatriovat všechny francouzské vojáky. Vytvořit vztahy s africkými státy na rovnocenném základě

* Zabraňte migračním tokům, které nelze přijmout nebo integrovat vzhledem k hluboké civilizační krizi, kterou prožíváme

* Důsledně dodržujte mezinárodní právo a smlouvy, které jsme podepsali

Zdroj: davdva.sk


Vlad German:

http://slovensko-novinky.wlad.... 

http://lenta.wlad.eu - Analytický přehled v ruštině

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu: mastercard 5278830084639255 Ю.В.П.

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!

Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса

Народно-освободительное движение - Národná oslobodzovacia pohyb www.slovensko-novinky.wlad.eu

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...
  Ирина Репьёва Сегодня 21:26

  Видео ареста главы Дзержинского округа — Грибинюченко

  19.2.2019. Задержание экс-главы Пушкинского района, а ныне и.о. главы г.Дзержинского Московской области Сергея Грибинюченко с поличным при получении взятки в 20 тысяч долларов США за покровительство коммерческой компании. https://www.youtube.com/watch?v=Hwqki1LhrzM ...
  -->
  185
  smoker Сегодня 16:20

  Качаем нефть как арабские шейхи, а живем хуже Гондураса

  Российская экономика: нищета и упадок при несметных богатствахРоссия по итогам 2018 года продемонстрировала рекордный торговый баланс — то есть экспорт превысил импорт так, как никогда прежде в истории. Все — за счет продажи углеводородов: нефти и газа. Тогда почему, получая гигантские сверхприбыли, страна живет так бедно?!Плачь, Персидский залив, горючими слезами!Сов...
  -->
  135
  Ирина Репьёва Сегодня 12:39

  Дмитрий Таран. Путин против «воров в законе», арест Майкла Калви, Чубайс и Греф испугались

  https://www.youtube.com/watch?v=3GnePez5DyMКонцептуальные итоги недели. Семнадцатый выпуск.Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.— Владимир Путин направил в Госдуму законопроект об ужесточении законодательства в отношении «воров в законе»;— Арест главы Baring Vostok Capital Майкла Калви;— Принят в первом ...
  -->
  742
  Ирина Репьёва Сегодня 12:31

  Александр Роджерс. Майданные структуры Ходорковского в России

  https://www.youtube.com/watch?v=BJjYaAw7OMI ...
  -->
  238
  Ирина Репьёва Сегодня 11:59

  Валерий Пякин о статье Владислава Суркова. Мнение

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zTDIlFgQ5-0 1. Статья Суркова.2. О том, что происходит сегодня в Италии и Венесуэле. 3. Выборы на Украине4. Объединение с Белоруссией, личность Лукашенко...
  -->
  327
  Damir Katsuba Сегодня 10:37

  Развитие сотрудничества Абхазии с российскими регионами

  Отличная новость для Абхазии. 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер Абхазии Джансух Нанба и заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась подписали программу совместных экономических мероприятий на 2019-2021 годы. Данная программа подразумевает реализацию мероприятий в промышленной сфере, в сфере агропромышленного компле...
  -->
  133
  alex-news.ru Вчера 21:26

  Есть ли жизнь без санкций?

  На встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят перспективы дальнейших санкций против России. Помимо нового пакета, скорее всего, будут обсуждаться также и сроки введения в действие второго раунда американских санкций против России за применение химического оружия в британском Солсбери.Напомним, что этот раунд пока не действует, н...
  -->
  291
  Valentin Вчера 21:07

  23 февраля — Марш за социализм и смену власти!

  23 февраля (суббота), в день Советской Армии, состоится новая общероссийская акция протеста против антисоциальной политики властей, повышения пенсионного возраста, роста цен и тарифов, за отставку правительства и недоверие президенту, за смену социально-экономического курса развития России. Сбор участников акции в Москве — с 11.00 до 12.00 на Пушкинской...
  -->
  1243
  Gabriel Вчера 18:04

  Миф о сырьевом экспорте России. Развеиваем вместе!

  Вспомнилось, что один из кандидатов в президенты на минувших выборах 2018 года с инициалами К.С. во время дебатов в одной из программ на канале Россия-1 заявила, что Россия ничего, кроме нефти и газа не экспортирует, но она то со своим образованием международника точно знает, как нужно строить заводы. Очень часто либерастня оперирует данным утверждением, всеми силами ...
  -->
  301
  Ирина Репьёва Вчера 20:22

  Владимир Путин и Евгений Фёдоров - о российских СМИ (видео)

  НОД :: официальная группаhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=niaTuKUFQWI Анкета за конституционную реформу http://rusnod.ru/user/reg/Заявление о проведении в России Конституционной реформыЯ, гражданин России, выступаю за восстановление Государственного Суверенитета России, для чего требую провести в стране Конституционную ...
  -->
  304

  Михаил Делягин: Мюнхенские россиененавистники ещё получат от Путина по ушам 18.02.2019

  ...
  -->
  301
  Ирина Репьёва Вчера 12:18

  Олег Матвейчев: как украли "путинизм"

  НОД :: официальная группаО.А.Матвейчев "бомбит" на либерально-демократическом канале.Немного про Суркова; очень интересный расссказ про научные исследования о тысячилетиях нашей истории, про избитые майданные технологии и т.д.https://vk.com/video-96930993_456241607?list=63bc60277a92857acb Анкета за конституционную реформу http://rusnod.ru/...
  -->
  419
  Grand Фитиль
  Вчера 11:07

  Фейк от «Коммерсантъ»: новые нормы ЕС оставят «Северный поток — 2» полупустым

  Газопровод «Северный поток — 2» с высокой долей вероятности останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации из-за новых регуляторных инициатив Евросоюза. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По информации издания, одобренный текст поправок к Газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна б...
  -->
  1105
  Юр Мишуткин Вчера 11:03

  Почему нефть не делает нас богаче

  Богатство страны не в земле с её ресурсами, а в труде. Уголь, лес, нефть и прочие ресурсы сами по себе не имеют ценности, цену имеет труд, который их добыл. Поэтому продавая ресурсы, мы богаче не становимся, наоборот, это рабочим платят меньше, чтобы получить торговую маржу с продажи ресурсов.Вообще добыча сырья в России нерентабельна. Во-первых, нужна разветвлённая ...
  -->
  305
  Ilia Narodn 17 февраля 09:44

  Определение фашизма.

  Определение терминологии фашизма.      В своих работах Умберто Эко привёл 14 признаков фашизма. К сожалению, эти признаки не позволяют однозначно идентифицировать общественную структуру. Для того что бы её можно было идентифицировать нужно понимать базовый алфавит полит-экономики, а именно - основное противоречие капитала. Основное противоречи...
  -->
  1244
  Эдуард Целинский
  17 февраля 17:34

  Посвящение антироссийским санкциям (юмористическое)

  Если кто вдруг не знает, то санкции – это ограничения для группы лиц или целого государства, призванные «наказать» правительство какой-либо страны за нарушения международных соглашений и заставить отказаться от них в будущем. А как величаво и загадочно звучи это слово. «САНКЦИИ» Создается впечатлении чего-то неотвратимого, неизбежного. Ну, явно это слов...
  -->
  2044
  Quaker_66 17 февраля 15:17

  Пора готовиться к развалу глобального миропорядка

  Человеческая натура склонна игнорировать грозовые предупреждения, особенно если небо безоблачно. Тем не менее, убедившись, что предупреждения МЧС все-таки сбываются, мы стараемся не оставлять машины под деревьями.К сожалению, МЧС не занимается геополитикой. И некому бить в набат по поводу грядущего глобального кризиса. А надо бы. Так же, как парит перед надвигающейся ...
  -->
  4061
  Ирина Репьёва 17 февраля 12:52

  Корейская война: сколько американцев сбили советские истребители, во сколько обошлась Вторая мировая каждому её участнику

  Конфликт на Корейском полуострове стал первым серьезным противостоянием СССР и Запада в рамках «холодной войны». Крайне острожное поведение руководства страны позволило свести количество жертв среди советских военных до минимума.Ранним утром 25 июня 1950 года 10 южнокорейских дивизий вторглись на территорию своего северного соседа. Контрудар Пхеньяна последовал незаме...
  -->
  1301

  РОССИЙСКИЕ МАГАЗИНЫ В ГЕРМАНИИ ВЫЗВАЛИ НЕБЫВАЛЫЙ АЖИОТАЖ!

  Богатые немецкие пенсионеры скупили весь товар в российской сети продуктовых магазинов в Лейпциге, поскольку российские продукты оказались качественнее и дешевле на 10%... сарказм даже придумывать не надоСупермаркеты в Лейпциге, открытые российской компанией «Светофор», вызвали ажиотаж среди местных жителей!Как отмечает Bild, магазины Mere открылся толь...
  -->
  1083
  Ирина Репьёва 16 февраля 12:17

  План Анаконда в действии. Патрушев: Следующий майдан США могут устроить в Молдавии. Возможен ли бросок танков НАТО к Курску?

  16.2.2019. Следующей страной, где Соединенные Штаты могут реализовать сценарий майдана, может стать Молдавия. Такое мнение в интервью "Комсомольской правде" высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.По словам Патрушева, сценарий очередного майдана может реализоваться в Молдавии в случае победы на парламентских выборах партии социалистов. Соединенн...
  -->
  1758

  "Экономическая революция" в Армении невозможна без наказания виновных в Ходжалинской резне

  Правительство Армении, выступая под лозунгом "экономическая революция", представило новую программу экономического развития республики. При поддержке Европейского союза был подготовлен отчет, связанный с экономическими дивидендами решения карабхского конфликта. Однако пока конфликт остается нерешенным, достижение Арменией какого-либо экономического скачка является уто...
  -->
  424
  Ирина Репьёва 15 февраля 19:55

  Евгений Фёдоров о решении США бороться с Россией в области интернета: "Самолеты могут падать на землю. Это называется интернет-терроризмом..."

  15.2.2019. Депутат Госдумы РФ, координатор НОД России Евгений Фёдоров озвучил американский закон о решении США о принятии доктрины борьбы с Россией в области интернета.https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=AzA4zld8g4Y ...
  -->
  944
  Иван Борисов 15 февраля 17:31

  Константин Сёмин: Китай и советский опыт.

  В гостях у Константина Сёмина кандидатом экономических наук, Алексей Сафронов.Отрывок из интервью затрагивающий Китай и его экономику. ...
  -->
  538
  sugochka 15 февраля 11:17

  БУРЖУАЗНОЕ ГОСУДАРСТВО.

  Капиталистическое государство, пришедшее на смену государству феодально–крепостнической эпохи в результате буржуазной революции, по своей классовой сути является в руках капиталистов орудием подчинения и угнетения рабочего класса и крестьянства. Буржуазное государство охраняет капиталистическую частную собственность на средства производства, обеспечивает эксплуатацию ...
  -->
  849
  amurweb 15 февраля 06:12

  Что русскому здорово, то немцу - смерть

  С конца восьмидесятых советские немцы начали массово покидать родные места и перебираться на ПМЖ в Германию. Основная масса выезжала из России и Казахстана, где их было больше всего. Примерно за двадцать лет больше половины этнических немцев, проживавших на территории бывших советских республик, выехало в Германию.И Германия, особенно в первое время, пр...
  -->
  7256
  Ирина Репьёва 14 февраля 20:55

  РадиоНОД: Почему НОД не выступает за Конституцию СССР 1977 г.? Комментарии Евгения Федорова

  Евгений Фёдоров :: официальная страницаhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=229&v=YoolXdXOIsw12.02.19. Вопросы по телефону Максим Нургалеев ...
  -->
  1177
  Сергей Буров 14 февраля 11:57

  ЛИЦО «НАЦИОНАЛИЗАЦИИ»

  Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» работает с 1930 года. Компания предоставляет услуги водоснабжения потребителям 289 населенных пунктам, услуги водоотведения в 79 городов и поселков Донецкого региона, общая численность населения которых составляет более 3,7 млн. человек. Ежедневно, без остановки предприятие осуществляет доставку 1,3 млн. кубометров пи...
  -->
  613
  Михаил Он (Mikle1) 12 февраля 20:30

  Вот и Европа, а где же счастье?

  Мужик обмельчал!  Прибалтийские лимитрофы заняли последнее место в рейтинге Евросоюза по показателю продолжительной здоровой жизни мужчин.Страны Балтии – антилидеры в Евросоюзе по показателю продолжительности здоровой жизни мужчин. Рейтинг статистического агентства Eurostat показывает, сколько лет жители республик могут прожить без ограничения активности.В Литве ...
  -->
  1703

  Италия готова покинуть ЕС и отменить санкции против России. На кону €20 млрд

  Рим продолжает настаивать на отмене санкций против России, тем самым демонстрируя большую приверженность собственным национальным интересам, нежели некоему мифическому единству внутри Евросоюза.Об этом в очередной раз заявил вице-премьер и глава Минэкономразвития Италии Луиджи Ди Майо. Конечно в Риме не задумываются об убытках, которые понесла РФ. Итальянским властям ...
  -->
  4879

  Европа готова отказаться от доллара вслед за Россией

  В Европе все сильней раздаются голоса, призывающие к отказу от американского доллара в расчетах с Россией. Например, многие страны Евросоюза согласны перейти в расчетах на евро. Наиболее перспективными направлениями считаются торговля нефтью и газом. Об этом, в интервью РИА Новости, сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Алексан...
  -->
  1374
  marshak 11 февраля 12:50

  Очередь Германии войти в Черное море

  В феврале вспомогательное судно германского военного флота - плавучая база "Верра" зайдет в Черное море. "Верра" обеспечивает деятельность постоянной противоминной группы НАТО. Плавбаза "Верра" зайдет в порты Румынии и Болгарии - Констанцу и Варну. Это будет плановый поход, причем в Минобороны Германии подчеркивают, что пока что других германских кораблей в Черном мор...
  -->
  621
  Илья Новицкий 11 февраля 05:14

  Макрон своим бездействием поддерживает самоубийство Франции

  Французский лидер, по всей видимости, никак не может понять, что его собственной стране срочно нужна помощь или, по крайней мере, его непосредственное участие во внутриполитической жизни. Складывается такое впечатление, что он просто снял с себя обязанности президента и упёрся во внешнюю политику, выбрав должность министра иностранных дел. Только вот французам об этом...
  -->
  1291
  yazzz 10 февраля 20:40

  Вице-премьер Италии выступил за отмену антироссийских санкций

  Антироссийские санкции, инициированные Вашингтоном еще в 2014 году, последнее время вызывают все большее недовольство среди европейских политиков. Многие западные лидеры уже сейчас осознают и открыто высказываются о полной бессмысленности и даже губительности подобных ограничений для экономик их государств. Сегодня итальянский вице-премьер и министр эко...
  -->
  1104
  Елена Фролова Фитиль
  10 февраля 20:07

  Франция "надавила на газ" на переговорах о евробюджете

  Архивная фотография. Строительство газопровода "Северный поток" рядом с Любессе, Германия, 14 апреля 2011 г. [Jens Buettner/EPA/EFE]Франция пошла на неожиданные шаги туда-сюда по газопроводу "Северный поток-2", которые можно объяснить попыткой этой страны добиться поддержки Германии и Нидерландов по совершенно другому вопросу. В четверг (7 февраля) Фр...
  -->
  1087
  Политик 10 февраля 15:33

  Франция попыталась захватить в заложники российский газопровод

  Президент Франции Эммануэль Макрон вряд ли войдет в историю как великий политический деятель, но место в учебниках истории и книгах разнообразных рекордов он однозначно заслужил, хотя бы потому, что он однозначно является первым и единственным человеком, который попробовал взять в заложники подводный газопровод. https://www.politik.su/ar...
  -->
  990
  Эдуард Целинский
  10 февраля 12:06

  Об исторической памяти

  «Историческая память — набор передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, несправедливости в отношении народа». Вот так повествует об этом «всемирный» ресурс Википедия. И сразу видно, что всё очень сложно изложено и много терминов и ...
  -->
  1270
  Klopik Фитиль
  10 февраля 08:46

  50 дней до Brexit

  Менее 50 дней осталось до выхода Великобритании из ЕС, однако ясности о том, как это будет происходить и к каким последствиям приведет, за последние месяцы не прибавилось. Более того, учитывая разногласия между Лондоном и Брюсселем по вопросу содержания соглашения, а именно по способу решения пограничной проблемы в Северной Ирландии, Соединенное Королев...
  -->
  1606
  shaya 9 февраля 17:39

  Brexit: Британию покидают штаб-квартиры иностранных компаний

  От BREXIT определенные экономические преимущества получат голландцы. Правительство Нидерландов пытается переманить к себе иностранные компании, чьи штаб-квартиры дислоцируются в Великобритании.Переговоры ведутся с 250 фирмами, занятыми в СМИ, финансовой и рекламной сферах, здравоохранении и логистике, биологических науках. В их числе американские, азиатские и британск...
  -->
  2528
  alex-news.ru 9 февраля 13:04

  Нанесен серьезный удар: как Китай «подложил свинью» Газпрому

  В последние несколько лет «Газпром» пытается противодействовать попыткам США выдавить его с европейского топливного рынка. Американцы всеми доступными способами продвигают на рынок ЕС свой дорогостоящий СПГ. По сути, единственный убедительный аргумент в пользу покупки российского трубопроводного газа – это его более низкая цена. Но теперь по позициям «Г...
  -->
  1257
  shaya 9 февраля 10:15

  Британская молодежь без светлого будущего: евроценности жилье не заменят

  Правительство Великобритании неспособно эффективно решать возникающие в стране экономические проблемы. Вроде бы мелочь, но тот факт, что молодые британцы все чаще остаются жить с родителями, свидетельствует об «импотенции властей».Британское издание The Guardian ссылается на последние исследования, сообщая, что за последние 20 лет их количество выросло почти на миллио...
  -->
  1739

  ЕС достиг согласия по «Северному потоку – 2»

  Страны Евросоюза пришли к соглашению по проекту «Северный поток – 2», сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.О соглашении Меркель заявила агентству Reuters, передает РИА «Новости».Послы ЕС одобрили запуск процедуры по ужесточению Газовой директивы, сообщил источник ТАСС. По его словам, проект Франции и Германии снял существовавшее противоречие Конвенц...
  -->
  1034

  Трамп ходит Макроном

   Загнули Макрона жёлтыми жилетами в правильную позу. Протесты во Франции внезапно самоорганизовались буквально, через неделю после того, как Макрон, возомнив себя новым Бонапартом, заявил о создании европейской армии, которая должна была стать военной силой Евросоюза альтернативной НАТО.  Поводом же для волнений  стало то, что цена на топливо "резк...
  -->
  2081

  Франция намерена выступить против «Северного потока – 2»

  Париж планирует выступить против Берлина в вопросе о судьбе проекта «Северный поток – 2», сообщил источник во французском правительстве.Речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании Евросоюза об изменении правил Третьего энергопакета. Согласно этим коррективам, предложенным в 2017 году Еврокомиссией, к газопроводам из третьих стран должны применяться ...
  -->
  1055
  Разбор Полётов 6 февраля 15:33

  Жёлтые Жилеты: Жажда Жизни

  Библейская истина гласит, что мiръ весь во злѣ́ лежитъ. И свидетельств тому сегодня - хоть отбавляй. Про Россию, во зле лежащую, у нас все знают, и зло это на себе все ощущают - от мала до велика. Однако в России смута пока не началась, а вот во Франции бунт. Французы надевают жёлтые жилеты и выходят на улицы сотнями тысяч протестовать против ...
  -->
  825

  Germania Airlines начинает процедуру банкротства, все рейсы отменены

  Берлинский авиаперевозчик Germania остановил все рейсы и запустил процедуру банкротства. Ежегодно самолетами этой авиакомпании путешествовали 4 млн пассажиров. Как заявил исполнительный директор авиакомпании, предприятию не удалось справиться с финансовыми трудностями, из-за чего и было принято решение объявить Germania банкротом.Все запланированные рей...
  -->
  1069
  HUAN 5 февраля 00:16

  Ещё один храм в Европе бежит в РПЦ из-за несогласия с действиями Константинополя.

  Настоятель русской церкви в Сан-Ремо Дионисий Байков опубликовал открытое письмо приходам и общинам Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе.«Дорогие отцы, братья и сестры! В связи с агрессивными действиями греческой митрополии Константинопольского патриархата против нашего прихода (митрополит Геннадий 21 января отправил меня в запрет и заявил свои...
  -->
  1173
  marshak 3 февраля 13:17

  Фантик с надписью: «Евросоюз»

  В ноябре 2013 года на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе должно было состояться подписание Соглашения об ассоциации Республики Армения с Европейским союзом. Однако в начале сентября 2016 года состоялись визит бывшего президента Армении Сержа Саргсяна в Москву и его встреча с российским президентом, после чего армянский лидер заявил о выборе в пользу Евразийског...
  -->
  601

  „Národné štáty dnes musia alebo povedzme, majú povinnosť vzdať sa vlastnej suverenity". "Национальные государства сегодня должны или, скажем так, обязаны отказаться от своего суверенитета"

  (НА СЛОВАЦКОМ)Ešte v novembri som vo svojom príspevku písal, že nemecká kancelárka Angela Merkelová na stretnutí Nadácie Konrada Adenauera s názvom "Parlamentarismus medzi globalizáciou a národnou suverenitou" vyzvala európske krajiny, aby boli pripravené odovzdať svoju suverenitu záujmom EU, čo vyjadrila slovami: „Národné štáty dnes musia alebo povedzme, majú povinno...
  -->
  842
  Калаш инфо 31 января 15:23

  В Латвии возрождают фашизм

  В СССР в свое время в школах проходили уроки мужества. Там школьникам ветераны войны рассказывали о героизме советских солдат, показывали оружие победителей, с которым наши деды дошли до Берлина и освободили Европу от фашистских оккупантов. Совершенно правильно воспитывать детей на примерах мужества, верности Отечеству их предков.Вот и в современной Ла...
  -->
  15
  Владимир Гавриков 27 января 13:08

  Немцам не понравилось, как русские вспоминают блокаду Ленинграда

  Имеет ли право Германия вообще давать оценки самым трагическим событиям, которые пережил наш народ На фото: во время генеральной репетиции парада войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в честь 75-й годовщины полного снятия блокады ЛенинградаСергей Дебрер24 января в одной из влиятельнейших в Германии газет — ежедневной Süddeutsche Zeitung (аббр. SZ...
  -->
  1125

  О литовском д…мище, или Разговор о героях

  Литовские власти от морального перенапряжения обгадились по полной программе. Комиссия по телевидению и радиовещанию потребовала от видеохостинга YouTube изъять запись телепрограммы «Россия 24». Прибалтийским упыренышам пришлась не по нраву историческая правда о «подвигах» т.н. «лесных братьев». Убийц, бандитов и насильников показали без прикрас. Вильнюс сразу же заяв...
  -->
  2316
  DianaZlaya 22 января 20:17

  Своя рубашка ближе к телу: почему в странах ЕС обсуждают отход от НАТО

  Рост националистических настроений в Европе уже давно ни для кого не является новостью. Эта тенденция существует и активно развивается. В этой связи довольно примечательна недавняя встреча Эммануэля Макрона с Ангелой Меркель, в ходе которой обсуждалось, в том числе, военное сотрудничество Германии и Франции и по итогам которой было подписано соглашение о сотрудничеств...
  -->
  1308

  Израиль: Терапевта по "лечению" геев обвинили в приставаниях к пациентам, или «Уничтожьте гомосексуалистов - фашизм исчезнет»

  Терапевта по "лечению" геев обвинили в приставаниях к пациентам, «Уничтожьте гомосексуалистов - фашизм исчезнет» Окружной суд Иерусалима в воскресенье обвинил израильского терапевта по "конверсии геев" в неоднократных приставаниях к мальчикам, которых он лечил в течение нескольких лет. Однако, скорее всего, он не будет приговорен к тюремного ср...
  -->
  1855
  Alex Tanin ЗАРНИЦА
  17 января 19:29

  Что принес нам наступивший год

  Итак, друзья, можно подвести некоторые итоги начала сего года. Внутри страны обыватель, боясь массово бычить на самого Президента, решил ударить по его пресс-секретарю с семьей, благо он, как раз, посетовал на травлю(с) обществом чиновников, скопом, без разбора, как социальной группы (развив тему в т.ч. этого поста) В целом, чем далее, тем лучше проявляется семья Песк...
  -->
  2140
  AlexZenit Фитиль
  17 января 12:02

  Русофобские плакаты дорого обошлись партии «Эстония 200»

  Ее рейтинг рухнул более, чем в три раза. Скандальные плакаты на тему сегрегации в эстонском обществе дорого обошлись инициатору кампании, партии "Эстония 200". Ее рейтинг с весьма приличных 7% в начале января рухнул до 2%.Опрос, организованный Институтом изучения общества, был начат 7 января - в день, когда на обстановке в Таллине появились плакаты. По е...
  -->
  1567
  Николай 13 января 19:01

  Как мои немецкие друзья позавидовали жизни в Питере.

  Источник  https://zen.yandex.ru/media/zapade/kak-moi-nemeckie-druzia-pozavidovali-jizni-v-pitere-5c38f9787969f100ae9285dd?from=channel...
  -->
  1972
  Topmember 12 января 21:25

  Сражавшихся вместе с нацистами против СССР венгров назвали героями

  Правительство Венгрии призвало почтить память венгерских солдат, «до конца сражавшихся за Венгрию на Дону» в ходе Второй мировой войны. Сообщение размещено на странице венгерского правительства в Facebook.«Давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, которые до конца сражались за Венгрию на Дону», — говорится в сообщении правительства Венгрии....
  -->
  1517

  Семейная пара из Франции, после переезда в Россию, рассказала в чем изменилась их жизнь по сравнению с Францией

  Семейная пара их Франции, перебралась в Россию более трех лет назад. По их рассказам, к переезду их подоткнуло не только желание изменить жизнь, но и те перемены которые происходят с их страной.Французы, жившие до этого в Марселе, рассказали, что выбрали для жизни Россию так как их привлекает русская культура и трепетное отношение к семейным ценностям, ...
  -->
  2629
  marshak 9 января 13:48

  Томос – автофекалия

  Когда уже Украина перестанет так сильно лажать? Весь мир следит за очередными провалами «незалежной» на пути становления лучшей европейской державой. В этот раз на повестке дня отправление церковного томоса с Украины обратно восвояси. Как и обещал «Петро Потрошенко», в рождественский праздник на украинскую землю прибыл всеми долгожданный томос об автокефалии ПЦУ. Но о...
  -->
  2543
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика