• РЕГИСТРАЦИЯ
Влад Герман ДНР - Донецк НОД
11 января 14:50 983 1 23.77

Ak by bolo Rusko napadnuté, USA zanikne. Takýto scénar Rusko pripravuje pre svoju obranu. Если бы на Россию напали, США прекратили бы существование. Такой сценарий Россия готовит для своей защиты.

(НА СЛОВАЦКОМ)


MOSKVA – asymetrickou odpoveďou Ruska na súčasnú situáciu sa môže stať megazbraň, ktorá bude schopná iniciovať katastrofálne geofyzikálne procesy. Ruský vojenský expert prof. plk. Konstantin Sivkov sa netají tým, že práve táto megazbraň umožní Rusku získať prevahu, ktorá zastaví akékoľvek chúťky na jeho napadnutie.

Táto asymetrická megazbraň sa vo výzbroji Ruskej armády môže objaviť v rokoch 2020-2025. Jej existencia sama od seba ukončí hrozbu rozsiahlej vojny proti Rusku v súčasných podmienkach absolútnej prevahy protivníka v tradičnej výzbroji.

Proti Rusku sa obnovuje studená vojna. Presnejšie nikdy nebola ukončená. Jednoducho Západ upevňuje úspechy predchádzajúcich etáp studenej vojny a teraz začal prípravu záverečnej etapy studenej vojny, ktorej dôsledkom má byť zničenie Ruska. Západ pokračuje vo svojej politike 20. storočia, stavia proti Rusku „železnú oponu“, realizuje skupinovú politiku, zvyšuje počet členov NATO a posúva ho k hraniciam Ruska.

Na rozdiel od 20. storočia je dnes Rusko v podstatne horšej situácii. Rozkradnutý ekonomický potenciál, z hľadiska bezpečnosti krajiny priamo vražedná závislosť priemyslu na produkcii pravdepodobného protivníka, a to predovšetkým v rade vyspelých technológií, chýbajúce duchovné jadro v spoločnosti (komunistická idea nebola plne nahradená inou), spojenci v Európe ktorí by tvorili strategické predpolie ZSSR ako v dobách socializmu a tvorili spojenecký blok Varšavskú zmluvu boli odovzdaní do náručia USA a NATO, v ekonomike Ruska dominujú západne orientovaní oligarchovia a s nimi spojení liberálny úradníci. V takých podmienkach Rusko s NATO jednoducho súperiť nemôže. Je tak nútené nájsť kvalitatívne nové spôsoby zabezpečenia svojej vojenskej bezpečnosti a to vrátane strategického zadržiavania.

Kľúčovým faktorom tu je a bude udržanie potrebnej úrovne potenciálu strategických jadrových síl. To ale má svoje úskalia. V porovnaní s ďalšími druhmi ozbrojených síl je jadrová triáda málo početná, ale s veľkými požiadavkami na finančné a materiálne zdroje. V podmienkach narastajúcich ekonomických problémov v Rusku spojených so sankciami a pádom cien ropy môžu jednoducho chýbať prostriedky na jej udržanie na požadovanej úrovni. Počet vojakov zaradených do strategických jadrových síl (raketové vojsko, ponorkovej vojsko, strategické a diaľkové letectvo) prevyšuje sto tisíc ľudí. Tento počet umožňuje uspieť pri neutralizácii časti ruských jadrových síl metódami informačnej vojny. Rýchly globálny úder proti Rusku zo strany USA s podporou informačnej vojny vykonaný jednak úderom na hlavu (veliteľské stanovište strategických síl) a jednak na ruky (na nosiče strategických jadrových zbraní) môže neutralizovať celú jadrovú triádu, alebo jej zásadnú časť. Za týchto podmienok je nájdenie ľubovoľného spôsobu strategického zadržiavania, ktorý by doplnil (v žiadnom prípade nie nahradil!) Súčasný systém, je pre Rusko životne nevyhnutné. Práve o tom hovoril prezident (V.Putin), keď zdôrazňoval, že sa nenecháme vtiahnuť do zbrojných pretekov, ale budeme prijímať asymetrické odpovede. Je jednoznačné, že išlo o principiálne nové zbraňové systémy, vychádzajúcich z iných zásad, ako sú tie súčasné.

Osobitné požiadavky

Podľa analýzy situácie je potrebné, aby nové systémy strategických zbraní spĺňali požiadavky.

Ako prvé je potrebné zdôrazniť nutnosť zaručeného zničenia protivníka. To znamená, ak vychádzame zo znalostí súčasných i perspektívnych systémov, vytvoriť schopnosť prakticky zaručene realizovať svoj ničivý potenciál v dostatočne veľkom objeme aj napriek odporu protivníka. Inými slovami ide o princípy, na ktorých bude nový systém postavený, a ktoré musia prakticky vylúčiť možnosť efektívneho pôsobenia síl protivníka.

Dôležitou podmienkou je aj nutná zaruka vykonania príkazu pre použitie v prípade, že k tomu vedenie štátu vydá rozkaz. (Pri splnení objektívne nutných postupov.) Význam tejto podmienky narastá za situácie, kedy obdivovatelia Západu (piata kolóna v Rusku) majú silné zastúpenie vo vysokých funkciách riadenia štátu a to aj vo vojenských. Dnes, v podmienkach sústavnej komplexnej informačno – psychologickej vojny, možnosť nesplnenia rozkazu na použitie strategických jadrových síl silne narastá. Matematická nádej splnenia úlohy alebo pravdepodobnosť nesplnenia úlohy v kritickom okamihu, neumožňuje zaručiť jeho účinné použitie vzhľadom k počtu obsluhy, zvlášť v podmienkach možných občianskych nepokojov. To môže dokonca spochybniť záruku riadneho splnenia rozkazu na použitie jadrových síl.

Niekoľko tisíc ľudí na obranu štátu postačí

Z toho vychádza požiadavka minimalizácie potrebného počtu obsluhy na prípravu a použitie asymetrického systému zastrašenia. Jeho počet musí umožniť zabezpečenie absolútnej (alebo čo najbližšej) záruky lojality vláde a psychologickej pripravenosti splniť rozkaz nezávisle na situáciu v spoločnosti či osobných emócií. To znamená, že v podmienkach Ruska tieto jednotky môže tvoriť niekoľko tisíc ľudí.

Vyhodnotením možností a znalostí dôjdeme k záveru, že požadovaný výsledok nemôžeme dosiahnuť bez cieleného využitia druhotných ničivých účinkov. Niečo na spôsob „ako vyhodiť muničnú fabriku jedným granátom“. V dôsledku toho vzrastá záujem o geofyzikálne katastrofické javy. Tieto javy svojou mohutnosťou niekoľkonásobne prevyšujú tie najsilnejšie jadrové zbrane a môžu byť vyvolané neporovnateľne menšími (v porovnaní s katastrofami) podnetmi. Preto pripravovaná ruská „zbraň asymetrickej odpovede“ môže byť zameraná na vyvolanie katastrofických ničivých faktorov geofyzikálnych procesov.

Okrem týchto ničivých faktorov je potrebné zabezpečiť ešte jeden faktor tejto zbrane. Úder musí spôsobiť pokiaľ možno zanedbateľné straty Rusku v porovnaní so škodami spôsobenými hlavnému protivníkovi, v tomto prípade USA.

Geofyzikálny ničivé účinky.

Rusko sa rozkladá na euroázijskom kontinente. Hlavná, strategicky najvýznamnejšia časť jeho územia s najvyššou hustotou osídlenia je vo vnútrozemí, vo veľkej vzdialenosti od morských a oceánskych priestorov. Stredná nadmorská výška týchto území zabezpečuje ich ochranu pred záplavami i pri obrovských katastrofálnych javoch sprevádzaných obrovskými prílivovými vlnami (napríklad megaton).

Iná situácia je v USA. Na pobreží s nepríliš vysokým prevýšením nad hladinou oceánu žije väčšina obyvateľov – viac ako 80%. Tu sa tiež nachádzajú hlavné priemyselné objekty krajiny. Pomerne malé cunami s výškou niekoľko desiatok metrov môže spôsobiť USA nedozerné následky. To celkom jasne ukázal uragán Katrin v New Orleans.

Ďalšou geofyzikálnou zvláštnoťou Ruska je to, že hlavná časť jeho územia na Sibíri leží na niekoľko kilometrov hrubých vrstvách bazaltu. Predpokladá sa, že tieto vrstvy bazaltu sa vytvorili v dôsledku výbuchu super vulkánu na tomto území približne pred 252 miliónmi rokov. Z toho dôvodu geofyzikálne údery, nech budú akokoľvek silné, nespôsobia žiadne katastrofálne následky.

Iná situácia je v USA. Najviditeľnejším problémom je Yellowstonský národný park, ktorý sa nachádza v kaldere rovnomenného super vulkánu. Podľa záverov geológov sa tento super vulkán blíži ku kulminácii svojej aktivizácie, ktorej periodickosť je zhruba 600 tisíc rokov. To je tiež doba od jeho poslednej aktívnej činnosti. Sila tohto vulkánu je niekoľkonásobne slabšia, než bola pri sibírskom vulkáne, preto jeho činnosť v minulosti neviedla k masovému vymieraniu života na planéte. Pre ame rický kontinent by ale boli následky jeho činnosti katastrofálne. Vulkanológovia a geológovia svorne tvrdia, že Yellowstonský super vulkán môže vybuchnúť kedykoľvek.

Bola zistená kopa príznakov narastaniu jeho činnosti. Preto relatívne malý impulz, napríklad výbuch jadrovej hlavice rádovo megatony, môže iniciovať jeho okamžitú činnosť. Následky takého výbuchu super vulkánu pre USA budú katastrofické. Ako štát prestanú USA existovať. Akékoľvek územie štátu bude pokryté hrubou (niekoľko metrov až niekoľko desiatok metrov) vrstvou popola.

Ďalšou zraniteľnou oblasťou USA z pohľadu geofyziky je zlom San – Andreas, dlhý 1300 km, rozložený medzi Pacifickou a Severoamerickou doskou. Leží pozdĺž pobrežia štátu Kalifornia, čiastočne na súši, čiastočne pod vodou. Paralelne s ním ležia zlomy San Gabriel a San Chosinto. Sú to oblasti geofyzikálnej nestability s výskytom zemetrasení do 8,5 stupňa Richterovej stupnice. Dostatočne silný jadrový výbuch v tejto oblasti môže vyvolať katastrofické javy schopné plne zničiť pobrežnú infraštruktúru USA v dôsledku mohutnej prílivovej vlny.

Tiež nesmieme zabudnúť na Atlantický a Pacifický zlom. Leží pozdĺž pobrežných čiar východného i západného pobrežia USA a môžu sa stať zdrojom silných cunami, ktoré môžu udrieť s katastrofálnymi dôsledkami do značnej vzdialenosti od pobrežia.

Potrebná superbomba

V dôsledku týchto informácií môžeme prehlásiť, že USA sú z geofyzikálneho hľadiska veľmi zraniteľné. Zostáva len určiť, akým spôsobom je možné iniciovať tieto zásadné geofyzikálne procesy. Pozrime sa do histórie v roku 1961 nad severnou časťou Novej krajiny vo výške cez 5000 metrov bola odpálená najsilnejšia termonukleárna bomba v histórii ľudstva. Sila výbuchu bola odhadnutá na 58Mt. Pritom západní experti dospeli k záveru, že pri výbuchu nebol dosiahnutý plný účinok, pretože podľa mnohých príznakov v bombe chýbala vrstva z uránu U-238, ktorá by zvýšila účinok bomby minimálne 1,5 – 2 krát, to znamená do 100mt. Táto bomba mala rozmery klasickej 16-tonovej leteckej bomby a bola vypustená z lietadla TU-95.

Dnes bomba o takej sile podľa záverov špecialistov z jadrového centra v Rusku v Sarove a ruského experta v tejto oblasti doktora technických vied Igora Nikolajeviča Ostrecova, môže mať veľkosť klasickej 5 – 7 tonovej bomby či hlavice. To znamená, že môže byť nesená ťažkou ​​raketou (napríklad všetkými typmi Satan). Spĺňa aj všetky podmienky na vypustenie ako satelitu na obežnú dráhu zeme.

Podľa dnes platných medzinárodných zmlúv, dnes ako na kaliber jednotlivých hlavíc tak aj na celkovú silu strategických jadrových síl žiadne obmedzenia nie sú. V zmluvách sa hovorí len o počte hlavíc. Preto z právneho hľadiska neplatia žiadne obmedzenia na výrobu nových jadrových zbraní, okrem množstva. Avšak potreba množstva takých hlavíc bude veľmi malá.

Ako bude vyzerať použitie takejto zbrane z hľadiska garantovanej iniciácie katastrofických geofyzikálnych procesov? Ako prvý to môže byť úder na Yellowstonský super vulkán. Jediný pozemný výbuch tejto sily prakticky zaručene iniciuje výbuch tohto super vulkánu. V jeho dôsledku USA ukončí svoju existenciu, ale aj pre ostatný svet budú dôsledky katastrofálne. V prvej fáze najmenej utrpí Rusko vzhľadom na vzdialenosť od miesta úderu, rozmerom svojho územia a svojej polohe.

Čistá zbraň zničí celé NATO

Nevýznamné straty budú tiež u krajín nachádzajúcich sa na protiľahlej strane planéty. V každom prípade to však bude katastrofa pre celú civilizáciu. Popol vyvrhnutý do atmosféry sa postupne rozprestrie nad celou zemeguľou a spôsobí ochladenie planéty. Dôjde k „jadrovej zime“ a „jadrovému letu“. To by bol koniec „Západnej civilizácie“ tak, ako ju poznáme. Ale k tomu je tá zbraň vlastne určená. Aby samotným faktom svojej existencie nepripustila ani myšlienku na agresiu proti Rusku.

Ďalšou možnou variantou jej použitia môže byť vyvolanie gigantického megatsunami. To je myšlienka v USA obdivovaného „veľkého humanistu“ akademika Sacharova. Jej podstata spočíva v odpálení niekoľkých jadrových náloží v určených bodoch vnútri atlantického a ticho-oceánskeho zlomu (3 – 4 v každom) v hĺbke 1,5 – 2 km.

Podľa výpočtov fyzika Sacharova, ale aj ďalších vedcov, sa vytvorí cunami, ktoré pri pobreží USA dosiahne výšku okolo 400 – 500 metrov. Úder tejto vlny na pobreží spláchne všetko na povrchu až do hĺbky 500km od pobrežia. Ak k výbuchu nálože dôjde vo väčšej hĺbke, blízko dna, kde je zemská kôra najtenšia, potom môže dôjsť k porušeniu zemskej kôry a magma sa dostane do styku s oceánskou vodou, čím výbuch mnohonásobne zosilnie. Potom môže cunami vyrásť až do výšky 1 km aj viac a zasiahnutá oblasť narastie cez 1500 km od pobrežia.

Za týchto okolností je dôležitá spätná vlna, ktorá spláchne aj Európu. To znamená celý blok NATO. V tomto okamihu sa jedná o úplne „čistú“ zbraň. Odpálením náloží nedôjde k žiadnej jadrovej zime, neprídu obrovské mračná popola a para po ochladení spadne späť na zem ako druhá záplava v blízkosti svojho vzniku, teda aj na území USA. Bohužiaľ, taký otras jednoznačne vyvolá aj vulkanickú aktivitu. Je veľmi pravdepodobné, že iniciuje aj Yellowstonský super vulkán. Katastrofa dosiahne obludných rozmerov. To je asymetrická hrozba posledného súdu – nebude Rusko, nebude Západnej civilizácie.

Ku katastrofickým geofyzikálnym dôsledkom povedie aj výbuch jedinej takej nálože v oblasti zlomov San Andreas, San Gabriel alebo San Chosinto.

Desať náloží, a dosť!

Pripravené scenáre svedčia o tom, že potrebné množstvo takých náloží (hlavíc, bômb) pre použitie pre asymetrickú zbraň je celkom malé – okolo desiatich. To vytvára vhodné podmienky pre ich zaručené použitie v prípade nutnosti pri splnení vyššie uvedených podmienok.

Doprava takej nálože k miestu určenia môže byť zabezpečená rôznym spôsobom. Jednak to môže byť niekoľko viac hlavicových ťažkých strategických rakiet, ktoré spolu s klamnými hlavicami prekonajú aj v budúcnosti plánované systémy protiraketovej obrany. Malý počet potrebných odpaľovacích šácht môže byť efektívne chránený obranným systémom s prvkami aktívnej i pasívnej obrany. Taká raketa môže byť umiestnená na paluby ponoriek triedy Tajfún. Ich raketové šachty umožňujú odpálenie rakiet s váhou do 90 ton (ich základná raketa vážila 96 ton), čo zodpovedá súčasnej ťažkej rakete, ktorá má potrebnú vypúšťaciu váhu. Jedna taká ponorka bude stačiť na zabezpečenie asymetrického zadržiavania.

Hlavice asymetrickej zbrane môžu byť osadené aj na perspektívnych hyperzvukových raketách, vypúšťaných z ponoriek alebo z pozemných odpaľovacích rámp. Tieto nálože tiež môžu byť dopredu uložené na požadované miesta ako míny vo veľkých hĺbkach napríklad z lodí maskovaných ako civilné, rybárske a podobne. Tieto míny by sa v prípade nutnosti priviedli k výbuchu diaľkovým impulzom napríklad zo satelitu na obežnej dráhe. V čase stabilnej medzinárodnej politickej situácie môžu byť míny vylovené a uskladnené. Potrebný čas na výrobu a zavedenie do výzbroje takejto zbrane odborníci odhadujú na 5 – 12 rokov. Rovnaký čas je aj potrebný na výrobu nosičov. To znamená, že takúto asymetrickú zbraň môže mať Rusko k dispozícii zhruba od roku 2020. Jej zavedenie do výzbroje samo od seba ukončí hrozbu totálnej vojny proti Rusku aj v podmienkach absolútnej prevahy protivníka v tradičných druhoch zbraní.

Konstantin Valentinovič Sivkov

doktor vojenských viedVlad German:

http://slovensko-novinky.wlad.... 

http://lenta.wlad.eu - Analytický přehled v ruštině

http://dnr2.wlad.eu 

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu:

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!


Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса

Народно-освободительное движение - Národná oslobodzovacia pohyb www.slovensko-novinky.wlad.eu

Загрузка...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...
  ANTIDOT18 Сегодня 22:50

  США пытаются отказаться от ядерного паритета с РФ, нужна корректировка военной доктрины - эксперт

  19.01.2019 14:44:37 Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Стратегия развития американской глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), опубликованная Пентагоном в новом "Обзоре политики США в сфере ПРО", имеет ярко выраженную конфронтационную антироссийскую направленность, заявил в субботу "Интерфаксу-АВН" генерал-полковник Виктор Есин. "Этот докуме...
  -->
  28

  2019-01-19 Kiska s Lajčákom tajili príbuzenské väzby. Politický analytik Ján Baránek tvrdí, že Lajčák sa nachádza v právnom vákuu.

  Киска и Лайчак скрывали свои врожденные узы. Политолог Ян Баранек утверждает, что Лайчак находится в правовом вакууме. (НА СЛОВАЦКОМ) Nečakané spojenie. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vyvolal veľkú polemiku, keď sa koncom minulého roka rozhodol podať demisiu. Niekoľko dní slovenská politická elita riešila, či odíde zo svojho kresla, al...
  -->
  155
  Ирина Репьёва Сегодня 16:00

  Михаил Советский о мифах, распускаемых врагом (видео)

  Политические МИВ последнее время в информационном поле все больше появляется информации о том, что Советский Союз существует и по сей день, что он не прекращал свое существование и что власть в Союзе узурпирована частной формой под названием “Российская Федерация”. Дело доходит до того, что появляются самоназванные или выбранные непонятно кем, генеральные секрета...
  -->
  227
  Ирина Репьёва Сегодня 15:29

  На кого он работает: вышедший досрочно экс-совладелец "Хромой лошади" сбежал в Лондон

  19.1.2019. Анатолий Зак, бывший совладелец "Хромой лошади" в Перми, где в 2009 году во время пожара погибли больше 150 человек, скрылся от истцов в Лондоне, покинув пределы России. В конце февраля 2019 года в Свердловском районном суде города Перми должно пройти судебное заседание, в котором Александр Зак, экс-совладелец ночного клуба "Хромая лошадь", до...
  -->
  345
  Ирина Репьёва Сегодня 14:00

  Что готовит Лукашенко +16

  https://cont.ws/@wpaulk/1196700В прошедшем недавно ежемесячном эфире на “Эхо Москвы” Михаил Хазин назвал Александра Григорьевича Лукашенко “крепким хозяйственником”. На наших семинарах по технологии анализа первое, чему учатся люди – это избегать оценок в своей работе, потому что анализ можно проводить только по информации, очищенной от оценок. Выражение...
  -->
  396
  Star Fire Сегодня 12:21

  ДЛЯ ЧЕГО США СТРАВЛИВАЮТ НАРОДЫ?

  Денис ДенисовКак европейские марионетки идут на поводу у США и рискуют подставить свои города под прицелы российского оружия2 февраля Соединённые Штаты планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — об этом сообщил заместитель госсекретаря США по вопросам международной безопасности Андреа Томпсон. Напомню, что этот д...
  -->
  181

  Новые мысли в новом году, или кто они на самом деле - «друзья» Грузии

  Никто не задумывался, зачем Западу так беспокоиться о территориальной целостности Грузии или тех же Украины, Молдовы и Азербайджана? Ведь получается, что для него «очень важно» сохранить территориальную целостность республик, территории которых в современных границах были созданы во времена ненавистных ему коммунистических режимов Сталина, Берия, Хрущева?Не могут быть...
  -->
  161
  ANTIDOT18 Вчера 21:22

  Инициативы США в области ПРО направлены на глобальное доминирование и экономическое сдерживание РФ - эксперт

  18.01.201914:57:06*** Они продиктованы отставанием США от России в области гиперзвуковых вооруженийМосква. 18 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Новая стратегия противоракетной обороны (ПРО), озвученная президентом США Дональдом Трампом, - часть долгосрочной национальной программы, которая преследует доминирование Америки в мире, считает военный эксперт генерал-майор запаса Влад...
  -->
  316
  Ramires Вчера 20:09

  Сербский «кровник» Путина: А было ли покушение

  Надо полагать, что в мире существует немало желающих устранить президента России Владимира Путина. Он для многих как кость в горле. И хотя самолично Владимир Владимирович никого не убивал, даже будучи офицером разведки в Германии, кровную месть для него держат «за пазухой» те, кто считает себя пострадавшими во время его правления — вендетта распространяется на всех чл...
  -->
  204

  «Звездные грабли» для президента США

  В четверг, 17 января, президент США Дональд Трамп представил в Пентагоне новую стратегическую программу противоракетной обороны, который описывает действия Соединенных Штатов в этой области в будущие годы. Последний раз Белый дом делал это в 2010 году.В подготовленном Пентагоном докладе, который представил Дональд Трамп, рассматриваются варианты усиления защиты террит...
  -->
  352

  Сложная многоходовка президента США

  Сложная многоходовка, затеянная администрацией президента Трампа для того, чтобы выйти из договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД), преследует несколько глобальных целей. И одна из них (быть может даже – самая главная) – встряхнуть военную промышленность в своей стране.Если США действительно в одностороннем порядке выйдет из ДРСМД, то многочисленные заказы...
  -->
  249
  Regional Trends Analytics Вчера 18:06

  Бойня до победного конца или сговор: что выберут лидеры Молдовы?

  Эксперт RTA Сергей Исаенко уверен, что действующее правительство демократов не рискнет всерьез дестабилизировать ситуацию в регионе. Аналитик уверен, что для партийного ядра ДПМ собственная безопасность и благополучие важнее политических амбиций. Комментируя мнение о готовности Влада Плахотнюка идти ва-банк ради сохранения власти, Исаенко отметил, что координатор скор...
  -->
  187
  Петр Таранов Вчера 16:54

  Планы США по Ближнему Востоку

  Агрессивная политика США на Ближнем Востоке продолжается. В основном она направлена в отношении Ирана, так как Иран входит в основной состав ведущих и развивающихся стран Ближнего Востока и является одной из основных стран, гарантирующих мирное разрешение Сирийского вопроса. Но Америке не выгоден мир на Ближнем Востоке, и поэтому, она под разными надуманными предлогам...
  -->
  201
  ТАСС
  Вчера 15:35

  Может ли Елизавета II остановить хаос вокруг Brexit?

  Соглашение по Brexit в Палате общин провалилось, Терезе Мэй удалось избежать вотума недоверия и сохранить кресло премьер-министра, а что будет дальше — не знает никто. В условиях такой политической неопределенности британские журналисты начинают искать различные экзотические сценарии преодоления кризиса.Вмешательство Елизаветы IIБи-би-си задается вопрос...
  -->
  710
  Николай
  Вчера 13:02

  Гуманная эстонская медицина

  Нарва не так давно чуть не стала байкерской столицей. Эстонии это очень нравилось - в июле съезжались байкеры отовсюду - из Швеции, Норвегии, Прибплтики остальной, России. Отели заполнены, рестораны забиты, народ веселится, бабульки флажками с черепами размахивают.И все бы процветало , если бы.. Если бы не эстонская медицина, влившаяся в лоббированную з...
  -->
  366

  СУЧЬЯ РЕЛИГИЯ.

    Включил евроньюс. No comments. Пока собак причащают. Значит скоро разрешат зоофильские браки. Шикарные будут свадьбы с венчанием!Бля, а если тёща срать захочет? ...
  -->
  401
  Ramires Вчера 12:38

  Пентагон наводит F-22 на С-300, «Печору» и комплекс «Бук»

  В опубликованном заявлении внешнеполитического ведомства СЩА говорится, что Америка всеми силами поддержит главу оппозиционного Конгресса Венесуэлы Хуана Гуайдо, который «готов временно вступить в должность президента вместо (законного главы государства — авт.) Мадуро».Издание The Wall Street Journal пишет, что государственный секретарь Майк Помпео в начале 2019 года ...
  -->
  279
  Михаил Он (Mikle1) 17 января 21:32

  Плавучий факап: бардак на эсминце «Фицджеральд» привёл к катастрофе

  Четырнадцатого января 2019 года американский сайт новостей ВМС «Нэви Таймс» опубликовал целых две большие и подробные статьи (раз и два) о результатах расследования инцидента с эсминцем«Фицджеральд». Полтора года эти материалы оставались секретными, и после ознакомления с ними становится понятно почему — они выставляют американский флот далеко не в самом приглядом вид...
  -->
  822
  Софья Максимова 17 января 20:52

  Перебор: США намерены использовать ядерное оружие

  США показали, что намерены следовать новой стратегии. В этот раз они намерены расценивать ядерное оружие, как главный инструмент для сдерживания РФ и КНР. Администрация США заявила, что Вашингтон продолжает рассчитывать на этот вид оружия, потому что намерен сдерживать «потенциальные ядерные угрозы» от России и Китая, хотя на самом деле их нет. Явно заметно, что амери...
  -->
  362
  Софья Максимова 17 января 20:49

  Профицит торгового Баланса России вырос в 1,6 раз

  В период с января по ноябрь 2018 года серьёзно выросло сальдо торгового баланса России, отметило французское издание Les Echoes. Оно составило 191,4 миллиарда долларов. Весьма достойное значение, показывающее высокий уровень работы экономистов РФ. Российская Федеральная таможенная служба предполагает, что будет побит рекорд 2011 года, когда этот показатель достиг 198 ...
  -->
  366
  Софья Максимова 17 января 20:46

  Адвокат Трампа Джулиани считает, что не было никакого вмешательства со стороны РФ

  Рудольф Джулиани, адвокат представляющий интересы Дональда Трампа, не стал подтверждать, что все члены избирательного штаба лидера не сотрудничали с российской стороной. Служитель закона подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что присутствует «сговор с россиянами», касающийся взлома серверов демократической партии. При этом Джулиани явно приверженец политики ...
  -->
  302
  Алексей Головко 17 января 17:00

  Чем закончится «томос» для Восточной Европы, Украины и России

  Конец «русского мира» и другие геополитические последствия предоставления украинской православной церкви независимого статуса ...
  -->
  547
  Regional Trends Analytics 17 января 16:58

  ОБЗОР: Выборы в Молдове и Украине ведут к новому обострению

  Страна политического эпатажа – Украина, стала классическим примером деформации демократических выборов в условиях геополитического феодализма. Основные конкуренты по президентской гонке видят главное преимущество не в завоевании симпатий граждан собственной страны, а в благосклонности зарубежных сюзеренов. Такой подход лишь накаляет градус напряженности в черноморском...
  -->
  399
  Ирина Репьёва 17 января 14:19

  "Пограничники действовали в соответствии с законом", - эксперт высказался о недовольстве Японии задержанием её моряков

  17.1.2019. Глава Центра японских исследований РАН Валерий Кистанов отметил, что задержавшие японских моряков у берегов южнокурильского острова Кунашир "пограничники действовали в соответствии с законом". По его словам, еще предстоит выяснить, случайный это инцидент или спланированная акция.Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Киста...
  -->
  841
  Ирина Репьёва 17 января 13:37

  В МИД РФ рассказали о целях США по вызволению игиловцев из плена талибов

  16.1.2019. В российском МИД заявили о том, что располагают информацией о связях спецслужб Соединённых Штатов Америки с террористической группировкой ИГИЛ (*запрещена в РФ). В заявлении отмечается, что США провели специальную операцию на территории Афганистана с той целью, чтобы скрыть свидетельства контактирования спецслужб с боевиками так называемого «Исламского госу...
  -->
  563
  Арман 17 января 12:19

  Мышиная возня правительства Порошенко

  Украинская власть до сих пор почему-то уверена, что её мнение очень интересует мировое сообщество. Поэтому при каждой удобной и не очень возможности политики с Украины пытаются вставить свои пять копеек. Притом, в любую тему. Порошенко очень не нравится, когда события в Украине называют гражданской войной. На подобные определения украинский президент отвечает четко б...
  -->
  323
  ТАСС
  17 января 08:20

  Мэй избежала вотума недоверия. Но политический кризис в Великобритании далек от завершения

  Тереза Мэй удержала за собой пост премьер-министра Великобритании после того, как сумела преодолеть вотум недоверия своему правительству. С подобной инициативой выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Он обвинил кабмин в неспособности добиться выгодной для страны сделки с Евросоюзом по условиям выхода страны из состава сообщест...
  -->
  1145
  Ashot Zakharyan 17 января 08:05

  Очередная попытка привести Армению к войне не удалась

  Мы наблюдаем продолжение системно проводимой и щедро финансируемой подрывной работы, которая преследует реализацию губительных для существования Армении задач, конечная цель которых как можно побольнее ударить по России, великой стране — архитекторе становления нового справедливого мирового порядка.Очередной пример - митинг 12 января 2019 года перед воротами 102-й рос...
  -->
  385

  Всё больше жителей Германии вооружается / Про Северный поток-2 // Затонувшая немецкая подводная лодка

  Всё больше жителей Германии вооружается / Про Северный поток-2 // Затонувшая немецкая подводная лодка Интерес жителей Германии к вооружению продолжает расти. Как сообщает «Neue Osnabrücker Zeitung» со ссылкой на Министерство внутренних дел (Innenministerium), к концу 2018 года в Национальном реестре вооружений (Nationales Waffenregister) были зарегистрир...
  -->
  813
  АЛЬТАИР 16 января 20:49

  9/11. Последний гамбит. Идентификация зла

  Всем Доброго дня!???? Итак! Мы рады представить вам фрагмент художественного фильма "Гамбит". Фрагмент фильма смонтировали для того, чтоб показать, насколько сам фильм может стать интересным. Интересным для всех - для всех возрастов и поколений.Главным и мощным проводни...
  -->
  701
  Pronorus News 16 января 21:07

  Россия ткнула носом сенаторов США в нарушения договора

  Россия ткнула носом сенаторов США в нарушения договора  https://www.youtube.com/channel/UCURSRCPlmUdXQYhB1z0mkKg...
  -->
  639
  ANTIDOT18 16 января 20:33

  Лавров сообщил о требовании США уничтожить российскую ракету 9М729

  МИД РФ Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС - Позиция США на переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Женеве заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вчера к нашему огромному сожалению конструктивные предложения российской стороны, которые позволяли США на экспертном ур...
  -->
  691
  Центр Сулакшина 16 января 18:43

  Провал соглашения

  В Великобритании парламент провалил соглашение о выходе из Евросоюза. С учетом отвратительных отношений между Россией и Великобританией нет ни малейших сомнений, что с утра российская пропаганда радостно взвоет, исходя из сугубо хуторского принципа, когда проблемы соседа, которые тебя не касаются, тем не менее доставляют тебе несказанное удовольствие. Особенно, когда ...
  -->
  603
  Glebka 16 января 17:48

  Дружба и сотрудничество на века

  Взаимоотношения между Россией и Арменией имеют многовековую историю. Что же касается политической стороны вопроса, то они берут свое начало 3 апреля 1992 года. С тех пор между двумя странами заключено более 270 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений.В целом отношения между государствами помимо официальных документов, основыв...
  -->
  376
  Regional Trends Analytics 16 января 17:44

  «На мелкие осколки»: что происходит с демократией в Молдове

  Слово «демократия» в Молдове давно звучит с иронией. Разница между официальными рапортами властей о ее развитии и реальным состоянием дел стала мишенью для горьких шуток и поводом для грусти. Жителям страны тем временем не до смеха. Судя по динамике таких показателей развития, как свобода выборов, плюрализм мнений, уважение гражданских свобод и уровень политической ку...
  -->
  567
  Senya89 16 января 17:41

  Западные НПО против 102-й военной базы

  Страны Запада активно пытаются вбить клин отношения между Арменией и Россией. Наибольший удар принимает на себя 102-я военная база, так как ее присутствие обеспечивает более чем необходимую степень защиты республики от возможной агрессии и, тем самым, мешает США доминировать в Закавказье и на Ближнем Востоке.Совсем недавно в СМИ прогремел скандал об убийстве женщины в...
  -->
  690
  Potap1956 16 января 17:24

  В ставке Гитлера паника и истерика - 3

  За окном шел январь, в Англии лорды контрапупили Терезу Мэй, отменяя Брекзит, в США журналисты искали повод объявить импичмент Трампу, во Франции привычно уничтожали собственную страну под аплодисменты украинцев победившего Майдана. Посол Штатов в Германии рассылал местным компаниям писульки с угрозами, Лавров отчитывал японских дипломатов за влажные мечты о российски...
  -->
  2918

  Армения не поддавайся на уловки западных руководителей!

  В последнее время в СМИ активно муссируется тема о выводе российского военного контингента с территории Армении. Все эти заявления и обвинения идут от Запада, а именно от западных НПО находящихся на территории республики, и этих НПО находящихся на территории Армении огромное количество. Все они конечно спонсируются Западом и руководители этих организаций конечно в осн...
  -->
  428
  Ирина Репьёва 16 января 16:52

  Валерий Пякин отвечает на вопросы Дмитрия Тарана и его читателей

  https://www.youtube.com/watch?v=iWV_hRC4yJM1. Судьба Украины2. О Дм. Рогозине и Константине Семине - оба подпиндосники ...
  -->
  963
  Ирина Репьёва 16 января 16:30

  Путин потребовал расселить дом в Магнитогорске полностью: ″Жители города обратились ко мне с просьбой″

  16.1.2019. Президент России Владимир Путин потребовал от присутствующего на совещании с правительством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского полностью расселить многоквартирный дом в Магнитогорске, пострадавший от взрыва газа. ″Жители города обратились ко мне с просьбой″, - обратил внимание глава государства.Во время первого в новом году совещания с прави...
  -->
  988
  Георгий Ивашов 16 января 16:16

  «Цель Запада – переизбрание Порошенко»

  Чего только не делают нынешние власти Украины, чтобы не допустить даже возможности победы кандидата, который стал бы проводить независимую политику. Для этого на месяц вводилось военное положение в «неблагонадежных» юго-восточных регионах, оппозиционные партии регулярно подвергаются погромам со стороны ультраправых, а наиболее оппозиционные журналисты изолированы. Но ...
  -->
  488

  Армения-не будь рабом! Дружи с Россией!

  Сейчас в СМИ, поддерживаемых Западом идет активное обвинение политического руководства Российской Федерации и российского военного контингента находящегося на территории Армении. Эти СМИ ведут активное навязывание местному населению негативного мнения о деятельности Российской Федерации в Армении. Но тут следует обратиться к фактам, которые полностью противоречат запа...
  -->
  409

  Европа еще заплатит США по счетам

  Председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в интервью немецкому изданию Bild призвал ЕС больше «не прятать голову в песок» и всерьёз задуматься о «защитных мерах», в связи с тем, что российские ракеты средней и меньшей дальности представляют «непосредственную угрозу» для Европы.Не прошло и двух дней после опубликованной изданием Di...
  -->
  527
  master-t Фитиль
  16 января 08:35

  Китай казнит Шелленберга. Арест топ-менеджера Huawei дорого стоит Канаде

  Это решение выглядит как еще одна ответная мера на акцию против топ-менеджера Huawei. В Китае дают понять, что цена для Канады за выполнение американских пожеланий может оказаться очень высокой. Канадец Роберт Ллойд Шелленберг в суде. © / ReutersГражданин Канады Роберт Ллойд Шелленберг рискует собственной жизнью расплатиться не только за совершенное прес...
  -->
  556
  Star Fire 15 января 18:55

  Воевать умеют только русские

  В США признали своё отставание в танкостроении для стран второго и третьего мира.На прошедшей неделе в фокусе американских СМИ оказался российский танк Т-90С. National Interest называет его «хитом» российского экспорта в сфере вооружений. Сообщается, что производство Т-90 для российской армии было остановлено ещё в 2011-м, однако продолжается производст...
  -->
  778
  Политик 15 января 16:28

  Курильский цугцванг

  Почему Япония столь откровенно провоцирует Россию договором о КурилахНаблюдая вот уже два месяца лихорадочную возню Японии вокруг темы якобы готовящейся передачи ей острова Шикотан и группы островов Хамабаи, я могу сообщить своё мнение по этому вопросу. https://www.politik.su/archives/18579Подписывайтесь на канал и переходите на наш сайт...
  -->
  551
  Pronorus News 15 января 09:44

  "Народ по-настоящему верит, что Россия может напасть": Шведам промывают мозги, чтобы втянуть в НАТО

  Шведам промывают мозги "российской угрозой" - и всё ради НАТО, бьет тревогу бывший шведский военный Густав Фрёдинг. "Народ по-настоящему верит, что Россия может напасть", - цитирует ветерана шведское СМИ.Антироссийская пропаганда в Швеции привела к тому, что большинство жителей страны всерьёз поверили, будто Россия хочет на них напасть, бьет тревогу бывший шведский во...
  -->
  518
  DianaZlaya 14 января 20:19

  Выход Германии из ЕС: миф или реальность?

  В Германии впервые публично заговорили о возможности выхода страны из состава Европейского союза на уровне политического движения. Об этом сообщает авторитетное издание The Local. Так, по сообщениям издания, члены немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в ходе минувшего съезда в Саксонии предложили инициировать кампанию за выход ФРГ из состава ЕС в ...
  -->
  532
  Regional Trends Analytics 14 января 12:52

  Эксперт: Плахотнюк создает в Молдове крупнейший в Европе олигархический клан

  Недавно автор RTA подробно разбирался, как правящая власть Молдовы создает группировку «вассальных» бизнесменов наподобие Илана Шора. В обмен на личную преданность демократы предлагают финансовые привилегии и согласие на передел собственности.Передел влияния коснется не только бизнеса. Постоянный эксперт RTA Сергей ИСАЕНКО уверен, что Молдову ждет массовый приход на г...
  -->
  533
  Софья Максимова 13 января 20:42

  На Украине скоро придётся квитанцию на интим оплачивать

  Украина – страна загадка. В ней происходят странные вещи. Например, националистов-радикалов, громящих и обливающих краской памятники, почему-то чтят и не торопятся с ними разбираться, а странные законы про секс собираются вводить. Вот только как он будет работать, если в основном все преступления совершают радикально настроенные личности, на проступки которых Порошенк...
  -->
  752
  aftercatana 12 января 19:51

  Facebook обяжут платить налог: Австрия возьмёт 3% с прибыли

  Американские интернет-компании работают по всему миру и очень часто нарушают множество законов разных стран, однако привлечь их к ответственности удаётся не всегда. Одной из таких корпораций является Facebook. Помимо того, что эта социальная сеть следит за пользователями, постоянно занимается политической цензурой и сливает информацию правительству США, площадка не пл...
  -->
  850
  Ramires 12 января 12:47

  Алиев и Пашинян в состоянии тонкой игры

  Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили главам внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Эльмару Мамедъярову провести в январе этого года очередную встречу. По словам пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян, «о встрече более детально будет объявлено после согласования».Напомним, что в 2018 году Мнацаканян и Мамедъяров встречались...
  -->
  700

  A čo takto začať si klásť nepríjemné otázky, páni vyšetrovatelia a mainstreamoví žurnalisti? Итак, из чего начать вам задавать неприятные вопросы, господа следователи и известные журналисты?

  (НА СЛОВАЦКОМ)Napríklad túto:kto vlastne dal mladému novinárovi materiál o súvislosti medzi mafiou a úradom vlády? Prečo tohto človeka dodnes vyšetrovatelia nevypočuli? Veď toho mali vypočúvať medzi prvými, či nie?Alebo túto:kto začal prvý, hneď na druhý deň (!) po zverejnení vraždy kričať o talianskej stope, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou falošná?Alebo túto:k...
  -->
  875

  ООН без США: шантаж, фантастика или ближайшее будущее?

  Вашингтон неоднократно раздражался российским и китайским «вето» в Совбезе ООН, но изгнать оттуда эти державы для США не представляется возможным. При Трампе был укреплен курс на действия США без оглядки на международное право, который возведен на уровень государственной политики Представьте себе: Соединённые Штаты покидают Организацию Объединённых Наций...
  -->
  965

  Jaký význam má z hlediska globální politiky dnešní přestavba Evropy? Какое значение имеет сегодняшнее восстановление Европы с точки зрения глобальной политики? Пякин В.В.

  (ВИДЕО НА РУССКОМ, А СУБТИТРЫ НА СЛОВАЦКОМ) Jaký význam má z hlediska globální politiky dnešní přestavba Evropy? Какое значение имеет сегодняшнее восстановление Европы с точки зрения глобальной политики? Пякин В.В.Vlad German:http://slovensko-novinky.wlad.eu/novinky.html http://lenta.wlad.eu - Analytický přehled v ruštiněhttp:/...
  -->
  1010

  2019-01-11 Biele prilby nie sú žiadna záchranná organizácia. Белые каски не спасательная организация

  (НА СЛОВАЦКОМ)„Biele prilby nie sú žiadna záchranná organizácia, ale rozšírenie džihádistov a mali by byť vyhlásené za teroristickú skupinu,“ povedal ruský vyslanec v OSN pri prezentácii dôkazov o nevhodnom správaní tejto skupiny.Na Západe sú vychvaľovaní ako humanitárni pomocní záchranári, v skutočnosti zbierajú Biele prilby spolu s islamistickými militantmi orgány o...
  -->
  894
  alexkolos 10 января 13:10

  Психическая атака на Курилы

  Последнее время Премьер-министр Японии Синдзо Абэ делает весьма громкие заявления насчет Курильских островов. И до недавнего времени никакого внятного ответа от официальных российских властей не последовало. Складывается такое ощущение, что судьба островов уже давно решена...Ну давайте проследим хронологию его выступлений.Вначале были слова, что он, Син...
  -->
  2573
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика