• РЕГИСТРАЦИЯ

Tento list si nemôžem nechať len pre seba: List pána profesora Jaroslava Husára poslancovi NR SR - Jánovi Budajovi.

Влад Герман ДНР - Донецк
Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса
24 января 10:20 1 1885

Это письмо я не могу просто оставить для себя: письмо профессора Ярославы Гусара депутату Национального совета Словацкой Республики - Яну Будаю

(НА СЛОВАЦКОМ)

Vážený pán Budaj,

nemôžem sa už neozvať. Počul som Vaše úvahy v rozhlase. Môžete si na mňa pamätať, pretože pán Kňažko potreboval ekonóma a p. doc. Stern odporučil mňa. Zoznámil ma s ním po divadelnom predstavení v kaviarni nad Novou scénou.

Pán Kňažko ma pozval na vaše sedenie so skupinou ľudí v budove na Štefánikovej ulici. Boli ste teda tam aj Vy. Aj Vy aj pán Kňažko ste boli voči mne mladí ľudia.

Prekypoval z Vás nepodložený optimizmus a sláva z ulíc zanechali na Vás stopy radosti, ba by som povedal až prognostikov určitosti. Len ste nemali skúsenosti s kapitalizmom a tak som sa tam snažil vysvetliť, že

kapitalizmus nie je to, čo chceme.

Vás to prekvapilo, možno ste už na to zabudli, lebo akýsi mladík vykríkol, že nepotrebujeme poúčať.

Avšak vo vtedajšom Vašom veku som ja už mal vedeckú hodnosť získanú v zahraničí (1965) a dali mi ju takí velikáni ako prof. Tinbergen – predseda Centrálneho plánovacieho úradu Holandska a tvorca teórie hospodárskej politiky, prof. S. Kuznets, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu a tvorca systému národných účtov, bez ktorých nevidíme do takého zložitého systému, ako je ekonomika, prof. Morton, človek, ktorý sa zaoberal matematickou opt imalizáciou fungovania ekonomických systémov a iní.

Nielen to, v roku 1968 (práve v deň vstupu vojsk do ČSSR) som na základe vyhraného konkurzu z 10 ľudí z ČSSR (hlavne Česi, lebo bol som jediný Slovák) nastupoval do Ženevy do OSN, konkrétne do EHK.

Tam som pracoval na projekte komparácia krajín regiónu EHK plus USA, ZSSR, Kanada a Japonsko a to na báze Leontievovho modelu (Stalin ho vyhnal zo ZSSR), ktorého input/output tabuľka je dokonalým obrazom o principiálnych

tokoch ekonomických informácií nutných k opodstatnenosti rozhodnutia o ekonomickom systéme, čiže je racionálnou organizáciou systému informácií na základe poznatkov súčasnej vedy.

Tam som sa spoznal s ďalším velikánom ekonómom, prof. J. K. Galbraithom, ktorého som na spomenutej schôdzi citoval, že načo produkuje kapitalizmus spústu tovarov a služieb, ktoré sú umelou potrebou, ktorú velebíme a nadávame na výdavky vlády na verejné tovary, ba že ignorujeme extravaganciu súkromného sektora ekonomiky. Vyvolal som nevôľu aj na ďalšej schôdzi, ale už u p. Hamžíka, kde ma tiež odporučil p. doc. Stern. Ja som totiž kapitalizmus zažil a ekonomicky ho analyzoval a žiaľ , musel som priznať,

že či Marx či Schumpeter mali pravdu píšúc o perspektíve kapitalizmu. Schumpeter jasne povedal: neprežije.

Vy ste boli v eufórii (nielen Vy aj p. Havel, Dlouhý,…) a nevideli ste dôsledky, čo príde – nezamestnanosť, chudoba, rozkrádanie, bezohľadní zbohatlíci, bezdomovci, bezprávie, zlé potraviny, Gorila, Černák, Majský… .

Nevedeli ste, že v roku 1969 R. Aron napísal skoro 400-stranové dielo Dezilúzia pokroku, nečítali ste Le Monde a iné zahraničné denníky, kde sa písalo o rastúcich nerovnostiach, alebo ako Jean-Paul Fitousi písal, ako stredné spoločenské vrstvy, ich väčšina skĺzla medzi chudákov, či články,

ktoré písali, ako sme odsúdení na hojnosť (posmešne).

Vám sa páčilo, že podriadený môže tykať vedúcemu, že prezident môže behať na kolobežke po Hrade.

Profesionálna kariéra viažuca sa na diplom a klasickú trpezlivú prácu nebola pre vás vzorom.

Nevedeli ste, čo je pôvodná akumulácia, alebo ako zbohatol Liverpool, či všeobecne, aká bola genéza priemyselného kapitalizmu, čo sa v ekonomických knihách písalo.

Viete (vedeli ste), že veľký francúzsky filozof napísal dielo Bieda prosperity? To, že banka JPMorgan už zničila akciovku N. Teslu a že aj teraz hazarduje s peniazmi vkladateľov Vám asi nebolo známe.

Neverím, že ste vedeli starú múdrosť: „Quid leges sine moribus, vanae proficiunt; na čo sú dobré zákony, ak chýba mravnosť.“

Pozrite na naše súdnictvo, či prokuratúru. Nemal kto dať ekonomické ani právne princípy ako základ fungovania

spoločnosti, a už bolo známe ekonomické dielo Public Choice Theory od J. M. Buchanana z roku 1984. Autor dostal Nobelovu cenu.

Veda bola a je u politikov stále na pokraji záujmu.

Žiada zhrbený chrbát a dobré porozumenie záhad, enigiem.

Neviem, či ste vedeli, že prof. Briška už v roku 1943 (p. Klaus sa práve narodil) napísal dielo Národné hospodárstvo, ktoré malo 665 strán. Z kapitoly Úverová (a kapitálová) politika Vám napíšem nadpisy pár podkapitol: pojem úveru a všetky jeho druhy, úverový trh: peňažný a kapitálový, jeho štátna regulácia a spôsoby tejto regulácie; otázka úroku, prirodzený úrok; otázka peňažníctva a druhy peňažn&iac ute;ctva; otázka

burzy, jej druhy a druhy obchodov na burze; otázka burzovej špekulácie a výšky kurzu na burze; organizácia burzy, burzové obchody, atď.

Uviedol som iba jednu kapitolu, čo je cca 60 strán. Čiže na 665 stranách je toho iste ešte veľa.

Kto to vedel z tých kontaminovaných ekonómov na Slovensku z roku 1989?

Ani jeden z Vás nebol Benjamin Franklin, 17/1/1706, tlačiar,

vydavateľ, novinár, vynálezca, diplomat, politik. Nepoznali ste jeho vydavateľské motto: vydavatelia sú vychovávaní vo viere, že keď sa muži odlišujú v názore, obe strany majú byť vypočuté. Rozpracoval plán jednotnej Únie. V Anglicku si našiel priateľov medzi intelektuálmi. Pobudol tam niekoľko rokov. Bojoval za nezávislosť Ameriky. Kongres dal špeciálnemu výboru (bol v ňom aj Franklin) vypracovať Deklaráciu nezávislosti.

Deklaráciu spísal mladý a inteligentný Thomas Jefferson – ostatní ju len redigovali. Bola prijatá 4/7/1774. A 3/9/1783 vo Versailles VB musela podpísať a uznať nezávislosť (a nehovorili o nežnej revolúcii).

Mali ste niečo také? Ale ľudia v ČSSR o tom vedeli, nás to učili. Totiž veľa ekonómov zo Slovenska bolo expertmi OSN, prednášali v zahraničí – USA, VB, Belgicko...

(už v 1948 prof. Briška) študovali v zahraničí, získali tam vedecké hodnosti – jeden dokonca PhD. v USA už v roku 1972, pracovali v OSN a tak poznali kapitalizmus.

Nevedeli ste, že prof. R. Richta napísal dielo Civilizácia na rázcestí (na Slovensku vyšlo v roku 1967).

S jedným z autorov som pracoval v EHK v Ženeve.

Vy ste nevedeli ponúknuť alternatívu, ktorá je lepšia.

Vy ste nevedeli, že už Galbraith písal o tom v roku 1958, že

monetárna politika je mýtus, že fiskálna politika je mýtus, o tom že vlády USA, Anglicka a i. nerešpektujú ekonomické zákony a vládne pahltnosť zbohatlíkov. Nevedeli ste, aké sú problémy v kapitalistickom bankovom systéme, hoci o

tom už písal Mises pred viac ako sto rokmi, nevedeli ste, čo je železný zákon mzdový a tak teraz ľudia bojujú o minimálnu mzdu.

To ste chceli?

Ja som napísal na AZZZ, RÚZ a aj ministerstvo práce, ako sa má počítať mzda a uviedol som konkrétny príklad z výroby sódovej vody.

Marginalisti to vedecky spracovali temer pred 200 rokmi, pred narodením J.M. Keynesa.

Vážený pán Budaj, budem rád, ak sa aj zahĺbite nad tým čo som napísal.

To asi stačí.

Možno aj Vy budete inak vnímať rok 1989, o ktorom spomínaný francúzsky filozof P. Bruckner v diele Bieda prosperity napísal, že sme premárnili príležitosť na budovanie lepšej spoločnosti.

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, Csc.


Vlad German:

http://slovensko-novinky.wlad.... 

http://lenta.wlad.eu  - Analytický přehled v ruštině

http://dnr2.wlad.eu 

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu:

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!

Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса

Запасной интеллект

  Губернатор Иркутской области задумчиво затянулся сигаретой и исподлобья взглянул на своего визави.- Бросал бы курить, Захар Иванович, не модно это уже, - с легкой усмешкой прогов...

Шмаре и Маре в России не место, гоните их

Все люди чего-то боятся. И у каждого можно найти уязвимое место. Даже у такой наглой и безрассудной девицы, как Мара Багдасарян. У той самой Мары, которая единственная выжила в горящем а...

Колумбайн по-русски: все только начинается

Россия сегодня скорбит о погибших в результате стрельбы в благовещенском колледже. Но что приводит к таким случаям? Почему подростки идут на такие преступления и почему расстрелы будут продолжаться –...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...

  2019-11-16 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4874.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-16 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:16.55 – н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка, произведено 2 выстрела из СПГ, используется стрелковое оружие;16.15 – н.п. Авдеевка – н.п. Спартак, выпущено 7 мин калибром 82 мм;16.05 – н.п. Авдеевка – н.п. ...
  103

  2019-11-15 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4873.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-15 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:15 - н.п. Металлист (укр. Травневое) - н.п. Доломитное: выпущено 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21:15 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты...
  98

  2019-11-14 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4872.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-14 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:30 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 5 мин калибром 82 мм;19:30 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне), применялось стрелковое оружие;17...
  87

  2019-11-13 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4871.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-13 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.50–23.15 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне), применялось стрелковое оружие;19.30 - н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но...
  110

  2019-11-12 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4870.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-12 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:25 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 3 гранаты из СПГ, 15 гранат из АГС;19:57 - н.п. Богдановка - н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в 5 км зоне): применялось стрелковое оружи...
  95

  2019-11-11 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4869.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-11 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:30 - н.п. Пески - г. Донецк (Вольво-Центр): выпущена 1 мина калибром 82 мм;22:00 - н.п. Пески - г. Донецк (Вольво-Центр): выпущено 2 мины калибром 82 мм;21:20 - н.п. Дзержинск (пос. ш-та Южная) - н.п. Гор...
  103

  2019-11-10 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4868.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-10 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21.20 – н.п. Пищевик – н.п. Октябрь, произведено 2 выстрела из СПГ и 29 выстрелов из АГС;20.00 – н.п. Березовое – н.п. Ясное, произведено 5 выстрелов из СПГ;19.20 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведено...
  85

  2019-11-09 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4867.html (Новороссия в обозримом будущем)2019-11-09 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:15 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущена 1 мина из 82 мм миномета, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;19:55 – н.п. Водяное – н.п. Дзержинское: совершено 15 выстрелов из БМП-2;18...
  100

  2019-11-08 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4866.html 2019-11-08 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:50 – н.п. Авдеевка (в/ч) – н.п. Спартак: применялось стрелковое оружие;21:00 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущена 1 граната из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;18:10 – н.п. Дзержинск (ш-та "Южная...
  3562

  2019-11-07 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4865.html 2019-11-07 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.10 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское, произведено 2 выстрела из АГС, применяется стрелковое оружие;21.10 – н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7), выпущено 2 мины калибром 120 мм, произведено 4 выстрела из СПГ, применяется крупн...
  3506

  2019-11-06 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4864.html 2019-11-06 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:00 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 3 гранаты из СПГ, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;20:00 – н.п. Марьинка – н.п. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 3 гранаты из РПГ, 4 грана...
  3572

  2019-11-05 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4863.html 2019-11-05 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22:05 – н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты Трудовская): выпущено 2 гранаты из СПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21.35 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 3 мины из 120 мм миномета;21:35 – н.п. Дзержинск ...
  3561

  РУССКОЯЗЫЧНЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ОБОРОНЯЯ ХУНТУ КИЕВА, НО КОГДА БУДЕТ РАНЕН - НЕ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

  РУССКОЯЗЫЧНЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ В ПРИКАЗЕ ИЗ ХУНТЫ КИЕВА ПО УБИЙСТВУ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА, НО КОГДА БУДЕТ РАНЕН - НЕ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ ИЛИ ДОБЬЮТ СВОИ ТИПА СОСЛУЖИВЦЫ ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ. П.С.: УКРАИНЫ, КАК ГОСУДАРСТВА НЕТ С ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА ТАК, КАК ВЛАСТЬ ЗАХВАТИЛА ХУНТА, КОТОРАЯ ПОД СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОАМЕРИКАНСКОЙ МАРИОНЕТКОЙ УПРАВЛЯЕТ ТЕМ, ЧТО...
  3662

  2019-11-04 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4862.html 2019-11-04 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.10 – н.п. Новогригоровка - н.п. Белая Каменка, используется стрелковое оружие;22.10 – н.п. Старогнатовка – н.п. Новоласпа, используется стрелковое оружие;19.50 – н.п. Старогнатовка – н.п. Белая Каменка, произведено 2 выстрела из АГС;18....
  3690

  2019-11-03 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4861.html 2019-11-03 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:25 – н.п. Марьинка – н.п. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 3 гранаты из РПГ, 29 гранат из АГС, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;21:20 – н.п. Марьинка – н.п. Александровка: произведено 30 выстрелов...
  3542

  2019-11-02 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4860.html 2019-11-02 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21.28 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское: выпущено 2 гранаты из РПГ;20:40 – н.п. Зайцево северное – н.п. Гольмовский: выпущено 4 мины из 82 мм миномета;17:00 – н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: совершено 20 выстрелов из БМП-2;17:...
  3647

  2019-11-01 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4859.html 2019-11-01 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20.27 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведено 20 выстрелов из АГС;20.25 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное, произведено 8 выстрелов из РПГ, применяется стрелковое оружие;18.55 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведен 1 выстрел ...
  3502

  2019-10-31 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4858.html 2019-10-31 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:20:55-21:17 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: выпущено 5 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие;19:35-19:55 – н.п. Опытное – н.п. Донецк (терминал ДАП): применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;17:25-17:4...
  3638

  2019-10-30 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4857.html 2019-10-30 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:21:50 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 15 гранат из АГС;21:30 – н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие;21:20 – н.п. Пески – н.п. Донецк (Вольво-центр): произведе...
  3667

  2019-10-29 Новороссия. Сводки НМ ДНР и НМ ЛНР. Сводка и сообщения представительств ДНР и ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.(+видео)

  ВИДЕО: http://german.wlad.eu/4856.html 2019-10-29 ЗАФИКСИРОВАНЫ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ВФУ ПО ДНР, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:22.40 – н.п. Металлист (Травневое) - н.п. Доломитное, произведено 20 выстрелов из БМП-2;21.25 – н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка, выпущено 2 мины калибром 82 мм;20.40 – н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка, выпущено 2 мины калибром 82 мм;20.26 –...
  3692
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика