• РЕГИСТРАЦИЯ
Влад Герман ДНР - Донецк НОД
19 января 11:00 1081 1 20.39

VYBRANÉ MATERIÁLY Z ROZHOVORU PREZIDENTA RUSKA V.V. PUTINA PRE SRBSKÉ VYDANIA POLITIKA A VEČERNÉ NOVOSTI.

ВЫБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В.ПУТИНА СЕРБСКИМ ИЗДАНИЯМ «ПОЛИТИКА» И «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»

(НА СЛОВАЦКОМ И РУССКОМ)

VEĽVYSLANECTVO RUSKA NA SLOVENSKU/ ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В СЛОВАКИИ·СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ 2019 Г.

Rusko bude pri ďalšej stavbe plynovodu Turecký prúd brať do úvahy postoj Európskej komisie, ale počíta s tým, že sa postoj Bruselu neobmedzí na politickú svojvôľu, vyhlásil prezident RF Vladimír Putin.

„Predpokladáme, že členské štáty EÚ, ktoré majú záujem o ruský plyn, musia dostať od Európskej únie záruky, že plány na pokračovanie Tureckého prúdu nestroskotajú na svojvoľnom politickom rozhodnutí Bruselu“, - povedal V. Putin.

Rusko sa zasadzuje za ozdravenie nepredvídateľnej a napätej medzinárodnej situácie, vyhlásil Vladimír Putin.

„Pri čom v mnohých ohľadoch taká situácia aj vznikla v dôsledku neustálych jednostranných, vrátane silových prejavov USA a radu iných západných štátov. Výsledkom je, že sa zintenzívňuje celková atmosféra konfrontácie a nedôvery“, - poznamenal.

Kyjev je pripravený obetovať medzináboženskú harmóniu vo svojej krajine predvolebnej kampani súčasnej hlavy ukrajinského štátu Petra Porošenka, ktorá je založená na hľadaní nepriateľov a na pokusoch za akúkoľvek cenu udržať si moc, myslí si prezident Ruska.

„Je zrejmé, že vedenie Ukrajiny nemôže nechápať, že pokusy násilne vohnať veriacich do cudzieho chrámu hrozia vážnymi následkami“, - povedal.

Vytvorenie Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny je čisto politickým projektom namiereným na rozsievanie medzi Rusmi a Ukrajincami nielen národnostných, ale aj náboženských treníc, myslí si Vladimír Putin.

„Nová cirkevná štruktúra je výlučne politickým, svetským projektom. Jeho hlavný cieľ spočíva v rozdelení národov Ruska a Ukrajiny, v rozsievaní nielen národnostných, ale aj náboženských treníc“, - povedal.

Upevňovanie NATO na Balkáne vedie k rastu napätia v Európe a vytvára deliace čiary, vyhlásil prezident RF Vladimír Putin.

„Už sme viackrát vyhlásili, že smerovanie na rozširovanie NATO je prežitkom „studenej vojny“, chybnou a deštruktívnou vojensko-politickou stratégiou“, - povedal V. Putin.

Prezident RF Vladimír Putin obrátil pozornosť na pasívny postoj Európskej únie ohľadom plánov na vytvorenie v Kosove plnohodnotnej armády.

„Nebudem skrývať, že sme boli prekvapení dostatočne pasívnou reakciou Európskej únie na rozhodnutie kosovského „parlamentu“ o transformácii Bezpečnostných síl Kosova na plnohodnotnú armádu. Veď je zjavné, že podobný krok Srbi žijúci v tejto provincii pokladajú za priamu hrozbu svojej bezpečnosti“, - povedal prezident RF Vladimír Putin.

https://www.facebook.com/notes...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЫБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В.ПУТИНА СЕРБСКИМ ИЗДАНИЯМ «ПОЛИТИКА» И «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»

Россия будет учитывать позицию Еврокомиссии при дальнейшей прокладке газопровода «Турецкий поток», но рассчитывает, что позиция Брюсселя не сведется к политическому произволу, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны - члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения «Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя», - сказал В.Путин

Россия выступает за оздоровление непредсказуемой и напряжённой международной обстановки, заявил Владимир Путин.

«Причём во многом такое положение и сложилось из-за непрекращающихся односторонних, в том числе силовых действий США и ряда других западных государств. В результате усиливается общая атмосфера конфронтационности и недоверия», - заметил он

Киев готов принести межконфессиональное согласие в своей стране в жертву предвыборной кампании действующего главы украинского государства Петра Порошенко, которая основана на поиске врагов и попытках любой ценой сохранить власть, считает Президент России.

«Очевидно, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьёзными последствиями», - сказал.

Создание «Православной церкви Украины» - чисто политический проект, нацеленный на то, чтобы посеять между русскими и украинцами не только национальную, но и религиозную рознь, считает Владимир Путин.

«Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель - разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь», - сказал.

Укрепление НАТО на Балканах ведет к росту напряженности в Европе и создает разделительные линии, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы также неоднократно заявляли, что считаем курс на расширение НАТО пережитком «холодной войны», ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией», - сказал В.Путин.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на пассивную позицию Евросоюза в отношении планов создать в Косово полноценную армию.

«Не скрою, что были удивлены достаточно пассивной реакцией Евросоюза на решение косовского «парламента» о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию. Ведь очевидно, что подобный шаг воспринят проживающими в этой провинции сербами как прямая угроза их безопасности», - сказал Президент РФ Владимир Путин.

http://kremlin.ru/events/presi... 


Vlad German:

http://slovensko-novinky.wlad....

http://lenta.wlad.eu - Analytický přehled v ruštině

http://dnr2.wlad.eu 

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu:

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!

Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса

Народно-освободительное движение - Národná oslobodzovacia pohyb www.slovensko-novinky.wlad.eu

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...
  Центр Сулакшина Сегодня 09:27

  Путин в очередной раз отметился хамским высказыванием в адрес других государств.

  ...
  -->
  130
  Центр Сулакшина Сегодня 07:43

  Путин не отчитывается, но снова обещает

  Послание-2019 — одно из самых народолюбивых за все годы. Не ясно только, почему надо верить новым планам, когда сорваны старые. О причинах неудач президент предпочитает помалкивать. И снова рассказывает о том, как хорошо мы скоро заживем.Сразу скажу, что отказ от демонстрации мультфильмов сильно украсил президентское послание Федеральному собранию. Тем более что техни...
  -->
  124
  Сергей 1964 Сегодня 05:46

  Раскол на Украине – новый удар Запада по русским. История вопроса.

  Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, управляющий приходами РПЦЗ в Канаде, оценил действия Константинополя как «…трагическое событие и вопиющее беззаконие со стороны константинопольского патриарха Варфоломея. И даже нужно полагать, что он здесь действовал не один: ему в какой-то мере помог Запад, который, без сомнения, помог смене власти в Украине, после чего ...
  -->
  166
  sensei Сегодня 04:40

  Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений

  Владимир Путин сообщил, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится.Такое заявление он сделал, выступая в Кремле перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества.«Первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы в...
  -->
  202

  С праздником, дорогие товарищи!

  На этот рассказ я набрела где-то на просторах интернета несколько лет назад.К сожалению, у меня сохранился только текст этого небольшого рассказа, без имени автора и ссылки на публикацию... Но я всё-таки рискну его предложить читателям Конта в этот праздничный день...Надеюсь, неизвестный автор не будет на меня в обиде...Итак, события происходили на территории одной и...
  -->
  279

  Политинформация от Кота Моти. Балованая поста.

  Сегодня Кот Мотя, который, как мы уже знаем, "бывает разным", решил в честь праздника, побаловать себя и нас, рассказав, наконец, всё про инопланетян - и какие их виды бывают... и кто их может видеть, а кто нет... и откуда они появляются и куда исчезают...В таком же стиле будут рассуждения о "Похищении Европы"... и о том, что же можно будет "сделать с Быком"... ...
  -->
  707
  sam88 Сегодня 03:00

  Россия заберет Европу у США – в «Der Spiegel» оценили послание Владимира Путина

  Послание Владимира Путина ожидаемо стало одной из самых обсуждаемых тем мировых СМИ. Не секрет, что огромная часть наших сограждан с нетерпением ждала именно той части обращения, которая касается внешнеполитического курса. Это же касается и большинства обозревателей наших зарубежных партнеров. Титульное немецкое издание «Der Spiegel» уверено, что финальная часть адрес...
  -->
  274
  Ирина Репьёва Вчера 22:41

  Е.А. Фёдоров: "лже-патриоты опаснее либералов: лёгкость в мыслях необычайная". И правда, Платошкин, человек козыревской команды, предлагает народу бороться с Путиным, а не с пятой колонной и её покровителями на Западе (видео)

  Честно говоря, Платошкин раздражает. Не удивляет, не заставляет задумать, спорить с ним, а раздражает. Дело в том, что обилие его видео в интернете стало неприличным. Даже у раскрученных медийных фигур масштаба Сергея Лаврова или Владимира Путина нет, наверное, такого количества выступлений в Интернет-эфире, как у Платошкина. И сразу становится ясным, что Платошкина н...
  -->
  678

  El País: Шойгу — человек, который всегда рядом с Путиным

  Во главе процесса «перевооружения» России встал пользующийся доверием президента Владимира Путина министр обороны страны Сергей Шойгу, пишет El País. Издание полагает, что Шойгу уже не раз показывал свои организационные навыки и талант, за что его высоко ценят на родине. Министр обороны России Сергей Шойгу прочно обосновался в рейтинге самых популярных р...
  -->
  327

  Печат (Сербия): русофобия — психическое заболевание?

  Русофобия распространена только на Западе. Ни в какой другой части мира о ней ничего не известно. У русофобии есть своя открытая, более или менее известная история, а также есть история тайная, которая переполнена исторической ложью, политическими интригами. Кто-то нажимает курок, и охоту на ведьм можно начинать, а виновник известен заранее. Автор рассуждает об истока...
  -->
  692

  Fox News (США): Путин говорит, что Россия готова к серьезной конфронтации с США

  Владимир Путин заявил, что он готов к очередному Карибскому кризису, если Америка его спровоцирует, поскольку напряженность между США и Россией продолжает усиливаться. Ядерные угрозы между Вашингтоном и Москвой возобновились в связи с расторжением российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 22.02.2019Анна Хопкинс (Ann...
  -->
  414

  Как наказать президента

  Дружная официальная кампания российских СМИ в поддержку инициатив о наказании граждан за оскорбление представителей власти — мероприятие, в принципе, прогнозируемое. Рейтинги Путина и его властной группировки летят в кювет, народ начинает не на шутку негодовать, так что не во имя развлечения всё это, а ради неё, ради стабильности. Но возникает встречный вопрос: могут ...
  -->
  332
  Политик Вчера 21:48

  Аляска войдёт в состав России в результате референдума

  В США предложили продать штат Монтана в счёт госдолга за $1 трлн. Александр Роджерс считает, что надо подождать, и Аляска вернётся в состав РФ бесплатно, через референдум. https://www.politik.su/archives/23778Подписывайтесь на канал и переходите на наш сайт где очень много интересной информации.НАМ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! Для перехода наж...
  -->
  364

  Страна (Украина): три корабля украинских ВМС с оружием и морпехами вышли из Одессы. СМИ пишут о «походе в Керченский пролив»

  В СМИ Украины обсуждают информацию о выходе из порта Одессы группировки военных кораблей. Хотя в качестве цели похода называются «учения», не исключается, что катера могут повторить провокацию в Керченском проливе. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал о возможности проведения украинскими ВМС подобной операции с участием представителей НАТО. 21 ф...
  -->
  668
  Михаил Он (Mikle1) Вчера 21:22

  Сталина вас нет... «малой кровью, могучим ударом»

  Назвать вещи своими именами не позволяет компьютер. Это бумага, как известно, все терпит, а компьютер у меня с норовом и повышенной социальной ответственностью. Но почти не толерантно и не политкорректно он изъяснятся позволяет. А потомку, о королях и капусте, о победе разума над сарсапариллой, о малоизвестной истории... Как я устал на шестом году этого б...ва, с хоро...
  -->
  386
  Злата Вчера 21:09

  Малькевич рассказал, как разворачивается деятельность возглавляемого им Фонда в 2019 году

  Член Общественной палаты, глава информационного агентства USA Really Александр Малькевич поделился на своей странице в Facebook сведениями о том, как продвигается работа подконтрольного ему Фонда защиты национальных ценностей. Напомним, что основная деятельность организации разворачивается на африканском континенте. В частности, Малькевич заявил, что на сегодняшний де...
  -->
  291

  ВДОГОНКУ К ПОСЛАНИЮ

  Исполнение бюджета 2018 года самое худшее за 10 лет, не исполненных бюджетных ассигнований 786 млрд рублей, в том числе на развитие космонавтики, фармацевтики и медицинской промышленности.Это при том что бюджет захлебывается от денег, триллионов лежащих без движения, на фоне чего правительство продолжает повышать налоги и душить любую экономическую активность.Кроме то...
  -->
  351

  Wiener Zeitung (Австрия): понять Путина

  Нет в мире политика, которому приписывали бы столько же невероятных качеств, сколько российскому президенту Владимиру Путину. Как работает Путин на самом деле, и сколько у него власти? В своей новой книге «Нам нужно поговорить о Путине» британский эксперт по России Марк Галеотти пытается ответить на эти и многие другие вопросы, которые он прокомментировал в интервью «...
  -->
  1282
  Mr. Monologer Вчера 20:36

  У России появится механизм по продвижению российского кино на мировой рынок

  Российская киноиндустрия процветает. С каждым годом в прокате наравне с зарубежными фильмами выходят отечественные. По количеству они не уступают американским блокбастерам. Да и в прокате они собирают приличные суммы.В связи с чем министерство культуры РФ совместно с главами киноиндустрии создаст механизм продвижения российского кино на зарубежные экраны. Об этом соо...
  -->
  280
  Злата Вчера 20:28

  Издание Ходорковского The Insider вбросило очередной фейк про «дело Скрипалей»

  Вчера одиозное русофобское издание The Insider, финансируемое Михаилом Ходорковским, опубликовало сообщение о том, что так называемый третий фигурант дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери Денис Сергеев якобы связан с участниками переворота в Черногории. Никаких внятных доказательств по доброй традиции либеральных российских СМИ, естественно...
  -->
  231
  Илья Новицкий Вчера 20:26

  Борьба за Арктику: почему истерят в Вашингтоне

  Очередным поводом для обвинения стала для Соединенных Штатов активность России в Арктике. Честно говоря, деятельность России в этом регионе не должна никого удивлять, так как она является арктической державой.Однако, как и во множестве других случаев, американцы представляют дело так, как выгодно им. По мнению командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фо...
  -->
  281
  Mr. Monologer Вчера 20:13

  Городской суд Петербурга отказал в иске к Минюсту США

  Главный бухгалтер ФАН Елена Хусяйнова обратилась в городской суд Петербурга. Она написала иск к Минюсту США. В заявлении она просит защитить ее честь, достоинство и деловую репутацию. Помимо этого, она требует возмещение морального вреда в связи с нарушением ее прав. Однако горсуд Северной столицы отказал в принятии данного искового заявления. Адвокат Ко...
  -->
  207
  Mpronin Вчера 20:04

  Батька: Беларусь и Россия всегда будут вместе, "сколько бы ни ругались и ни спорили"

  Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает курс на союзнические отношения с Россией, сколько бы стороны "ни ругались, ни спорили"."Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - сказал А.Лукашенко на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии в пятницу.Президент отметил, что в отношения...
  -->
  192

  Ритуал

  Вчерашний ритуал, как и любой ритуал, имел крайне слабое практическое значение. Его зачитывают не потому, что нужно, а потому, что так положено. А потому за пару недель посадили пяток исполнителей — они набросали некую рыбу, затем инстанции ее поправили и принесли пред светлы очи. Зачитали-забыли. До следующего раза.В имеющемся сегодня формате послания президента Феде...
  -->
  222

  Путин: Карибского кризиса не будет, но отключение от интернета возможно

  Недавно мы сообщали, как Госдума России в первом чтении приняла законопроект «о суверенном интернете» («автономном рунете»), а также, как блок НАТО обиделся на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. И вот, российский лидер, на встрече с представителями информационных агентств и печатных СМИ 20 февраля 2019 года, затронул неск...
  -->
  1266
  Ирина Репьёва Вчера 19:12

  МО Армении: РФ препятствует дестабилизации в Кавказском регионе, а в США объявили о разработке стратегии «троянского коня» против нашей страны

  22.2.2019. Глава оборонного ведомства Армении Давид Тоноян на приеме в посольстве РФ в Ереване назвал присутствие российских ВС в Кавказском регионе сдерживающим фактором, способствующим поддержанию мира и сохранению стабильности и безопасности в регионе.Тоноян заявил, что военнослужащие 102-ой Российской военной базы, находящейся в Армении, добросовестно выполняют по...
  -->
  342
  yazzz Вчера 18:51

  «Убийцы россиян в ЦАР прилетели из Донбасса»: либералы продолжают отмазывать Ходорковского

  Несмотря на то, что с момента гибели российских журналистов в ЦАР уже прошло больше полугода, а виновный был установлен, некоторые либералы выдвигают собственные версии происходящего. Ничего общего с реальностью их домыслы, как правило, не имеют.Так произошло и с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым. Он уверен, что убийцы корреспондентов прибыли в Африку прямиком и...
  -->
  204
  Злата Вчера 18:40

  ЧВК Вагнера – новая страшилка для западных обывателей

  В сети по-прежнему продолжают появляться сообщения о том, что бойцы мифической ЧВК Вагнера прибыли в Венесуэлу для обеспечения личной охраны президента страны Николаса Мадуро. Никто никаких доказательств предоставить, естественно, не может, однако за счет громких заголовков ещё одна страшилка для западной аудитории работает просто идеально.Ни для кого не секрет, что п...
  -->
  188
  Grand Фитиль
  Вчера 16:08

  Лукашенко заявил, что Белоруссия будет вместе с Россией, но готова к диалогу с НАТО

  Бе­ла­русь не от­сту­пит от ре­а­ли­за­ции мирной внеш­ней по­ли­ти­ки. И как су­ве­рен­ное го­су­дар­ство всегда от­кры­та для со­труд­ни­че­ства, в том числе и с НАТО. Об этом Алек­сандр Лу­ка­шен­ко заявил во время встре­чи с кур­сан­та­ми, слу­ша­те­ля­ми и про­фес­сор­ско-пре­по­да­ва­тель­ским со­ста­вом Во­ен­ной ака­де­мии, со­об­ща­ет пресс-слу...
  -->
  353

  Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании мира

  Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мировые страховщики должны будут выплатить почти $600 млн в связи с восемью неудачными космическими запусками в 2018 году, убытки от аварийных запусков в России составят менее 30% от этой суммы, или $185 млн. Об этом сообщила советник гендиректора "Роскосмоса" Валентина Ракитина со ссылкой на данные международного брокера Marsh на кон...
  -->
  239
  Особое Мнение Вчера 14:44

  ПЛАТОШКИН РАЗНОСИТ ПУТИНА

  Известный публицист Николай Платошкин разобрал куда нас всех послал Путин в этом году. Сплошное вранье и пустые неисполнимые обещания. ...
  -->
  379

  Россия осталась без метеоспутников

  Группировка российских метеорологических спутников «умерла», сообщил РИА Новости руководитель Росгидромета Максим Яковенко.«У нас нет спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла... Поэтому мы сейчас ищем возможность пойти по опыту тех же японцев, которые стали использовать малые спутники, запускаемые на полгода-год на невысокие орбиты... В этом году...
  -->
  244
  IvBork Вчера 14:02

  НАТО напугано всего одной фразой Путина, без двойных намеков

  Всем привет. Не знаю кому как, а мне некоторые моменты в послании Путина федеральному собранию напомнили его давешнюю речь в Мюнхене-2007. Помните, когда он говорил про ракеты?Тогда, в далеком 2007-м лица у западных политиков были раздраженные, недоуменные. Маккейн и вовсе, долго возмущался - что этот русский себе позволяет. Но, за раздражительностью и бравадой скрыва...
  -->
  3500
  Star Fire Вчера 13:00

  Путин послал Трампу чёрную метку

  Константин Душеноврусский удар в случае чего будет нанесён в первую очередь конкретно по Белому Дому и ПентагонуВ недавнем выступлении Путина перед Федеральным собранием, важнейшим его элементом, как и в прошлом году, стала военная составляющая. Она делится, на мой взгляд, на две части. Во-первых, Путин отчитался перед народом о новых стратегических об...
  -->
  431
  Star Fire Вчера 12:20

  Запад готовит беспрецедентную атаку на Путина

  Автор: Александр НеукропныйСреди многочисленных комментаторов выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием практически никто не увязал предельно жесткую риторику нашего лидера в отношении Соединенных Штатов с анонсированными не так дано новыми антироссийскими санкциями, уже находящимися на рассмотрении Конгресса США. Тем не...
  -->
  455

  Душенов 210. Путин вручил Трампу чёрную метку

  Дорогие читатели журнала "Военный параД", предлагаем вашему вниманию очередной, 210-й выпуск программы Константина Душенова "Если завтра война": ...
  -->
  386

  Послание Путина глазами Запада

  В среду президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Запад, разумеется, не остался в стороне и прокомментировал услышанное. Мнение о словах Путина высказали и эксперты, и чиновники, и СМИ. Как они восприняли заявления президента России в экономическом, военном и политическом плане?Автор:Кучер ЕгорТелеканал «Царьг...
  -->
  309

  Николай Платошкин: Эпоха Медведевых закончилась. Еретическое учение либералов вне закона 22.02.2019

  ...
  -->
  212
  POLITICAL EPOPEE Вчера 11:26

  Николай Платошкин: Эпоха Медведевых закончилась. Еретическое учение либералов вне закона 22.02.2019

  ...
  -->
  316
  Особое Мнение Вчера 11:08

  СРОЧНО! ПУТИН В УЖАСЕ! ГРУДИНИН ПРИЗВАЛ К РЕВОЛЮЦИИ!

  Кандидат от Народа Павел Грудинин заявил, что если власть не поменяет свой курс, скоро будет Революция!  ...
  -->
  278
  Пулик Вчера 10:42

  Хуцпа. Как хабадники в Россию террористов приглашают

  Хабадовцы-хасиды долгое время очень вольготно чувствовали себя на территории России. По мелочи, а то и по крупному представители иудейских религиозных организаций нарушали закон. Делали вид, что буква закона их не касается. До поры до времени.По сообщению «Комсомольской правды» в Новосибирске правоохранительные органы оштрафовали двух лекторов по статье...
  -->
  317

  Объем теневой экономики в России оценен в 20 трлн рублей

  Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, следует из предварительной оценки Росфинмониторинга, с которой ознакомился РБК20 трлн — много или малоТеневая экономика в России, по данным Росфинмониторинга, — это более 20 трлн руб. Это больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 трлн руб.), в тр...
  -->
  225
  POLITICAL EPOPEE Вчера 09:46

  Михаил Леонтьев: Путин вежливо предупредил. «Троянскому коню» поотрываем и ручки и ножки 22.02.2019

  ...
  -->
  396
  POLITICAL EPOPEE 20 февраля 20:34

  Алексей Мухин: Послание Путина. Сунетесь - дадим по башке, Посейдон на нашей стороне 20.02.2019

  ...
  -->
  492

  Алексей Мухин: Послание Путина. Сунетесь - дадим по башке, Посейдон на нашей стороне 20.02.2019

  ...
  -->
  551
  Пулик Вчера 08:47

  Послание Путина напомнило мне сеанс Кашпировского

  20 февраля по центральным телеканалам практически был запущен сеанс Кашпировского. Падение рейтинга Путина предопределило то, что он будет говорить в послании. Понятно, что надо было брать социальную политику и наобещать побольше, повкуснее и покрасивее.На фоне повышения НДС, колоссального взлёта цен, тарифов, увеличения пенсионного возраста, ужасающей ...
  -->
  314

  Телерейтинг послания президента в Москве стал самым низким с 2013 года

  В 2019 году послание президента Федеральному собранию посмотрели 39% телеаудитории Москвы. С 2014 года телерейтинг послания главы государства последовательно снижаетсяТелетрансляция послания президента Федеральному собранию в 2019 году стала самой непопулярной за последние годы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Mediascope, проводившей иссле...
  -->
  333
  Grand Фитиль
  Вчера 06:20

  Дурдом в картинках. 22.02.19.

  Запануемо...Пока ЙВП трясет с трибуны подписными грамотами, а в Kyew подхрюкивают, плавно нарисовалась еще одна перемога - теперь строительно-бисвисная.Которая наконец решит все проблемы. И панування становится ближче.Сейчас все очень переживают за результаты очередных президентских выборов.И есть чему переживать.Ведь в Украине каждые выборы - это как о...
  -->
  1039
  sensei Вчера 04:42

  Западные СМИ о послании Путина

  В среду президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Запад, разумеется, не остался в стороне и прокомментировал услышанное. Мнение о словах Путина высказали и эксперты, и чиновники, и СМИ. Как они восприняли заявления президента России в экономическом, военном и политическом плане?В речи президента прозвучали уст...
  -->
  633
  sensei Вчера 04:37

  Михаил Хазин. Послании Президента: послевкусие

  Что-то на эту тему я уже говорил, что-то ещё добавлю, но несколько базовых моментов отмечу здесь.Прежде всего – сильнейший акцент на социальной политике. Я уже писал о «левом повороте», меня за это сильно ругали критики (типа, где?), но, вот он и продекларирован. Причем без обычных хвалебных слов в адрес правительства и с явными намёками на персональную...
  -->
  8389
  sensei Вчера 04:17

  «Оливковую ветвь» Путина в НАТО приняли за новую угрозу

  Обещанную Владимиром Путиным реакцию России на потенциальное наращивание американского вооружения в Европе Запад воспринял предсказуемо нервно. По-другому и быть не моглоВ послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин прямым текстом заявил, что размещение в Европе американских ракет и систем противоракетной обороны не останется без ре...
  -->
  452

  Путин, ты что творишь? Снег выпал в Лас-Вегасе второй раз за неделю... Реально уже ДЕСЯТЬ сантиметров выпало!!! Путин, - ОСТАНОВИСЬ!!!

  Путин, ты что творишь? Снег выпал в Лас-Вегасе второй раз за неделю Фактически сразу, после обращения Путина к неким Западным партнёрам о том что  и всякие Центры Принятия Решений попадают под прицел НОВЕЙШЕГО оружия России произошло в США вот что:В долине Лас-Вегаса выпало более 5 сантиметров снега. Это уже второй снегопад, который накрыл южный а...
  -->
  1997
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика