• РЕГИСТРАЦИЯ

Vstup Slovenska do NATO je zradou odkazu Slovenského národného povstania

Влад Герман ДНР - Донецк
Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса
24 января 10:58 0 2137

Вступление Словакии в НАТО - предательство наследия Словацкого национального восстания (НА СЛОВАЦКОМ)

Zahranično – politické dianie vo svete sa neustále zhoršuje najmä pri zostrovaní protirečení hroziacich ozbrojeným konfliktom. USA sa nechcú zmieriť so stratou jednoznačného strategického prvenstva v ovládaní rozhodujúcich území svetadielov. Tomu sú nasmerované aj zahraničné vzťahy – na prvom mieste Amerika. Pokiaľ Rusko pristúpilo k opatreniam nutných pre svoju obranu je obviňované z agresívnej prípravy a provokácii k okolitým štátom.

Severoatlantický pakt pod vedením USA nechce a nemôže stráviť zmenu, ktorá sa udiala v Rusku po nástupe prezidenta Vladimíra Putina, ktorý pozdvihol sebavedomie ruského národa, krajinu zachránil pred ekonomickou priepasťou a vrátil jej sebavedomie veľmoci s modernou a dobre vyzbrojenou armádou. Jelcinovská „špacírka“ pre amerických a západných rozvracačov prestala v Rusku existovať. Po zániku Sovietskeho zväzu získané výhody pre USA boli zneužité na prevzatie vplyvu Blízkeho a Stredného východu vojenskou agresiou. Výsledkom barbarstva zostali zničené krajiny a státisíce obetí. Počas vlády Mikuláša Dzurindu dramatický zosilnela zahraničná orientácia na Západ, ktorá bola potvrdená otvorením vzdušného priestoru na prelet amerických lietadiel na bombardovanie Juhoslávie – Srbska, Kosova a Čiernej Hory v súčinnosti s členskými štátmi NATO bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. M. Dzurinda spolu s vládou porušil Ústavu SR a nesie zodpovednosť za obete chrabrého srbského národa. Uvedený kolaborant v cudzích službách za spáchaný zločin nebol potrestaný, pretože sa zaslúžil o vtiahnutie Slovenska do chomúta NATO. Rozpínavosť aliancie rastie s úmyslom rozšíriť ju o ďalšie štáty a tak sa aj deje. Rusko je obkľúčené stovkou základní tohto útočného zoskupenia. A to je pre Rusko bezprostredná hrozba. Rozsiahlu vojenskú základňu v Lotyšsku posilnilo aj 152 príslušníkov slovenských ozbrojených síl určených na boj proti Rusku, najväčšiemu bratskému slovanskému národu, ktorý priniesol 60659 obetí za oslobodenie Slovenska spod jarma nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne.

Žiaľ, zahraničná diplomacia SR pod vedením M. Lajčaka je hluchá a slepá. Je nepochopiteľná jej nečinnosť pri otvorených prejavoch fašizmu a nacizmu a ohavných skutkov proti ideovým protivníkov na Ukrajine. Je napáchnutá zbabelosťou, pretože neprotestuje proti každoročným pochodom žijúcich účastníkov 14.divízie SS „Galizien“ v Kyjeve a Ľvove. Príslušníci uvedenej divízie bojovali aj proti povstaleckým silám – Prvej Československej armáde a partizánom počas Slovenského národného povstania a po jeho potlačení. To bol rozhodujúci čas, aby doriešili otázku rasovo prenasledovaných a účastníkov odboja. Popravy v Kováčovej, Kremničke, Ostrom Grúni, Kľaku, Nemeckej a v ďalších miestach sú svedectvom hrôzy a beštiality. Oficiálne vláda SR nereagovala ani na povýšenie zásluh Stepana Banderu – ultranacionalistu a nacistu za hrdinu Ukrajiny prezidentom Petro Porošenkom.

V povojnovom období banderovci vraždili nepohodlných ľudí aj na Slovensku z ideologických dôvodov. Ukrajinu opúšťali pred zodpovednosťou za spáchané zločiny za účelom prebojovať sa na západ. V boji proti nim sa postavila československá armáda a bývalí partizáni. 11.mája 1948 ukončili víťazný boj nad banderovcami. Obete padlých slovenských vlastencov varujú! Na Ukrajine sa ničia pamätníky, sochy, busty venované padlým červenoarmejcom a oslavujú sa „hrdinovia“, Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), ktorí kolaborovali s nacistickým Nemeckom a dopustili sa hrôzostrašných beštialít proti antifašistom, rasovo prenasledovaných ľudí a tisícom poľských rodín žijúcich na západnej Ukrajine len preto, že boli Poliaci. Na podnet vlády sa prenasledujú antifašisti a komunisti. Slovenská diplomacia nereagovala ani vtedy, keď komunistickí poslanci boli inzultovaní a vyhodení z budovy parlamentu. Na návrh P. Porošenka bol schválený zákon (22.12.2018) o postavení banderovcov ako veteránov. Podlosť a hnus! Predstavitelia USA a Európskej únie nechcú počuť o vyčíňaní fašistických úderiek, pretože ich využívajú a podporujú na štvanie proti Rusku. Slovenská diplomacia nereaguje ani na každoročné pochody veteránov divízie Waffen SS v Lotyšsku. Oslava tejto divízie je súčasťou štátne ideológie v tejto krajine, ktorú rád navštevuje prezident Andrej Kiska. S predstaviteľmi pobaltských štátov rozsieva satanskú nenávisť proti Rusku, ktorá nemá nič spoločné s myslením a konaním širokej slovenskej verejnosti. „Kto seje vietor, žne búrku“, ktorá postihla aj Tisovu armádu v ťažení proti Sovietskemu zväzu za novú európsku civilizáciu.

Škodlivým postupom je aj konanie vlády SR pri viacročnom zdržaní sa hlasovania za prijate Rezolúcie proti fašizmu a nacizmu na zasadaní Válneho zhromaždenia OSN. To sú vystrelené jedovaté šípy do svetového hnutia za mier a hanobenie pamiatky padlých v boji proti šedému moru v druhej svetovej vojne. To je výsledok servilnej poslušnosti podľa bruselských kritérií.

Porošenko pred prezidentskými voľbami viacerými provokáciami skúša trpezlivosť Ruska. Pre zvýšenie svojich preferencii pred voľbami zahráva sa s ohňom a do vojnových rizík vťahuje zbedačený ukrajinský ľud. Robí tak s politickou podporou USA, NATO a doterajších vodcov Európskej únie – Merkelovej a Macrona. Novoročnou udalosťou roka 2019 nenechal národy Európy a sveta no pochybách, kde on a vláda Ukrajiny smeruje. 1.január sa stal štátnym sviatkom na počesť každoročných osláv ultranacionalistu a nacistu Stepana Bandera. To je programová cesta s fašisticko – nacistickým smerovaním ukrajinského štátu. Ak vláda SR uvedenú zvrhlosť neodsúdi – súhlasí s ňou. Iniciatíva sa očakáva od ministra M. Lajčaka.

Neobstojí ani mediálna propaganda v prospech NATO. Fakty sú jednoznačné. NATO pod vedením USA sa dopúšťa krvavých bombardovacích misii proti suverénnym štátom OSN, ktoré sú hrôzostrašným činom fašistického barbarstva. Rozpínavosť NATO sa stupňuje i keď jeho členské štáty neboli napadnuté. Ide o rozšírenie euroatlantického priestoru a priblíženie raketových systémov na Moskvu. Predseda vlády Peter Pellegríni napriek poznaniu existujúcej reality vyjadril jednoznačnú odhodlanosť plniť povinnosti vyplývajúce z členstva Slovenska v uvedenom pakte. Neobrátil sa ani na účastníkov 74.výročia osláv SNP konaných v Banskej Bystrici, či mu odporúčajú tak konať.. Je bolestnou skutočnosťou, keď najvyšší predstavitelia Slovenska nedokážu porozumieť väčšine národa, ktorého prianím je pracovať, žiť v sociálne spravodlivom štáte v mieri bez rizík a nebezpečenstiev. Zatiahnutie Slovenska do Severoatlantického paktu je zradou odkazu Slovenského národného povstania. Pri každoročných oslavách SNP je žiaduce, aby boli i obsahom v súlade s objektívnou historickou pravdou. Potom by sa nemohlo stať aby v prejavoch hlavní rečníci nevychádzali z povstaleckých dokumentov – Vianočnej dohody z decembra 1943, Deklarácie Slovenskej národnej rady z 1.septembra 1944. V nich sa nachádza aj riešenie sociálneho povznesenia pospolitého ľudu a smerovanie zahraničných vzťahov. V prejavoch sú vynechaní aj rozhodujúci politickí činitelia SNP, ktorí prebrali ťarchu rozhodovania na svoje plecia – Karol Šmidke, Gustáv Husák, Laco Novomeský ako aj ďalší členovia SNR. Deti a mládež ich nepozná a preto nemôže mať ani vzory a príklady odvahy preukázaných v boji proti ľudáckofašistickému režimu a nacistickému Nemecku. Vládni predstavitelia im nepoložia ani kvety na miesta ich posledného odpočinku.

V záujme Slovenska je uplatňovanie priateľských vzťahov s Ruskou federáciou. To je skoncovať s protiruskou propagandou nenávisti a nezmyselných obvinení a odstránením sankcii, ktoré škodia obidvom krajinám. Uplatnenie na ruskom trhu je pre Slovensko rozhodujúce ako aj rozsiahle nerastné bohatstvo pre rozvoj našej výroby i v budúcnosti nevyhnutné. Je treba prestať tancovať podľa muziky bruselských byrokratov neschopných riešiť a zabezpečiť ochranu európskych hraníc. Aj vypovedanie ruského diplomata bolo len zaliečanie sa nadutým britským politikom s koloniálnymi manierami. Je tiež zbabelosťou hlasovať v Bruseli proti záujmom Slovenska len pre vyjadrenie solidarity a zachovanie jednoty EÚ, ktorá neexistuje.

Podľa predsedu Petra Pellegriniho Slovensko prežíva úspešný ekonomický príbeh, len treba povedať že v podstate ide o hromadenie kapitálu zahraničným firmám vďaka výhodných podmienok poskytovaných vládou, to je dotácii a prísunom zahraničných vraj kvalifikovaných robotníkov. O návrate kvalifikovaných ľudí zo zahraničia sa len hovorí, ale bez konkrétnych výsledkov. Úspešný príbeh je len v predstavách politikov. Už desiatky rokov chýbajú financie na pozdvihnutie zdravotníctva, školstva, poľnohospodárskej výroby. Prištiparský prístup je praktizovaný len na odstránenie havarijných situácii, ale nie na prioritne riešenie uvedených odvetvi a tiež na riešenie sociálnych problémov spojených s otrasnou situáciou ľudí v núdzi a odstrašujúcim položením bezdomovcov. Títo nešťastníci sú produktom kapitalizmu, chamtivosti boháčov a oligarchov, ktorí prehlbujú priepasť medzi životom a smrťou. Obžaloba režimu je v stovkách zamrznutých ľudí a ďalších v mukách trpiacich vydedencov na periférii miest. Štát nie je vlastníkom výrobných podnikov, preto nie je nositeľom ekonomickej moci. Je v závislosti kapitálu a jeho služobníkom. Riešenie nachádza v pôžičkách. Zadlženie dosiahlo 45,6 miliárd eur a na každého občana pripadá 7500 eur. Výstavba diaľnic a väčších investícii sa zabezpečuje pôžičkami. Aj časť kúpyschopnosti obyvateľstva je možná len prostredníctvom pôžičiek. Tisíce ľudí padli do osídiel exekútorov. Napriek tomu vláda uprednostnila kúpu 14 lietadiel za 1,5 miliardy eur pred pozdvihnutím zdravotníctva, školstva a poľnohospodárskej výroby pre dosiahnutie sebestačnosti vo výžive národa. Americké zbrojárske korporácie budú bohatnúť na našej chudobe.

Európska únia je v pohybe, kríza liberalizmu sa prehlbuje a jej fiktívna jednota nezabráni revoltám pracujúcich proti bohatstvu a uzurpátorom moci. Zvlášť vo Francúzku vstúpili robotníci do protestov a štrajkov proti Macronovej reforme namierenej proti likvidácii sociálnych vymoženosti vybojovaných v roku 1968. Pod tlakom štrajkujúcich, ktorých nazval flákačmi, bol donútený ustúpiť a vrátiť späť čo zobral. Udalosti zatriasli jeho aroganciou. Bol odsunutý na vedľajšiu koľaj ako jeden z „perspektívnych“ vodcov Európskej únie. V triednom boji sa potvrdila skutočnosť, že pracujúci majú len to, čo si vydobyjú a to čo si nedajú vziať.

Štrajky a demonštrácie sa šíria aj v ďalších rozhodujúcich krajinách EÚ, pretože chamtivosť kapitálu je bezbrehá, zisky miliardárov sa zvyšujú za cenu znižovania životnej úrovne pracujúcich. Pracujúci ľud na Slovensku sa po roku 1989 presvedčil, že ospevovaná buržoázna triedna demokracia prehlbuje chudobu a spôsobuje priepastné sociálne rozdiely. Možne je to vystihnúť jednou vetou: jeden má paláce, druhý živorí a tretí pod mostom spáva.

Povedané priamo: Severoatlantický pakt je garanciou ochrany pre kolaborujúcich a servilných politikov a tých, ktorí privatizovali a rozkradnutím ožobráčili Slovensko. Majme na pamäti, že len odkaz Slovenského národného povstania naplnený vlasteneckými činmi je a bude ochranným štítom a kompasom pre budúce roky.

Juraj Bobor


Vlad German:

http://slovensko-novinky.wlad.... 

http://lenta.wlad.eu - Analytický přehled v ruštině

http://dnr2.wlad.eu 

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu:

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!

Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса

Запасной интеллект

  Губернатор Иркутской области задумчиво затянулся сигаретой и исподлобья взглянул на своего визави.- Бросал бы курить, Захар Иванович, не модно это уже, - с легкой усмешкой прогов...

Шмаре и Маре в России не место, гоните их

Все люди чего-то боятся. И у каждого можно найти уязвимое место. Даже у такой наглой и безрассудной девицы, как Мара Багдасарян. У той самой Мары, которая единственная выжила в горящем а...

Колумбайн по-русски: все только начинается

Россия сегодня скорбит о погибших в результате стрельбы в благовещенском колледже. Но что приводит к таким случаям? Почему подростки идут на такие преступления и почему расстрелы будут продолжаться –...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...

  2019-11-16 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4874.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-16 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:16.55 – н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка, произведено 2 выстрела из СПГ, используется стрелковое оружие;16.15 – н.п. Авдеевка – н.п. Спартак, выпущено 7 мин калибром 82 мм;16.05 – н.п. Авдеевка – н.п. ...
  104

  2019-11-15 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4873.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-15 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:15 - н.п. Металлист (укр. Травневое) - н.п. Доломитное: выпущено 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21:15 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты...
  100

  2019-11-14 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4872.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-14 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:30 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 5 мин калибром 82 мм;19:30 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне), применялось стрелковое оружие;17...
  88

  2019-11-13 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4871.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-13 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.50–23.15 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне), применялось стрелковое оружие;19.30 - н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но...
  111

  2019-11-12 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4870.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-12 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:25 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 3 гранаты из СПГ, 15 гранат из АГС;19:57 - н.п. Богдановка - н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне): применялось стрелковое оружи...
  96

  2019-11-11 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4869.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-11 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:30 - н.п. Пески - г. Донецк (Вольво-Центр): выпущена 1 мина калибром 82 мм;22:00 - н.п. Пески - г. Донецк (Вольво-Центр): выпущено 2 мины калибром 82 мм;21:20 - н.п. Дзержинск (пос. ш-та Южная) - н.п. Гор...
  104

  2019-11-10 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4868.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-10 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21.20 – н.п. Пищевик – н.п. Октябрь, произведено 2 выстрела из СПГ и 29 выстрелов из АГС;20.00 – н.п. Березовое – н.п. Ясное, произведено 5 выстрелов из СПГ;19.20 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведено...
  86

  2019-11-09 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4867.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-09 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:15 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущена 1 мина из 82 мм миномета, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;19:55 – н.п. Водяное – н.п. Дзержинское: совершено 15 выстрелов из БМП-2;18...
  101

  2019-11-08 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4866.html 2019-11-08 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:50 – н.п. Авдеевка (в/ч) – н.п. Спартак: применялось стрелковое оружие;21:00 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущена 1 граната из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;18:10 – н.п. Дзержинск (ш-та "Южная...
  3562

  2019-11-07 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4865.html 2019-11-07 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.10 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское, произведено 2 выстрела из АГС, применяется стрелковое оружие;21.10 – н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7), выпущено 2 мины калибром 120 мм, произведено 4 выстрела из СПГ, применяется крупн...
  3506

  2019-11-06 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4864.html 2019-11-06 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:00 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 3 гранаты из СПГ, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;20:00 – н.п. Марьинка – н.п. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 3 гранаты из РПГ, 4 грана...
  3572

  2019-11-05 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4863.html 2019-11-05 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:05 – н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты Трудовская): выпущено 2 гранаты из СПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21.35 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 3 мины из 120 мм миномета;21:35 – н.п. Дзержинск ...
  3561

  РУССКОЯЗЫЧНЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ОБОРОНЯЯ ХУНТУ КИЕВА, НО КОГДА БУДЕТ РАНЕН - НЕ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

  РУССКОЯЗЫЧНЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ В ПРИКАЗЕ ИЗ ХУНТЫ КИЕВА ПО УБИЙСТВУ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА, НО КОГДА БУДЕТ РАНЕН - НЕ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ ИЛИ ДОБЬЮТ СВОИ ТИПА СОСЛУЖИВЦЫ ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ. П.С.: УКРАИНЫ, КАК ГОСУДАРСТВА НЕТ С ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА ТАК, КАК ВЛАСТЬ ЗАХВАТИЛА ХУНТА, КОТОРАЯ ПОД СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОАМЕРИКАНСКОЙ МАРИОНЕТКОЙ УПРАВЛЯЕТ ТЕМ, ЧТО...
  3663

  2019-11-04 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4862.html 2019-11-04 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.10 – н.п. Новогригоровка - н.п. Белая Каменка, используется стрелковое оружие;22.10 – н.п. Старогнатовка – н.п. Новоласпа, используется стрелковое оружие;19.50 – н.п. Старогнатовка – н.п. Белая Каменка, произведено 2 выстрела из АГС;18....
  3690

  2019-11-03 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4861.html 2019-11-03 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:25 – н.п. Марьинка – н.п. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 3 гранаты из РПГ, 29 гранат из АГС, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21:20 – н.п. Марьинка – н.п. Александровка: произведено 30 выстрелов...
  3542

  2019-11-02 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4860.html 2019-11-02 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21.28 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское: выпущено 2 гранаты из РПГ;20:40 – н.п. Зайцево северное – н.п. Гольмовский: выпущено 4 мины из 82 мм миномета;17:00 – н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: совершено 20 выстрелов из БМП-2;17:...
  3647

  2019-11-01 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4859.html 2019-11-01 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20.27 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведено 20 выстрелов из АГС;20.25 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное, произведено 8 выстрелов из РПГ, применяется стрелковое оружие;18.55 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведен 1 выстрел ...
  3503

  2019-10-31 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4858.html 2019-10-31 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:55-21:17 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: выпущено 5 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие;19:35-19:55 – н.п. Опытное – н.п. Донецк (терминал ДАП): применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;17:25-17:4...
  3639

  2019-10-30 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4857.html 2019-10-30 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:50 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 15 гранат из АГС;21:30 – н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;21:20 – н.п. Пески – н.п. Донецк (Вольво-центр): произведе...
  3667

  2019-10-29 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4856.html 2019-10-29 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.40 – н.п. Металлист (Травневое) - н.п. Доломитное, произведено 20 выстрелов из БМП-2;21.25 – н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка, выпущено 2 мины калибром 82 мм;20.40 – н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка, выпущено 2 мины калибром 82 мм;20.26 –...
  3692
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика