• РЕГИСТРАЦИЯ
Влад Герман ДНР - Донецк НОД
24 января 10:58 1157 0 25.11

Vstup Slovenska do NATO je zradou odkazu Slovenského národného povstania

Вступление Словакии в НАТО - предательство наследия Словацкого национального восстания (НА СЛОВАЦКОМ)

Zahranično – politické dianie vo svete sa neustále zhoršuje najmä pri zostrovaní protirečení hroziacich ozbrojeným konfliktom. USA sa nechcú zmieriť so stratou jednoznačného strategického prvenstva v ovládaní rozhodujúcich území svetadielov. Tomu sú nasmerované aj zahraničné vzťahy – na prvom mieste Amerika. Pokiaľ Rusko pristúpilo k opatreniam nutných pre svoju obranu je obviňované z agresívnej prípravy a provokácii k okolitým štátom.

Severoatlantický pakt pod vedením USA nechce a nemôže stráviť zmenu, ktorá sa udiala v Rusku po nástupe prezidenta Vladimíra Putina, ktorý pozdvihol sebavedomie ruského národa, krajinu zachránil pred ekonomickou priepasťou a vrátil jej sebavedomie veľmoci s modernou a dobre vyzbrojenou armádou. Jelcinovská „špacírka“ pre amerických a západných rozvracačov prestala v Rusku existovať. Po zániku Sovietskeho zväzu získané výhody pre USA boli zneužité na prevzatie vplyvu Blízkeho a Stredného východu vojenskou agresiou. Výsledkom barbarstva zostali zničené krajiny a státisíce obetí. Počas vlády Mikuláša Dzurindu dramatický zosilnela zahraničná orientácia na Západ, ktorá bola potvrdená otvorením vzdušného priestoru na prelet amerických lietadiel na bombardovanie Juhoslávie – Srbska, Kosova a Čiernej Hory v súčinnosti s členskými štátmi NATO bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. M. Dzurinda spolu s vládou porušil Ústavu SR a nesie zodpovednosť za obete chrabrého srbského národa. Uvedený kolaborant v cudzích službách za spáchaný zločin nebol potrestaný, pretože sa zaslúžil o vtiahnutie Slovenska do chomúta NATO. Rozpínavosť aliancie rastie s úmyslom rozšíriť ju o ďalšie štáty a tak sa aj deje. Rusko je obkľúčené stovkou základní tohto útočného zoskupenia. A to je pre Rusko bezprostredná hrozba. Rozsiahlu vojenskú základňu v Lotyšsku posilnilo aj 152 príslušníkov slovenských ozbrojených síl určených na boj proti Rusku, najväčšiemu bratskému slovanskému národu, ktorý priniesol 60659 obetí za oslobodenie Slovenska spod jarma nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne.

Žiaľ, zahraničná diplomacia SR pod vedením M. Lajčaka je hluchá a slepá. Je nepochopiteľná jej nečinnosť pri otvorených prejavoch fašizmu a nacizmu a ohavných skutkov proti ideovým protivníkov na Ukrajine. Je napáchnutá zbabelosťou, pretože neprotestuje proti každoročným pochodom žijúcich účastníkov 14.divízie SS „Galizien“ v Kyjeve a Ľvove. Príslušníci uvedenej divízie bojovali aj proti povstaleckým silám – Prvej Československej armáde a partizánom počas Slovenského národného povstania a po jeho potlačení. To bol rozhodujúci čas, aby doriešili otázku rasovo prenasledovaných a účastníkov odboja. Popravy v Kováčovej, Kremničke, Ostrom Grúni, Kľaku, Nemeckej a v ďalších miestach sú svedectvom hrôzy a beštiality. Oficiálne vláda SR nereagovala ani na povýšenie zásluh Stepana Banderu – ultranacionalistu a nacistu za hrdinu Ukrajiny prezidentom Petro Porošenkom.

V povojnovom období banderovci vraždili nepohodlných ľudí aj na Slovensku z ideologických dôvodov. Ukrajinu opúšťali pred zodpovednosťou za spáchané zločiny za účelom prebojovať sa na západ. V boji proti nim sa postavila československá armáda a bývalí partizáni. 11.mája 1948 ukončili víťazný boj nad banderovcami. Obete padlých slovenských vlastencov varujú! Na Ukrajine sa ničia pamätníky, sochy, busty venované padlým červenoarmejcom a oslavujú sa „hrdinovia“, Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), ktorí kolaborovali s nacistickým Nemeckom a dopustili sa hrôzostrašných beštialít proti antifašistom, rasovo prenasledovaných ľudí a tisícom poľských rodín žijúcich na západnej Ukrajine len preto, že boli Poliaci. Na podnet vlády sa prenasledujú antifašisti a komunisti. Slovenská diplomacia nereagovala ani vtedy, keď komunistickí poslanci boli inzultovaní a vyhodení z budovy parlamentu. Na návrh P. Porošenka bol schválený zákon (22.12.2018) o postavení banderovcov ako veteránov. Podlosť a hnus! Predstavitelia USA a Európskej únie nechcú počuť o vyčíňaní fašistických úderiek, pretože ich využívajú a podporujú na štvanie proti Rusku. Slovenská diplomacia nereaguje ani na každoročné pochody veteránov divízie Waffen SS v Lotyšsku. Oslava tejto divízie je súčasťou štátne ideológie v tejto krajine, ktorú rád navštevuje prezident Andrej Kiska. S predstaviteľmi pobaltských štátov rozsieva satanskú nenávisť proti Rusku, ktorá nemá nič spoločné s myslením a konaním širokej slovenskej verejnosti. „Kto seje vietor, žne búrku“, ktorá postihla aj Tisovu armádu v ťažení proti Sovietskemu zväzu za novú európsku civilizáciu.

Škodlivým postupom je aj konanie vlády SR pri viacročnom zdržaní sa hlasovania za prijate Rezolúcie proti fašizmu a nacizmu na zasadaní Válneho zhromaždenia OSN. To sú vystrelené jedovaté šípy do svetového hnutia za mier a hanobenie pamiatky padlých v boji proti šedému moru v druhej svetovej vojne. To je výsledok servilnej poslušnosti podľa bruselských kritérií.

Porošenko pred prezidentskými voľbami viacerými provokáciami skúša trpezlivosť Ruska. Pre zvýšenie svojich preferencii pred voľbami zahráva sa s ohňom a do vojnových rizík vťahuje zbedačený ukrajinský ľud. Robí tak s politickou podporou USA, NATO a doterajších vodcov Európskej únie – Merkelovej a Macrona. Novoročnou udalosťou roka 2019 nenechal národy Európy a sveta no pochybách, kde on a vláda Ukrajiny smeruje. 1.január sa stal štátnym sviatkom na počesť každoročných osláv ultranacionalistu a nacistu Stepana Bandera. To je programová cesta s fašisticko – nacistickým smerovaním ukrajinského štátu. Ak vláda SR uvedenú zvrhlosť neodsúdi – súhlasí s ňou. Iniciatíva sa očakáva od ministra M. Lajčaka.

Neobstojí ani mediálna propaganda v prospech NATO. Fakty sú jednoznačné. NATO pod vedením USA sa dopúšťa krvavých bombardovacích misii proti suverénnym štátom OSN, ktoré sú hrôzostrašným činom fašistického barbarstva. Rozpínavosť NATO sa stupňuje i keď jeho členské štáty neboli napadnuté. Ide o rozšírenie euroatlantického priestoru a priblíženie raketových systémov na Moskvu. Predseda vlády Peter Pellegríni napriek poznaniu existujúcej reality vyjadril jednoznačnú odhodlanosť plniť povinnosti vyplývajúce z členstva Slovenska v uvedenom pakte. Neobrátil sa ani na účastníkov 74.výročia osláv SNP konaných v Banskej Bystrici, či mu odporúčajú tak konať.. Je bolestnou skutočnosťou, keď najvyšší predstavitelia Slovenska nedokážu porozumieť väčšine národa, ktorého prianím je pracovať, žiť v sociálne spravodlivom štáte v mieri bez rizík a nebezpečenstiev. Zatiahnutie Slovenska do Severoatlantického paktu je zradou odkazu Slovenského národného povstania. Pri každoročných oslavách SNP je žiaduce, aby boli i obsahom v súlade s objektívnou historickou pravdou. Potom by sa nemohlo stať aby v prejavoch hlavní rečníci nevychádzali z povstaleckých dokumentov – Vianočnej dohody z decembra 1943, Deklarácie Slovenskej národnej rady z 1.septembra 1944. V nich sa nachádza aj riešenie sociálneho povznesenia pospolitého ľudu a smerovanie zahraničných vzťahov. V prejavoch sú vynechaní aj rozhodujúci politickí činitelia SNP, ktorí prebrali ťarchu rozhodovania na svoje plecia – Karol Šmidke, Gustáv Husák, Laco Novomeský ako aj ďalší členovia SNR. Deti a mládež ich nepozná a preto nemôže mať ani vzory a príklady odvahy preukázaných v boji proti ľudáckofašistickému režimu a nacistickému Nemecku. Vládni predstavitelia im nepoložia ani kvety na miesta ich posledného odpočinku.

V záujme Slovenska je uplatňovanie priateľských vzťahov s Ruskou federáciou. To je skoncovať s protiruskou propagandou nenávisti a nezmyselných obvinení a odstránením sankcii, ktoré škodia obidvom krajinám. Uplatnenie na ruskom trhu je pre Slovensko rozhodujúce ako aj rozsiahle nerastné bohatstvo pre rozvoj našej výroby i v budúcnosti nevyhnutné. Je treba prestať tancovať podľa muziky bruselských byrokratov neschopných riešiť a zabezpečiť ochranu európskych hraníc. Aj vypovedanie ruského diplomata bolo len zaliečanie sa nadutým britským politikom s koloniálnymi manierami. Je tiež zbabelosťou hlasovať v Bruseli proti záujmom Slovenska len pre vyjadrenie solidarity a zachovanie jednoty EÚ, ktorá neexistuje.

Podľa predsedu Petra Pellegriniho Slovensko prežíva úspešný ekonomický príbeh, len treba povedať že v podstate ide o hromadenie kapitálu zahraničným firmám vďaka výhodných podmienok poskytovaných vládou, to je dotácii a prísunom zahraničných vraj kvalifikovaných robotníkov. O návrate kvalifikovaných ľudí zo zahraničia sa len hovorí, ale bez konkrétnych výsledkov. Úspešný príbeh je len v predstavách politikov. Už desiatky rokov chýbajú financie na pozdvihnutie zdravotníctva, školstva, poľnohospodárskej výroby. Prištiparský prístup je praktizovaný len na odstránenie havarijných situácii, ale nie na prioritne riešenie uvedených odvetvi a tiež na riešenie sociálnych problémov spojených s otrasnou situáciou ľudí v núdzi a odstrašujúcim položením bezdomovcov. Títo nešťastníci sú produktom kapitalizmu, chamtivosti boháčov a oligarchov, ktorí prehlbujú priepasť medzi životom a smrťou. Obžaloba režimu je v stovkách zamrznutých ľudí a ďalších v mukách trpiacich vydedencov na periférii miest. Štát nie je vlastníkom výrobných podnikov, preto nie je nositeľom ekonomickej moci. Je v závislosti kapitálu a jeho služobníkom. Riešenie nachádza v pôžičkách. Zadlženie dosiahlo 45,6 miliárd eur a na každého občana pripadá 7500 eur. Výstavba diaľnic a väčších investícii sa zabezpečuje pôžičkami. Aj časť kúpyschopnosti obyvateľstva je možná len prostredníctvom pôžičiek. Tisíce ľudí padli do osídiel exekútorov. Napriek tomu vláda uprednostnila kúpu 14 lietadiel za 1,5 miliardy eur pred pozdvihnutím zdravotníctva, školstva a poľnohospodárskej výroby pre dosiahnutie sebestačnosti vo výžive národa. Americké zbrojárske korporácie budú bohatnúť na našej chudobe.

Európska únia je v pohybe, kríza liberalizmu sa prehlbuje a jej fiktívna jednota nezabráni revoltám pracujúcich proti bohatstvu a uzurpátorom moci. Zvlášť vo Francúzku vstúpili robotníci do protestov a štrajkov proti Macronovej reforme namierenej proti likvidácii sociálnych vymoženosti vybojovaných v roku 1968. Pod tlakom štrajkujúcich, ktorých nazval flákačmi, bol donútený ustúpiť a vrátiť späť čo zobral. Udalosti zatriasli jeho aroganciou. Bol odsunutý na vedľajšiu koľaj ako jeden z „perspektívnych“ vodcov Európskej únie. V triednom boji sa potvrdila skutočnosť, že pracujúci majú len to, čo si vydobyjú a to čo si nedajú vziať.

Štrajky a demonštrácie sa šíria aj v ďalších rozhodujúcich krajinách EÚ, pretože chamtivosť kapitálu je bezbrehá, zisky miliardárov sa zvyšujú za cenu znižovania životnej úrovne pracujúcich. Pracujúci ľud na Slovensku sa po roku 1989 presvedčil, že ospevovaná buržoázna triedna demokracia prehlbuje chudobu a spôsobuje priepastné sociálne rozdiely. Možne je to vystihnúť jednou vetou: jeden má paláce, druhý živorí a tretí pod mostom spáva.

Povedané priamo: Severoatlantický pakt je garanciou ochrany pre kolaborujúcich a servilných politikov a tých, ktorí privatizovali a rozkradnutím ožobráčili Slovensko. Majme na pamäti, že len odkaz Slovenského národného povstania naplnený vlasteneckými činmi je a bude ochranným štítom a kompasom pre budúce roky.

Juraj Bobor


Vlad German:

http://slovensko-novinky.wlad.... 

http://lenta.wlad.eu - Analytický přehled v ruštině

http://dnr2.wlad.eu 

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu:

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!

Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса

Народно-освободительное движение - Národná oslobodzovacia pohyb www.slovensko-novinky.wlad.eu

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...
  alex-news.ru Сегодня 14:20

  Мюнхен: почему обновленного мирового лидера встретили гробовой тишиной

  Самое яркое впечатление, которое осталось у множества западных журналистов и экспертов после Мюнхенской конференции по безопасности, — это контраст между оглушительными аплодисментами и оглушительной тишиной. Громогласная овация, достойная скорее рок-исполнителя, чем политического деятеля, досталась канцлеру Германии Ангеле Меркель, а презрительная тиши...
  -->
  213

  Знание травмирует психику. Чем опасен феномен "русских лимонов"

  Ирина Алкснис . Прошедшее воскресенье удалось. Страна дружно хохотала над статьей о том, что лимоны в России являются символом роскоши и престижного потребления, доступного исключительно состоятельным господам.Пикантности ситуации добавляло то, что опубликована она была не в таблоиде (вроде Daily Mail, которая еще и не такой бред печатает) и не в каком-нибудь формальн...
  -->
  524
  Klopik Фитиль
  Сегодня 11:58

  Мюнхен: почему обновленного мирового лидера встретили гробовой тишиной

  Самое яркое впечатление, которое осталось у множества западных журналистов и экспертов после Мюнхенской конференции по безопасности, — это контраст между оглушительными аплодисментами и оглушительной тишиной. Громогласная овация, достойная скорее рок-исполнителя, чем политического деятеля, досталась канцлеру Германии Ангеле Меркель, а презрительная тиши...
  -->
  4989
  Bogdan37 Это наша жизнь
  Сегодня 09:29

  Систему ПРО под Харьковом, Вильнюсом и Ригой уничтожит упреждающий удар

  Украина могла бы принять участие в создании европейской системы ПРО. Об этом на Мюнхенской конференции заявил кандидат на пост главы Еврокомиссии от ведущей в ЕС «Европейской народной партии» Манфред Вебер.«У нас в Европе есть проблема, связанная с тем, чтобы снова объединять север и юг, но сейчас это больше по линии востока и запада, в частности, из-за дискуссий по м...
  -->
  316
  amurweb Сегодня 09:13

  Выволочка

  Эдуард Лимонов о том, как Трамп публично застращал НАТО и ЕвропуЯ со злорадным удовольствием посмотрел короткое, но поучительное видео той выволочки, которую устроил Трамп Столтенбергу в Брюсселе 14 февраля.Длинный стол. Справа от зрителя: Трамп и трамповцы. Ближе всех к зрителю, я распознал, сидит большим грибом на большой заднице Майк Помпео.По другую...
  -->
  1728
  sensei Сегодня 03:10

  Spiegel: Америка больше не лидер свободного мира, но продолжает указывать ему, как жить

  Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Майк Пенс говорил об «американском лидерстве» и раздавал указания европейским партнёрам, пишет Der Spiegel. Он критиковал строительство «Северного потока — 2», требовал увеличения расходов на НАТО и выхода из ядерной сделки с Ираном. Однако его слова были восприняты без энтузиазма, отмечает издание: на...
  -->
  895

  Меркель рассчитывала на совсем другие отношения с Россией

  После падения Берлинской стены и развала СССР, Запад рассчитывал на «другие отношения» с новой Россией. Об этом в своей речи на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.Канцлер Германии поделилась своими воспоминаниями, как в феврале 2011 года в ходе 47-й Мюнхенской конференции по безопасности Хиллари Клинтон...
  -->
  482
  Ирина Репьёва Вчера 19:29

  "КП" обсуждает на радио статью Владислава Суркова: Леонтьев не согласен с Прохановым

  С апреля 2017 года «ГлавТема» снова вернулась на радио, теперь в прямом эфире на радио «Комсомольская правде». https://www.youtube.com/watch?time_continue=384&v=wGBEzqXl2MIКанонический состав ГлавТемы:Михаил Юрьев — крупный бизнесмен, публицист;Михаил Леонтьев — журналист, вице-президент компании Роснефть;Илья Савельев — теле и радиоведущий. ...
  -->
  408
  Grand Фитиль
  Вчера 17:51

  Иран спустил на воду подлодку с крылатыми ракетами подводного старта

  В вос­кре­се­нье, 17 фев­ра­ля, в иран­ском порту Бандар-Ланге в при­сут­стви­ии пре­зи­ден­та Хасана Ро­уха­ни со­сто­я­лась тор­же­ствен­ная це­ре­мо­ния спуска на воду оте­че­ствен­ной под­вод­ной лодки "Фатех" ("За­во­е­ва­тель"), несу­щей кры­ла­тые ракеты, со­об­ща­ет агент­ство FARS.Ми­ни­стер­ство обо­ро­ны Ирана за­яв­ля­ет, что масса под­лод­к...
  -->
  311

  Драхт нахт Афган: Немцы покажут русским, как бить душманов

  Меркель примеряет мундир германских завоевателей Александр Ситников Франкоязычная канадская газета Le Journal de Québec рассказала о «серьезности» намерений Трампа вывести американские войска из Афганистана. Об этом с изданием поделился через WhatsApp главный посланник Талибана* Забихуллы Муджахида. По данным International New York Times, он уполном...
  -->
  309
  Ирина Репьёва Вчера 13:40

  Пенс пригрозил странам НАТО, закупающим оружие у "потенциальных противников", США потребовали от ЕС признать Гуайдо президентом Венесуэлы

  17.2.2019. Соединенные Штаты выступают категорически против закупок странами-членами НАТО оружия у потенциальных противников, заявил американский вице-президент Майкл Пенс.Выступая на Мюнхенской конференции, Пенс, в частности, заявил, что "Вашингтон не намерен терпеть закупки оружия странами НАТО у потенциальных противников". Согласно его заявлению, Соединенные Штаты ...
  -->
  539
  Ирина Репьёва Вчера 13:11

  В США оценили новое российское оружие, ослепляющее противника, и заявили, что Россия берет на мушку объекты НАТО

  17.02.2019.  Российская станция визуально-оптических помех 5П-42 "Филин" может эффективно применяться для дезориентации и ослепления противника, считают американские ученые. Об этом они сообщили порталу LiveScience. "Ухудшение зрения при помощи света не является чем-то сложным или неправдоподобным", — заявил Джонатан Вайнавер, доцент нейробиологии Н...
  -->
  590
  Ирина Репьёва Вчера 12:52

  Корейская война: сколько американцев сбили советские истребители, во сколько обошлась Вторая мировая каждому её участнику

  Конфликт на Корейском полуострове стал первым серьезным противостоянием СССР и Запада в рамках «холодной войны». Крайне острожное поведение руководства страны позволило свести количество жертв среди советских военных до минимума.Ранним утром 25 июня 1950 года 10 южнокорейских дивизий вторглись на территорию своего северного соседа. Контрудар Пхеньяна последовал незаме...
  -->
  1038

  Трамп призвал европейские страны «забрать» более 800 боевиков ИГ из Сирии

  Президент США Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны «забрать» более 800 членов террористической группировки «Исламское государство (ИГ, запрещена в России), захваченных в Сирии, и придать их суду.По словам американского президента, «халифат уже готов рухнуть» и после победы коалиции боевиков в Сирии придется...
  -->
  627
  Ирина Репьёва Вчера 11:51

  Мир знает о борьбе Путина за суверенитет: жители Гаити попросили помощи у России - против "американской оккупации".

  17.2.2019. Бунтующие жители Гаити демонстративно сожгли американский флаг и обратились за помощью к России. Они заявили, что "разводятся с американцами", потому что устали от их "оккупации". Участники массовых протестов сожгли американский флаг в самом центре Порт-о-Пренса и обратились к России с просьбой разрешить политический кризис, который продолжает...
  -->
  507
  sensei Вчера 04:10

  Два русофоба на ринге. Почему Меркель сцепилась с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене

  До драки и рукопашной, правда, дело не дошло. Все было предельно вежливо и корректно. И выступали канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Майк Пенс в разное время. Меркель первой, Пенс после нее. Но их схватка на проходящей сегодня в Германии Мюнхенской конференции от этого не стала менее привлекательной.Начнем с Майка Пенса. Представитель ...
  -->
  2416
  Владимир Гавриков 16 февраля 20:55

  Die Presse: ЕС сделал ещё один шаг к разрушению долларовой монополии на нефтяном рынке

  Брюссель создал специальную рабочую группу для борьбы с монополией доллара в сфере торговли сырьём и энергоресурсами, сообщает Die Presse. Европейцы хотят закрепить за евро статус мировой валюты и впредь рассчитываться за импорт только в своих деньгах. Это ещё один шаг к усилению экономической независимости еврозоны, объясняет австрийское издание. Никто ...
  -->
  382
  np-inform 16 февраля 19:24

  Трамп объявил о введении в США чрезвычайного положения

  Президент США Дональд Трамп заявил 15 февраля, что в стране введен режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Стоя перед Белым Домом, Трамп сказал, что подписывает этот документ уже сейчас, как только вернется в Овальный кабинет.«Я подпишу решение о национальном чрезвычайном положении. Мы столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием люде...
  -->
  436

  PETÍCIA - VÝZVA za celosvetový MIER. ПЕТИЦИЯ - ПРИЗЫВ за всемирный МИР.

  (НА СЛОВАЦКОМ)PETÍCIA - VÝZVA za celosvetový MIER, so vzájomnou spoluprácou, porozumením a bez diktátu ! Bez povyšovania sa jeden nad druhým, bez vykorisťovania človeka človekom, národ národa, so zabezpečením MIERU vo svete.  Podľa zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. My, dole podpísaní občania, petičnej komisie SR, žia...
  -->
  692

  Vyšlo najavo, čím USA na obranu proti Rusku posilnia Európu. Было выявлено, насколько США укрепят Европу в обороне от России.

  (НА СЛОВАЦКОМ)New York 13. februára 2019  USA chcú v Európe rozmiestniť viacúčelové bojové obrnené vozy Stryker, informuje Fox News. Uvádza sa, že sa začala modernizácia obrnených vozidiel, ktoré budú vybavené dronmi, lasermi, delami a systémami protiraketovej obrany. V Európe by mali byť rozmiestnené do roku 2020 Očakáva sa, že Strykery budú vyba...
  -->
  678

  Foto: Pompeo sa stretol s Pellegrinim aj Kiskom, s Lajčákom prebral nielen situáciu na Ukrajine. Фото: Помпео встретился с Пеллегринимом и Киском, с Лайчаком обсудили не только ситуацию на Украине

  (НА СЛОВАЦКОМ + ВИДЕО)BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) – Záväzok Spojených štátov amerických byť spojencom Slovenska ako členského štátu Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO) potvrdil v utorok šéf americkej diplomacie Mike Pompeo po stretnutí s ministrom zahraničných vecí Miroslav Lajčákom. Partneri prebrali širokú škálu otázok – spolu...
  -->
  868

  POĽSKO KÚPI OD USA RAKETOVÉ SYSTÉMY S CIEĽOM ZVÝŠIŤ BEZPEČNOSŤ KRAJINY A NATO. ПОЛЬША ЗАКУПАЕТ У США РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И НАТО

  (НА СЛОВАЦКОМ)13. február 2019Poľské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že krajina sa rozhodla kúpiť americké raketové systémy v hodnote viac ako 366 miliónov eur. Poľské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že krajina sa rozhodla kúpiť americké raketové systémy v hodnote viac ako 366 miliónov eur, informovala agentúra DPA.Poľská vláda podpísala ...
  -->
  823
  Potap1956 15 февраля 20:42

  В НАТО поняли, что просто сдохнут

  Хайп вокруг выхода США из договора РМСД как-то плавно стал сходить с первых полос сайтов и газет. Но, внезапно, ага, в Германии некоторые генералы стали что-то подозревать... и даже, вот это отдельно интересно, обвинили Штаты в предательстве! Говорят, какой кошмар, мы же теперь станем мишенями для российских ракет! При Обаме такого не было!Выходом из Дог...
  -->
  764
  Гоша из Одессы Фитиль
  15 февраля 19:39

  Почему преемница Меркель за сохранение санкций против России

  В декабре 2018 года председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр (которую единомышленники часто называют сокращенно - «наша АКК»). Она сменила на этом ответственном и важном посту действующего канцлера Германии, авторитетную Ангелу Меркель, которая почти 20 лет руководила партией, но отказалась баллот...
  -->
  655
  Geor 15 февраля 16:39

  СССР сдал холодную войну, Россия ее выигрывает

  Итак, свершилось: 2 февраля Госдепартамент США направил России официальное уведомление о приостановлении своего участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также о начале процесса окончательного выхода из него.В связи с новыми угрозами со стороны Вашингтона Россия продолжит создавать условия для обеспечения своей национальной безопасно...
  -->
  665
  Ирина Репьёва 15 февраля 12:49

  Под Астраханью ФСБ задержала женщину, собиравшую в Telegram деньги для террористов. Суд обязал власти Вашингтона рассекретить детали смерти российского экс-министра Лесина. НАТО создало на Украине британский диверсионный штаб

  15.2.2019. ФСБ России задержала в Астраханской области жительницу, занимавшуюся сбором денег для террористов с помощью мессенджера Telegram. По данным службы, задержанная переводила собранные средства создателю исламского фонда "Мухаджирун" (запрещен в РФ) Ахмедиабиеву И.С. с позывным "Абу Умар Саситлинский".Операция была проведена совместно со Следственным комитетом ...
  -->
  992
  Владимир Гавриков 15 февраля 12:16

  Die Welt (Германия): НАТО без подготовки ввязывается в конфронтацию с Москвой

  НАТО недооценивает готовность Москвы к территориальному переустройству Европы, что было очевидно еще на примере Крыма, пишет немецкая газета «Вельт». Самому альянсу не хватает военных ресурсов, а его так называемая «стратегия на российском направлении» устарела. Можно ли утверждать, что у НАТО все под контролем? Насколько НАТО вообще способна мыслить стратегически? ...
  -->
  706
  Владимир Гавриков 15 февраля 11:51

  Foreign Policy (США): исторический ревизионизм Польши толкает ее в объятия Москвы

  Откровенно пророссийская политическая сила не смогла бы одержать победу на выборах в Польше. Но политика исторического ревизионизма, которой придерживается партия «Право и справедливость», играет на руку Москве, говорится в статье. При этом автор не удосуживается обосновать свои выводы. Стране не нужна откровенно пророссийская политическая партия. Попытк...
  -->
  626
  sensei 15 февраля 02:57

  НАТО может сломаться на Украине и Грузии

  Европейская поездка американского госсекретаря Майка Помпео сопровождается напоминаниями о «русской угрозе». Москва хочет сломать НАТО – предупреждает он европейцев, приводя в пример Украину и Грузию. На самом деле Россия всего лишь настроена на то, чтобы «обломать» НАТО – то есть не допустить вступления этих двух бывших советских республик в атлантичес...
  -->
  1081
  Ирина Репьёва 14 февраля 20:41

  Путин прокомментировал намерение США вывести войска из Сирии, Франция готовится к эвакуации из Сирии, США перебрасывают спецназ в страны Карибского бассейна. "Мадуро должен уйти", - в новом ультиматуме США зазвучали "сирийские" нотки.

  14.02.2019 - | Русская веснаНамерение США выйти из Сирии стало бы позитивным шагом, в этих районах страны должен быть восстановлен контроль Дамаска, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита по Сирии в Сочи. В четверг президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи четвертую трехстороннюю встр...
  -->
  1129
  Владимир Гавриков 14 февраля 18:25

  Майк Пенс: полякам не нужны лекции о том, насколько опасна Россия

  В первый день своего визита в Польшу вице-президент США Майк Пенс подписал договор с польским президентом Анджеем Дудой на поставку американской ракетной системы HIMARS, сообщает wpolityce.pl. Пользуясь случаем американский политик напомнил о растущей российской угрозе и подчеркнул, что Вашингтон во главе с президентом Трампом полон гордости и благодарности в связи с ...
  -->
  652
  Владимир Гавриков 14 февраля 18:20

  BR: «предательство союзников» — экс-глава военного комитета НАТО оценил выход США из ДРСМД

  Бывший глава военного комитета НАТО Харальд Куят резко раскритиковал решение США выйти из Договора РСМД, сообщает Bayerischer Rundfunk. «Это предательство безопасности европейских союзников», — констатировал отставной генерал ВВС Германии в эфире радиостанции. Экс-глава военного комитета Североатлантического альянса Харальд Куят резко раскритиковал решен...
  -->
  665
  Владимир Гавриков 14 февраля 14:29

  Помпео: Путин развязал войну в Европе

  Госсекретарь США Майк Помпео (Michael R. Pompeo) заявил, что якобы президент России Владимир Путин развязал войну на европейской земле, стремится расколоть НАТО, ослабить США и подорвать западные демократии. Естественно, заявление американского чиновника прозвучало голословно и без каких-либо аргументов.Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, ...
  -->
  635
  Владимир Гавриков 14 февраля 14:15

  Atlantico (Франция): администрация Трампа и ее враг Джордж Сорос считают, что ЕС находится на последней стадии распада

  Какие факторы могут повлиять на прорыв Европы, где процессы раскола идут полным ходом? Аналитик Максим Тандонне сказал «Атлантико», что противники ЕС и его сторонники участвуют в идеологической войне, совершенно оторванной от реалий. Евросоюз не главная причина европейской трагедии. Чтобы возродить Европу, необходимо меньше бюрократии, больше политики и больше воли. ...
  -->
  575
  Владимир Гавриков 14 февраля 14:09

  En Son Haber (Турция): НАТО обеспокоена турецко-российскими отношениями

  Те, кто много лет пытался морочить Турции голову продажей систем «Пэтриот», испытывают панику в связи с покупкой Турцией С-400. По словам постоянного представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон, «весь альянс обеспокоен» покупкой Турцией С-400 у России. Турецкие читатели дали емкий ответ: «Если беспокоитесь, значит, мы на правильном пути». Те, кто мног...
  -->
  476
  Михаил Он (Mikle1) 14 февраля 13:49

  Венгрия публично обгавкала США (видео)

  Подобного бунта в стане младших вассалов США даже и не припомню. Было молчаливое неодобрение навязываемой политики, были недомолвки и/или завуалированное несогласие, предельно корректно выраженное в лучших традициях лицемерной дипломатии. Но заявить в лицо приехавшему в страну главе Госдепа правду матку... На совместной пресс-конференции!.. В ответ на слова усилить по...
  -->
  3399
  Ирина Репьёва 14 февраля 13:37

  Помпео: Россия угрожает НАТО тем, что не хочет, чтобы бывшие советские республики были включены в состав атлантического союза

  14.2.2019. Европейская поездка американского госсекретаря Майка Помпео сопровождается напоминаниями о «русской угрозе». Москва, дескать, хочет сломать НАТО – предупреждает он европейцев, приводя в пример Украину и Грузию.  На самом деле Россия всего лишь настроена на то, чтобы «обломать» НАТО – то есть не допустить вступления этих двух бывших советс...
  -->
  1019
  Владимир Гавриков 14 февраля 13:34

  Geopolitika.news (Сербия): Майк Помпео получит в Будапеште «от ворот поворот»

  По стратегическим причинам, прежде всего из-за энергетики, приоритетом для Помпео было «сломить» Виктора Орбана и тем самым помешать поступлению большего объема российского газа в Центральную Европу через «Турецкий поток». По американскому замыслу Венгрия должна стать важнейшим звеном в цепи поставок американского СПГ в Европу из хорватского терминала на острове Крк. ...
  -->
  593
  Руслан Осташко 14 февраля 13:26

  США не смогли построить завод для утилизации оружейного плутония

  Америка не сможет реализовать Соглашение об утилизации плутония (СОУП), которое заключила с нашей страной в 2000-м году. За много лет «хайтех-держава» не осилила постройку соответствующего завода.В эпоху, когда гегемония США казалась незыблемой, а потому Вашингтон не опасался возрождения мощи Москвы, между двумя ядерными державами было заключено соглаше...
  -->
  3015
  sensei 14 февраля 03:03

  Для чего Трамп собрал ЕС, арабов и Израиль в Варшаве

  В Польше стартовал саммит с участием США, европейских и арабских стран. Удастся ли Трампу объединить ЕС и суннитские страны на борьбу с Ираном?Пока мировые лидеры готовятся к конференции в Мюнхене, в соседней Варшаве американцы проводят свой альтернативный саммит. В отличие от Мюнхена, где будут обсуждать все без исключения проблемы для безопасности мир...
  -->
  1246
  Ирина Репьёва 13 февраля 17:58

  «Khorasan», Иран: почему три ближневосточных страны хотят российского военного присутствия

  13.2. 2019. Три государства на севере Африки сами просят Россию разместить у них военные базы. Первой о готовности принять российских военных заявил Халифа Хафтар, командующий вооруженными силами Ливии. И он не одинок: вовсю возрождается «былой блеск» военного сотрудничества, и российские войска возвращаются на утраченные с распадом Советского Союза рубежи, пишет «Хор...
  -->
  1521
  Владимир Гавриков 13 февраля 18:37

  NR: турне Помпео по Центральной Европе проходит под знаком «российской агрессии»

  Госсекретарь США Майк Помпео отправился в турне по странам Центральной Европы, и в каждом своём выступлении он критикует советское прошлое и хвалит принимающие страны за то, что они в своё время «сбросили с себя советское ярмо». Как отмечает National Review, таким образом Вашингтон пытается вернуться в регион, которым не занимался много лет, и где за это время выросло...
  -->
  718

  Что общего между рекламой и русофобией

  Уважаемы читатель, вы удивились? Я тоже. Как такое может быть? Реклама, которая плотно вошла в нашу жизнь, побуждая нас покупать тот или иной товар и крайне отвратительное явление, связанное со страхом ко всему русскому каким то образом могут быть связаны друг с другом? Вот чудеса, да и только. Но подождите удивляться.. И так, начнем с рекламы....
  -->
  956

  Немцы видят в США главную угрозу для своей страны

  Стало известно, что немецкий фонд Фридриха Эберта провел опрос жителей Германии и ряда других стран Европы на предмет различных проблем современности. После чего немецкое издание Zeit опубликовало часть этого исследования, но даже этого вполне достаточно, чтобы понять, кого на самом деле европейцы считают угрозой своей безопасности.Полностью результаты...
  -->
  668
  Ros Orthodox 12 февраля 10:05

  Лёд тронулся: немцы назвали США главной угрозой для Европы

  Половина граждан Германии считают, что США представляют гораздо большую угрозу для безопасности Европы, чем Россия, пишет Zeit со ссылкой на опрос фонда Фридриха Эберта.Согласно опросу, 50% немцев назвали Соединенные Штаты главной угрозой для европейских стран, в то же время наибольшую угрозу со стороны России видят лишь 33% немцев, передает РИА «Новости». ...
  -->
  791
  Владимир Гавриков 12 февраля 12:27

  Gli Occhi della Guerra (Италия): НАТО продолжает расширяться. Но теперь это создает трудности для Европы

  НАТО продолжает европейскую экспансию. Этот шаг идеально вписывается в стратегию НАТО после распада Советского Союза, пишет итальянская «Окки делла герра». Командование НАТО изначально поставило задачу вобрать в себя страны с орбиты Москвы, чтобы привязать Восточную Европу к Брюсселю и Вашингтону. Санкции и экспансионизм НАТО и США грозят разжечь в Европе войну. ...
  -->
  1023
  Гоша из Одессы Фитиль
  11 февраля 21:37

  Посол США в Германии предупредил, что «Россия уже на пороге»

  Вашингтон продолжает бесцеремонно совать свой длинный нос в дела Берлина, указывая, что нужно делать в том или ином вопросе. Это прекрасно видно на примере вызывающе наглых действий посла США в Германии Ричарда Гренелла.Для начала нужно напомнить, что совсем недавно, 13 января 2019 года, Гренелл разослал письма немецким компания с угрозой введения санк...
  -->
  657
  pretty 11 февраля 09:19

  Американский посол требует от Германии денег. Много денег

  Ирина Алкснис Вчера Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание 28-тысячного американского военного контингента на своей территории — до 890 миллионов долларов в текущем году, что на 8,2 процента больше, чем в предыдущем.В это же время на другом конце света — в Европе — в немецкой Die Welt вышло программное (трудно назвать его иначе) интерв...
  -->
  642
  Ирина Репьёва 9 февраля 21:41

  Наказан за слежку: в Германии запретили Facebook собирать пользовательские данные

  9.2.2019. День за днем репутация Facebook стремительно падает. Все больше западных мировых лидеров намереваются удалить или уже удалили свои страницы из социальной сети. Впрочем, подобная тенденция вовсе неудивительна, так как в последнее время сильно участились сливы персональных данных пользователей. Поэтому правоохранительные органы в Германии и других странах ЕС с...
  -->
  1197
  Гоша из Одессы Фитиль
  8 февраля 21:18

  Швеция: Россия готовится к большой войне

  Недавно мы сообщали, как авиационная разведка Швеции обнаглела до такой степени, что ее пришлось буквально силой отгонять от границ России. При этом аналитики из Шведского института оборонных исследований заявляют, что Москва готовится к большой войне. Причем они даже не постеснялись указать, что это Минобороны Швеции заказало (не бесплатно), провести ...
  -->
  960

  USA už mají před Ruskem náskok, mají jaderné zbraně v Německu. США уже опережают Россию, имеют ядерное оружие в Германии

  (НА ЧЕШСКОМ)Po skončení platnosti Smlouvy INF může začít nový závod ve zbrojení, Američané už mají náskok, jaderné zbraně, které zůstaly po ukončení studené války na německé základně Büchel. Tornado jako případný nosič atomových zbraní7. února 2019 - 06:20Německá spolková vláda oficiálně nezveřejňuje žádné podrobnosti. Ani Bundestag nezjistil žádné inf...
  -->
  748

  «Заведомо безнадёжное решение»: Рада приняла поправки в Конституцию Украины о стремлении в ЕС и НАТО.

  Верховная рада одобрила изменения в Конституцию Украины, которые будут учитывать стремление страны вступить в Евросоюз и НАТО. За предложенный президентом Петром Порошенко документ проголосовали 334 депутата из 385. Поддержка закона объясняется желанием украинских парламентариев показать свою «нужность народу», а также подготовкой к выборам главы государства, считают ...
  -->
  1321
  Владимир Гавриков 6 февраля 12:53

  Der Spiegel: давление США дало плоды — Берлин пообещал НАТО больше денег

  Германия, даже несмотря на снижение налоговых поступлений, всё-таки пообещала Североатлантическому альянсу увеличить военные расходы до 1,5% ВВП, пишет Der Spiegel. Тем самым правительство Ангелы Меркель отреагировало на постоянные упрёки президента США Дональда Трампа в том, что Берлин слишком мало тратит на оборону и соответственно «должен НАТО много денег», отмечае...
  -->
  634
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика