• РЕГИСТРАЦИЯ

Ak by bolo Rusko napadnuté, USA zanikne. Takýto scénar Rusko pripravuje pre svoju obranu. Если бы на Россию напали, США прекратили бы существование. Такой сценарий Россия готовит для своей защиты.

Влад Герман ДНР - Донецк
Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса
11 января 14:50 1 2777

(НА СЛОВАЦКОМ)


MOSKVA – asymetrickou odpoveďou Ruska na súčasnú situáciu sa môže stať megazbraň, ktorá bude schopná iniciovať katastrofálne geofyzikálne procesy. Ruský vojenský expert prof. plk. Konstantin Sivkov sa netají tým, že práve táto megazbraň umožní Rusku získať prevahu, ktorá zastaví akékoľvek chúťky na jeho napadnutie.

Táto asymetrická megazbraň sa vo výzbroji Ruskej armády môže objaviť v rokoch 2020-2025. Jej existencia sama od seba ukončí hrozbu rozsiahlej vojny proti Rusku v súčasných podmienkach absolútnej prevahy protivníka v tradičnej výzbroji.

Proti Rusku sa obnovuje studená vojna. Presnejšie nikdy nebola ukončená. Jednoducho Západ upevňuje úspechy predchádzajúcich etáp studenej vojny a teraz začal prípravu záverečnej etapy studenej vojny, ktorej dôsledkom má byť zničenie Ruska. Západ pokračuje vo svojej politike 20. storočia, stavia proti Rusku „železnú oponu“, realizuje skupinovú politiku, zvyšuje počet členov NATO a posúva ho k hraniciam Ruska.

Na rozdiel od 20. storočia je dnes Rusko v podstatne horšej situácii. Rozkradnutý ekonomický potenciál, z hľadiska bezpečnosti krajiny priamo vražedná závislosť priemyslu na produkcii pravdepodobného protivníka, a to predovšetkým v rade vyspelých technológií, chýbajúce duchovné jadro v spoločnosti (komunistická idea nebola plne nahradená inou), spojenci v Európe ktorí by tvorili strategické predpolie ZSSR ako v dobách socializmu a tvorili spojenecký blok Varšavskú zmluvu boli odovzdaní do náručia USA a NATO, v ekonomike Ruska dominujú západne orientovaní oligarchovia a s nimi spojení liberálny úradníci. V takých podmienkach Rusko s NATO jednoducho súperiť nemôže. Je tak nútené nájsť kvalitatívne nové spôsoby zabezpečenia svojej vojenskej bezpečnosti a to vrátane strategického zadržiavania.

Kľúčovým faktorom tu je a bude udržanie potrebnej úrovne potenciálu strategických jadrových síl. To ale má svoje úskalia. V porovnaní s ďalšími druhmi ozbrojených síl je jadrová triáda málo početná, ale s veľkými požiadavkami na finančné a materiálne zdroje. V podmienkach narastajúcich ekonomických problémov v Rusku spojených so sankciami a pádom cien ropy môžu jednoducho chýbať prostriedky na jej udržanie na požadovanej úrovni. Počet vojakov zaradených do strategických jadrových síl (raketové vojsko, ponorkovej vojsko, strategické a diaľkové letectvo) prevyšuje sto tisíc ľudí. Tento počet umožňuje uspieť pri neutralizácii časti ruských jadrových síl metódami informačnej vojny. Rýchly globálny úder proti Rusku zo strany USA s podporou informačnej vojny vykonaný jednak úderom na hlavu (veliteľské stanovište strategických síl) a jednak na ruky (na nosiče strategických jadrových zbraní) môže neutralizovať celú jadrovú triádu, alebo jej zásadnú časť. Za týchto podmienok je nájdenie ľubovoľného spôsobu strategického zadržiavania, ktorý by doplnil (v žiadnom prípade nie nahradil!) Súčasný systém, je pre Rusko životne nevyhnutné. Práve o tom hovoril prezident (V.Putin), keď zdôrazňoval, že sa nenecháme vtiahnuť do zbrojných pretekov, ale budeme prijímať asymetrické odpovede. Je jednoznačné, že išlo o principiálne nové zbraňové systémy, vychádzajúcich z iných zásad, ako sú tie súčasné.

Osobitné požiadavky

Podľa analýzy situácie je potrebné, aby nové systémy strategických zbraní spĺňali požiadavky.

Ako prvé je potrebné zdôrazniť nutnosť zaručeného zničenia protivníka. To znamená, ak vychádzame zo znalostí súčasných i perspektívnych systémov, vytvoriť schopnosť prakticky zaručene realizovať svoj ničivý potenciál v dostatočne veľkom objeme aj napriek odporu protivníka. Inými slovami ide o princípy, na ktorých bude nový systém postavený, a ktoré musia prakticky vylúčiť možnosť efektívneho pôsobenia síl protivníka.

Dôležitou podmienkou je aj nutná zaruka vykonania príkazu pre použitie v prípade, že k tomu vedenie štátu vydá rozkaz. (Pri splnení objektívne nutných postupov.) Význam tejto podmienky narastá za situácie, kedy obdivovatelia Západu (piata kolóna v Rusku) majú silné zastúpenie vo vysokých funkciách riadenia štátu a to aj vo vojenských. Dnes, v podmienkach sústavnej komplexnej informačno – psychologickej vojny, možnosť nesplnenia rozkazu na použitie strategických jadrových síl silne narastá. Matematická nádej splnenia úlohy alebo pravdepodobnosť nesplnenia úlohy v kritickom okamihu, neumožňuje zaručiť jeho účinné použitie vzhľadom k počtu obsluhy, zvlášť v podmienkach možných občianskych nepokojov. To môže dokonca spochybniť záruku riadneho splnenia rozkazu na použitie jadrových síl.

Niekoľko tisíc ľudí na obranu štátu postačí

Z toho vychádza požiadavka minimalizácie potrebného počtu obsluhy na prípravu a použitie asymetrického systému zastrašenia. Jeho počet musí umožniť zabezpečenie absolútnej (alebo čo najbližšej) záruky lojality vláde a psychologickej pripravenosti splniť rozkaz nezávisle na situáciu v spoločnosti či osobných emócií. To znamená, že v podmienkach Ruska tieto jednotky môže tvoriť niekoľko tisíc ľudí.

Vyhodnotením možností a znalostí dôjdeme k záveru, že požadovaný výsledok nemôžeme dosiahnuť bez cieleného využitia druhotných ničivých účinkov. Niečo na spôsob „ako vyhodiť muničnú fabriku jedným granátom“. V dôsledku toho vzrastá záujem o geofyzikálne katastrofické javy. Tieto javy svojou mohutnosťou niekoľkonásobne prevyšujú tie najsilnejšie jadrové zbrane a môžu byť vyvolané neporovnateľne menšími (v porovnaní s katastrofami) podnetmi. Preto pripravovaná ruská „zbraň asymetrickej odpovede“ môže byť zameraná na vyvolanie katastrofických ničivých faktorov geofyzikálnych procesov.

Okrem týchto ničivých faktorov je potrebné zabezpečiť ešte jeden faktor tejto zbrane. Úder musí spôsobiť pokiaľ možno zanedbateľné straty Rusku v porovnaní so škodami spôsobenými hlavnému protivníkovi, v tomto prípade USA.

Geofyzikálny ničivé účinky.

Rusko sa rozkladá na euroázijskom kontinente. Hlavná, strategicky najvýznamnejšia časť jeho územia s najvyššou hustotou osídlenia je vo vnútrozemí, vo veľkej vzdialenosti od morských a oceánskych priestorov. Stredná nadmorská výška týchto území zabezpečuje ich ochranu pred záplavami i pri obrovských katastrofálnych javoch sprevádzaných obrovskými prílivovými vlnami (napríklad megaton).

Iná situácia je v USA. Na pobreží s nepríliš vysokým prevýšením nad hladinou oceánu žije väčšina obyvateľov – viac ako 80%. Tu sa tiež nachádzajú hlavné priemyselné objekty krajiny. Pomerne malé cunami s výškou niekoľko desiatok metrov môže spôsobiť USA nedozerné následky. To celkom jasne ukázal uragán Katrin v New Orleans.

Ďalšou geofyzikálnou zvláštnoťou Ruska je to, že hlavná časť jeho územia na Sibíri leží na niekoľko kilometrov hrubých vrstvách bazaltu. Predpokladá sa, že tieto vrstvy bazaltu sa vytvorili v dôsledku výbuchu super vulkánu na tomto území približne pred 252 miliónmi rokov. Z toho dôvodu geofyzikálne údery, nech budú akokoľvek silné, nespôsobia žiadne katastrofálne následky.

Iná situácia je v USA. Najviditeľnejším problémom je Yellowstonský národný park, ktorý sa nachádza v kaldere rovnomenného super vulkánu. Podľa záverov geológov sa tento super vulkán blíži ku kulminácii svojej aktivizácie, ktorej periodickosť je zhruba 600 tisíc rokov. To je tiež doba od jeho poslednej aktívnej činnosti. Sila tohto vulkánu je niekoľkonásobne slabšia, než bola pri sibírskom vulkáne, preto jeho činnosť v minulosti neviedla k masovému vymieraniu života na planéte. Pre ame rický kontinent by ale boli následky jeho činnosti katastrofálne. Vulkanológovia a geológovia svorne tvrdia, že Yellowstonský super vulkán môže vybuchnúť kedykoľvek.

Bola zistená kopa príznakov narastaniu jeho činnosti. Preto relatívne malý impulz, napríklad výbuch jadrovej hlavice rádovo megatony, môže iniciovať jeho okamžitú činnosť. Následky takého výbuchu super vulkánu pre USA budú katastrofické. Ako štát prestanú USA existovať. Akékoľvek územie štátu bude pokryté hrubou (niekoľko metrov až niekoľko desiatok metrov) vrstvou popola.

Ďalšou zraniteľnou oblasťou USA z pohľadu geofyziky je zlom San – Andreas, dlhý 1300 km, rozložený medzi Pacifickou a Severoamerickou doskou. Leží pozdĺž pobrežia štátu Kalifornia, čiastočne na súši, čiastočne pod vodou. Paralelne s ním ležia zlomy San Gabriel a San Chosinto. Sú to oblasti geofyzikálnej nestability s výskytom zemetrasení do 8,5 stupňa Richterovej stupnice. Dostatočne silný jadrový výbuch v tejto oblasti môže vyvolať katastrofické javy schopné plne zničiť pobrežnú infraštruktúru USA v dôsledku mohutnej prílivovej vlny.

Tiež nesmieme zabudnúť na Atlantický a Pacifický zlom. Leží pozdĺž pobrežných čiar východného i západného pobrežia USA a môžu sa stať zdrojom silných cunami, ktoré môžu udrieť s katastrofálnymi dôsledkami do značnej vzdialenosti od pobrežia.

Potrebná superbomba

V dôsledku týchto informácií môžeme prehlásiť, že USA sú z geofyzikálneho hľadiska veľmi zraniteľné. Zostáva len určiť, akým spôsobom je možné iniciovať tieto zásadné geofyzikálne procesy. Pozrime sa do histórie v roku 1961 nad severnou časťou Novej krajiny vo výške cez 5000 metrov bola odpálená najsilnejšia termonukleárna bomba v histórii ľudstva. Sila výbuchu bola odhadnutá na 58Mt. Pritom západní experti dospeli k záveru, že pri výbuchu nebol dosiahnutý plný účinok, pretože podľa mnohých príznakov v bombe chýbala vrstva z uránu U-238, ktorá by zvýšila účinok bomby minimálne 1,5 – 2 krát, to znamená do 100mt. Táto bomba mala rozmery klasickej 16-tonovej leteckej bomby a bola vypustená z lietadla TU-95.

Dnes bomba o takej sile podľa záverov špecialistov z jadrového centra v Rusku v Sarove a ruského experta v tejto oblasti doktora technických vied Igora Nikolajeviča Ostrecova, môže mať veľkosť klasickej 5 – 7 tonovej bomby či hlavice. To znamená, že môže byť nesená ťažkou ​​raketou (napríklad všetkými typmi Satan). Spĺňa aj všetky podmienky na vypustenie ako satelitu na obežnú dráhu zeme.

Podľa dnes platných medzinárodných zmlúv, dnes ako na kaliber jednotlivých hlavíc tak aj na celkovú silu strategických jadrových síl žiadne obmedzenia nie sú. V zmluvách sa hovorí len o počte hlavíc. Preto z právneho hľadiska neplatia žiadne obmedzenia na výrobu nových jadrových zbraní, okrem množstva. Avšak potreba množstva takých hlavíc bude veľmi malá.

Ako bude vyzerať použitie takejto zbrane z hľadiska garantovanej iniciácie katastrofických geofyzikálnych procesov? Ako prvý to môže byť úder na Yellowstonský super vulkán. Jediný pozemný výbuch tejto sily prakticky zaručene iniciuje výbuch tohto super vulkánu. V jeho dôsledku USA ukončí svoju existenciu, ale aj pre ostatný svet budú dôsledky katastrofálne. V prvej fáze najmenej utrpí Rusko vzhľadom na vzdialenosť od miesta úderu, rozmerom svojho územia a svojej polohe.

Čistá zbraň zničí celé NATO

Nevýznamné straty budú tiež u krajín nachádzajúcich sa na protiľahlej strane planéty. V každom prípade to však bude katastrofa pre celú civilizáciu. Popol vyvrhnutý do atmosféry sa postupne rozprestrie nad celou zemeguľou a spôsobí ochladenie planéty. Dôjde k „jadrovej zime“ a „jadrovému letu“. To by bol koniec „Západnej civilizácie“ tak, ako ju poznáme. Ale k tomu je tá zbraň vlastne určená. Aby samotným faktom svojej existencie nepripustila ani myšlienku na agresiu proti Rusku.

Ďalšou možnou variantou jej použitia môže byť vyvolanie gigantického megatsunami. To je myšlienka v USA obdivovaného „veľkého humanistu“ akademika Sacharova. Jej podstata spočíva v odpálení niekoľkých jadrových náloží v určených bodoch vnútri atlantického a ticho-oceánskeho zlomu (3 – 4 v každom) v hĺbke 1,5 – 2 km.

Podľa výpočtov fyzika Sacharova, ale aj ďalších vedcov, sa vytvorí cunami, ktoré pri pobreží USA dosiahne výšku okolo 400 – 500 metrov. Úder tejto vlny na pobreží spláchne všetko na povrchu až do hĺbky 500km od pobrežia. Ak k výbuchu nálože dôjde vo väčšej hĺbke, blízko dna, kde je zemská kôra najtenšia, potom môže dôjsť k porušeniu zemskej kôry a magma sa dostane do styku s oceánskou vodou, čím výbuch mnohonásobne zosilnie. Potom môže cunami vyrásť až do výšky 1 km aj viac a zasiahnutá oblasť narastie cez 1500 km od pobrežia.

Za týchto okolností je dôležitá spätná vlna, ktorá spláchne aj Európu. To znamená celý blok NATO. V tomto okamihu sa jedná o úplne „čistú“ zbraň. Odpálením náloží nedôjde k žiadnej jadrovej zime, neprídu obrovské mračná popola a para po ochladení spadne späť na zem ako druhá záplava v blízkosti svojho vzniku, teda aj na území USA. Bohužiaľ, taký otras jednoznačne vyvolá aj vulkanickú aktivitu. Je veľmi pravdepodobné, že iniciuje aj Yellowstonský super vulkán. Katastrofa dosiahne obludných rozmerov. To je asymetrická hrozba posledného súdu – nebude Rusko, nebude Západnej civilizácie.

Ku katastrofickým geofyzikálnym dôsledkom povedie aj výbuch jedinej takej nálože v oblasti zlomov San Andreas, San Gabriel alebo San Chosinto.

Desať náloží, a dosť!

Pripravené scenáre svedčia o tom, že potrebné množstvo takých náloží (hlavíc, bômb) pre použitie pre asymetrickú zbraň je celkom malé – okolo desiatich. To vytvára vhodné podmienky pre ich zaručené použitie v prípade nutnosti pri splnení vyššie uvedených podmienok.

Doprava takej nálože k miestu určenia môže byť zabezpečená rôznym spôsobom. Jednak to môže byť niekoľko viac hlavicových ťažkých strategických rakiet, ktoré spolu s klamnými hlavicami prekonajú aj v budúcnosti plánované systémy protiraketovej obrany. Malý počet potrebných odpaľovacích šácht môže byť efektívne chránený obranným systémom s prvkami aktívnej i pasívnej obrany. Taká raketa môže byť umiestnená na paluby ponoriek triedy Tajfún. Ich raketové šachty umožňujú odpálenie rakiet s váhou do 90 ton (ich základná raketa vážila 96 ton), čo zodpovedá súčasnej ťažkej rakete, ktorá má potrebnú vypúšťaciu váhu. Jedna taká ponorka bude stačiť na zabezpečenie asymetrického zadržiavania.

Hlavice asymetrickej zbrane môžu byť osadené aj na perspektívnych hyperzvukových raketách, vypúšťaných z ponoriek alebo z pozemných odpaľovacích rámp. Tieto nálože tiež môžu byť dopredu uložené na požadované miesta ako míny vo veľkých hĺbkach napríklad z lodí maskovaných ako civilné, rybárske a podobne. Tieto míny by sa v prípade nutnosti priviedli k výbuchu diaľkovým impulzom napríklad zo satelitu na obežnej dráhe. V čase stabilnej medzinárodnej politickej situácie môžu byť míny vylovené a uskladnené. Potrebný čas na výrobu a zavedenie do výzbroje takejto zbrane odborníci odhadujú na 5 – 12 rokov. Rovnaký čas je aj potrebný na výrobu nosičov. To znamená, že takúto asymetrickú zbraň môže mať Rusko k dispozícii zhruba od roku 2020. Jej zavedenie do výzbroje samo od seba ukončí hrozbu totálnej vojny proti Rusku aj v podmienkach absolútnej prevahy protivníka v tradičných druhoch zbraní.

Konstantin Valentinovič Sivkov

doktor vojenských viedVlad German:

http://slovensko-novinky.wlad.... 

http://lenta.wlad.eu - Analytický přehled v ruštině

http://dnr2.wlad.eu 

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu:

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!


Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса

Галкин и цензура

Всё-то ты, Максим Александрович, в думах о народе, золотой ты наш человек Говорят, там на каком-то концерте Максим Алкин пожаловался на цензуру на телевидении. Он там ещё много всякого наговор...

С-400 рвет ВВС США как Тузик рекламный фантик

Мы живем в эпоху господства рекламных фантиков. Вот как заставить покупателя, имеющего и без того отличные самолеты, купить что-то более новое и, соответственно, гораздо более дорогое? ...

Холодный душ для силуановых-кудриных: приватизация госкомпаний в России отменяется
 • sensei
 • 20 ноября 05:31
 • В топе

20 октября первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал глобальной финансовой элите (отчитываясь в Вашингтоне) "более амбициозную программу приватизации" в России. А...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...

  Украина решила проучить Россию в Черном море - новости - 19 нояб. 2019 г.(видео)

  Украина решила проучить Россию в Черном море - новости - 19 нояб. 2019 г.Военный АрсеналГлавком Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко пожаловался, что Россия усилила мощь Черноморского флота. Так он намекнул Киеву, что правительство могло бы щедрее финансировать ВМС. Сегодня украинские моряки рады, если им дарят суда «союзники». Однако это не зн...
  316

  2019-11-18 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4876.html 2019-11-18 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:50 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 2 мины калибром 120 мм, 3 гранаты из СПГ, а также 3 гранаты из РПГ;21:15 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне): применяется стрелковое оружи...
  519

  Вашингтон настолько боится нового русского оружия, что потерял голову (видео)

  СУ 35 Вашингтон настолько боится нового русского оружия, что потерял голову - 17 нояб. 2019 г.Rogandar NEWs - Новости, факты, событияПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130...
  705

  Как наша контрразведка "партнеров" за нос водила (видео)

  Как наша контрразведка "партнеров" за нос водила - 17 нояб. 2019 г.Rogandar NEWs - Новости, факты, событияВСЕ СВОДКИ ОБСТРЕЛОВ НОВОРОССИИ ЗА 2019 ЗДЕСЬ: http://german.wlad.eu/page-3.html...
  684

  Наш лётчик слил топливо на самолёт НАТО

  Наш лётчик слил топливо на самолёт НАТО - 17 нояб. 2019 г.Непредвзятое МнениеРоссийские военные летчики были, есть и будут головной болью для военных стран НАТО, у которых уже начинается нервный срыв при виде русских. Руководство НАТО постоянно выражает протест против действия наших пилотов.ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАП...
  796

  Секретная технология России, о которой промолчал Путин (видео)

  Пучковое оружие СССР Секретная технология России, о которой промолчал Путин - 10 нояб. 2019 г.Суть ВещейВСЕ СВОДКИ ОБСТРЕЛОВ НОВОРОССИИ ЗА 2019 ЗДЕСЬ: http://german.wlad.eu/page-3.html...
  771

  Как Грузия может заплатить за предательство России (видео)

  Как Грузия может заплатить за предательство России - 17 нояб. 2019 г.Суть ВещейВ Грузии есть город Батуми. Это город имеет неоднозначное географическое положение, интересную историю и население, которое разделено по национальному и религиозному признаку. А значит, что его будущее нельзя предсказывать надолго. В настоящее время, это груз...
  767

  Возвращение легендарного Бурана (видео)

  Буран - самолет космический Возвращение легендарного Бурана - 17 нояб. 2019 г.Военный Арсенал31 год назад, 15 ноября 1988-го, Советский Союз достиг высшей точки своего технологического развития. В этот день с космодрома «Байконур» стартовал первый советский орбитальный корабль многоразового использования – «Буран».Полет совершался в полн...
  691

  РУССКИЕ ОТВЕТИЛИ США НА ТРЕБОВАНИЯ УБРАТЬСЯ НАШИМ ПОДВОДНЫМ ЛОДКАМ ОТ ИХ БЕРЕГОВ (видео)

  РУССКИЕ ОТВЕТИЛИ США НА ТРЕБОВАНИЯ УБРАТЬСЯ НАШИМ ПОДВОДНЫМ ЛОДКАМ ОТ ИХ БЕРЕГОВ - 13 нояб. 2019 г.ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130...
  1001

  Модель Путина управления Россией (видео)

  Контуры "Большого трансфера" - 12 нояб. 2019 г.Суть ВещейНаш источник из окружения семьи Президента сообщает некоторые детали, которыми Владимир Путин делится с самым близким кругом...ВСЕ СВОДКИ ОБСТРЕЛОВ НОВОРОССИИ ЗА 2019 ЗДЕСЬ: http://german.wlad.eu/page-3.html...
  927

  Турецкий генерал назвал вероятных союзников в третьей мировой войне (видео)

  США ХОТЯТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ЧТОБЫ РЕШИТЬ СВОИ ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ Турецкий генерал назвал вероятных союзников в З мировой - 17 нояб. 2019 г.Суть ВещейЗ мировая неизбежна и главными участниками в ней станут США, Китай и Россия. Однако две из этих стран могут объединиться против третьей, считает турецкий генерал-майор в отставке Осман...
  937

  Польша призвала США шлёпнуть по России (видео)

  Польша призвала США шлёпнуть по России - 16 нояб. 2019 г.Суть ВещейИз Польши пришло известие о том, что США могут спокойно нанести по России удар. И Россия не сможет на него ответить из-за слабости своего комплекса глобального сдерживания.ВСЕ СВОДКИ ОБСТРЕЛОВ НОВОРОССИИ ЗА 2019 ЗДЕСЬ: http://german.wlad.eu/page-3.html...
  921

  B-52 сымитировали налёт на базу российских подлодок - 16 нояб. 2019 г.(видео)

  B-52 сымитировали налёт на базу российских подлодок - 16 нояб. 2019 г.Суть ВещейТри бомбардировщика В-52 американских ВВС подошли на максимально близкое расстояние к району Баренцева моря, где базируются российские подводные лодки. ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130...
  923

  Когда Зе послали к Путину - 15 нояб. 2019 г. (видео)

  Когда тебя послали к Путину - 15 нояб. 2019 г.Суть ВещейСтрана сегодня судорожно ищет выход из ситуации, когда от нее отказываются все «партнеры», а выполнение «минских договоренностей» просто невозможно исходя из самой сути государства. Выход, конечно, есть, но сможет ли власть пойти на него?ВСЕ СВОДКИ ОБСТРЕЛОВ НОВОРОССИИ ЗА 2019 ЗДЕС...
  961

  США требуют от России полной демилитаризации Крыма(видео)

  США требуют от России полной демилитаризации Крыма - 15 нояб. 2019 г.Суть ВещейКарты боёв ВСУ против народа ЛДНР здесь: http://german.wlad.eu/page-13.html...
  950

  Мария Захарова - богиня дипломатии (видео)

  Захарова задала жару Пcaкu, Тонepy, и Хизер. Богиня дипломатии! - 14 нояб. 2019 г.Легенда 2020ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130...
  956

  РОССИЙСКИЕ МОРПЕХИ ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО НАТОВСКИХ МОРЯКОВ (видео)

  РОССИЙСКИЕ МОРПЕХИ ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО НАТОВСКИХ МОРЯКОВ! - 13 нояб. 2019 г.NEWS TODAYВСЕ СВОДКИ ОБСТРЕЛОВ НОВОРОССИИ ЗА 2019 ЗДЕСЬ: http://german.wlad.eu/page-3.html...
  1042

  Пyтuн осуществил проект CCCP. Cмepтeльный pyccкuй ответ Амepuкe (видео)

  РУССКИЕ ИДУТ Пyтuн осуществил проект CCCP. Cмepтeльный pyccкuй ответ Амepuкe - 13 нояб. 2019 г.Легенда 2020ПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130...
  984

  Вторую «перестройку» Россия не переживёт - 16 нояб. 2019 г.(видео)

  Вторую «перестройку» Россия не переживёт - 16 нояб. 2019 г.Непредвзятое МнениеВ последнее время на Западе что-то уж больно подозрительно оживились разговоры на тему «необходимости перемен в России». В сочетании с еще более подозрительной активизацией в стране отечественной «оппозиции» и реально нарастающими в стране негативными настроен...
  976

  Запад затаил дыхание: Альянс сбит с толку (видео)

  Запад затаил дыхание: Альянс сбит с толку - 17 нояб. 2019 г.Rogandar NEWs - Новости, факты, событияПРОЕКТ ВЛАДА ГЕРМАНА: "ЗА РУСЬ" ПРОСВЕЩАЕТ ЗАПАД: https://cont.ws/@vladgerman/1263130...
  1009
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика