• РЕГИСТРАЦИЯ
Влад Герман ДНР - Донецк НОД
24 января 10:20 1289 1 20.79

Tento list si nemôžem nechať len pre seba: List pána profesora Jaroslava Husára poslancovi NR SR - Jánovi Budajovi.

Это письмо я не могу просто оставить для себя: письмо профессора Ярославы Гусара депутату Национального совета Словацкой Республики - Яну Будаю

(НА СЛОВАЦКОМ)

Vážený pán Budaj,

nemôžem sa už neozvať. Počul som Vaše úvahy v rozhlase. Môžete si na mňa pamätať, pretože pán Kňažko potreboval ekonóma a p. doc. Stern odporučil mňa. Zoznámil ma s ním po divadelnom predstavení v kaviarni nad Novou scénou.

Pán Kňažko ma pozval na vaše sedenie so skupinou ľudí v budove na Štefánikovej ulici. Boli ste teda tam aj Vy. Aj Vy aj pán Kňažko ste boli voči mne mladí ľudia.

Prekypoval z Vás nepodložený optimizmus a sláva z ulíc zanechali na Vás stopy radosti, ba by som povedal až prognostikov určitosti. Len ste nemali skúsenosti s kapitalizmom a tak som sa tam snažil vysvetliť, že

kapitalizmus nie je to, čo chceme.

Vás to prekvapilo, možno ste už na to zabudli, lebo akýsi mladík vykríkol, že nepotrebujeme poúčať.

Avšak vo vtedajšom Vašom veku som ja už mal vedeckú hodnosť získanú v zahraničí (1965) a dali mi ju takí velikáni ako prof. Tinbergen – predseda Centrálneho plánovacieho úradu Holandska a tvorca teórie hospodárskej politiky, prof. S. Kuznets, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu a tvorca systému národných účtov, bez ktorých nevidíme do takého zložitého systému, ako je ekonomika, prof. Morton, človek, ktorý sa zaoberal matematickou opt imalizáciou fungovania ekonomických systémov a iní.

Nielen to, v roku 1968 (práve v deň vstupu vojsk do ČSSR) som na základe vyhraného konkurzu z 10 ľudí z ČSSR (hlavne Česi, lebo bol som jediný Slovák) nastupoval do Ženevy do OSN, konkrétne do EHK.

Tam som pracoval na projekte komparácia krajín regiónu EHK plus USA, ZSSR, Kanada a Japonsko a to na báze Leontievovho modelu (Stalin ho vyhnal zo ZSSR), ktorého input/output tabuľka je dokonalým obrazom o principiálnych

tokoch ekonomických informácií nutných k opodstatnenosti rozhodnutia o ekonomickom systéme, čiže je racionálnou organizáciou systému informácií na základe poznatkov súčasnej vedy.

Tam som sa spoznal s ďalším velikánom ekonómom, prof. J. K. Galbraithom, ktorého som na spomenutej schôdzi citoval, že načo produkuje kapitalizmus spústu tovarov a služieb, ktoré sú umelou potrebou, ktorú velebíme a nadávame na výdavky vlády na verejné tovary, ba že ignorujeme extravaganciu súkromného sektora ekonomiky. Vyvolal som nevôľu aj na ďalšej schôdzi, ale už u p. Hamžíka, kde ma tiež odporučil p. doc. Stern. Ja som totiž kapitalizmus zažil a ekonomicky ho analyzoval a žiaľ , musel som priznať,

že či Marx či Schumpeter mali pravdu píšúc o perspektíve kapitalizmu. Schumpeter jasne povedal: neprežije.

Vy ste boli v eufórii (nielen Vy aj p. Havel, Dlouhý,…) a nevideli ste dôsledky, čo príde – nezamestnanosť, chudoba, rozkrádanie, bezohľadní zbohatlíci, bezdomovci, bezprávie, zlé potraviny, Gorila, Černák, Majský… .

Nevedeli ste, že v roku 1969 R. Aron napísal skoro 400-stranové dielo Dezilúzia pokroku, nečítali ste Le Monde a iné zahraničné denníky, kde sa písalo o rastúcich nerovnostiach, alebo ako Jean-Paul Fitousi písal, ako stredné spoločenské vrstvy, ich väčšina skĺzla medzi chudákov, či články,

ktoré písali, ako sme odsúdení na hojnosť (posmešne).

Vám sa páčilo, že podriadený môže tykať vedúcemu, že prezident môže behať na kolobežke po Hrade.

Profesionálna kariéra viažuca sa na diplom a klasickú trpezlivú prácu nebola pre vás vzorom.

Nevedeli ste, čo je pôvodná akumulácia, alebo ako zbohatol Liverpool, či všeobecne, aká bola genéza priemyselného kapitalizmu, čo sa v ekonomických knihách písalo.

Viete (vedeli ste), že veľký francúzsky filozof napísal dielo Bieda prosperity? To, že banka JPMorgan už zničila akciovku N. Teslu a že aj teraz hazarduje s peniazmi vkladateľov Vám asi nebolo známe.

Neverím, že ste vedeli starú múdrosť: „Quid leges sine moribus, vanae proficiunt; na čo sú dobré zákony, ak chýba mravnosť.“

Pozrite na naše súdnictvo, či prokuratúru. Nemal kto dať ekonomické ani právne princípy ako základ fungovania

spoločnosti, a už bolo známe ekonomické dielo Public Choice Theory od J. M. Buchanana z roku 1984. Autor dostal Nobelovu cenu.

Veda bola a je u politikov stále na pokraji záujmu.

Žiada zhrbený chrbát a dobré porozumenie záhad, enigiem.

Neviem, či ste vedeli, že prof. Briška už v roku 1943 (p. Klaus sa práve narodil) napísal dielo Národné hospodárstvo, ktoré malo 665 strán. Z kapitoly Úverová (a kapitálová) politika Vám napíšem nadpisy pár podkapitol: pojem úveru a všetky jeho druhy, úverový trh: peňažný a kapitálový, jeho štátna regulácia a spôsoby tejto regulácie; otázka úroku, prirodzený úrok; otázka peňažníctva a druhy peňažn&iac ute;ctva; otázka

burzy, jej druhy a druhy obchodov na burze; otázka burzovej špekulácie a výšky kurzu na burze; organizácia burzy, burzové obchody, atď.

Uviedol som iba jednu kapitolu, čo je cca 60 strán. Čiže na 665 stranách je toho iste ešte veľa.

Kto to vedel z tých kontaminovaných ekonómov na Slovensku z roku 1989?

Ani jeden z Vás nebol Benjamin Franklin, 17/1/1706, tlačiar,

vydavateľ, novinár, vynálezca, diplomat, politik. Nepoznali ste jeho vydavateľské motto: vydavatelia sú vychovávaní vo viere, že keď sa muži odlišujú v názore, obe strany majú byť vypočuté. Rozpracoval plán jednotnej Únie. V Anglicku si našiel priateľov medzi intelektuálmi. Pobudol tam niekoľko rokov. Bojoval za nezávislosť Ameriky. Kongres dal špeciálnemu výboru (bol v ňom aj Franklin) vypracovať Deklaráciu nezávislosti.

Deklaráciu spísal mladý a inteligentný Thomas Jefferson – ostatní ju len redigovali. Bola prijatá 4/7/1774. A 3/9/1783 vo Versailles VB musela podpísať a uznať nezávislosť (a nehovorili o nežnej revolúcii).

Mali ste niečo také? Ale ľudia v ČSSR o tom vedeli, nás to učili. Totiž veľa ekonómov zo Slovenska bolo expertmi OSN, prednášali v zahraničí – USA, VB, Belgicko...

(už v 1948 prof. Briška) študovali v zahraničí, získali tam vedecké hodnosti – jeden dokonca PhD. v USA už v roku 1972, pracovali v OSN a tak poznali kapitalizmus.

Nevedeli ste, že prof. R. Richta napísal dielo Civilizácia na rázcestí (na Slovensku vyšlo v roku 1967).

S jedným z autorov som pracoval v EHK v Ženeve.

Vy ste nevedeli ponúknuť alternatívu, ktorá je lepšia.

Vy ste nevedeli, že už Galbraith písal o tom v roku 1958, že

monetárna politika je mýtus, že fiskálna politika je mýtus, o tom že vlády USA, Anglicka a i. nerešpektujú ekonomické zákony a vládne pahltnosť zbohatlíkov. Nevedeli ste, aké sú problémy v kapitalistickom bankovom systéme, hoci o

tom už písal Mises pred viac ako sto rokmi, nevedeli ste, čo je železný zákon mzdový a tak teraz ľudia bojujú o minimálnu mzdu.

To ste chceli?

Ja som napísal na AZZZ, RÚZ a aj ministerstvo práce, ako sa má počítať mzda a uviedol som konkrétny príklad z výroby sódovej vody.

Marginalisti to vedecky spracovali temer pred 200 rokmi, pred narodením J.M. Keynesa.

Vážený pán Budaj, budem rád, ak sa aj zahĺbite nad tým čo som napísal.

To asi stačí.

Možno aj Vy budete inak vnímať rok 1989, o ktorom spomínaný francúzsky filozof P. Bruckner v diele Bieda prosperity napísal, že sme premárnili príležitosť na budovanie lepšej spoločnosti.

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, Csc.


Vlad German:

http://slovensko-novinky.wlad.... 

http://lenta.wlad.eu  - Analytický přehled v ruštině

http://dnr2.wlad.eu 

https://cont.ws/@vladgerman 

Pomoc našemu projektu:

Medzinárodné hore na PayPal

Sme úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili náš projekt!

Моя Родина - Советский Союз. Народно-освободительное движение Донбасса

Народно-освободительное движение - Národná oslobodzovacia pohyb www.slovensko-novinky.wlad.eu

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

  Загрузка...
  Star Fire Сегодня 00:50

  Мировой порядок на грани краха

  Автор – Владимир БольшаковЗапад использует международные организации, военную мощь и финансовые ресурсы для того, чтобы править миром, но этому приходит конец. Мюнхенская конференция по безопасности это показала. Конец паразитическому Западу наступил...В Германии с 15 по 17 февраля проходила Мюнхенская конференция по безопасности. Это мероприятие – одно...
  -->
  66
  Ramires Вчера 22:56

  Почему Кремль решил избавиться от Асада

  Кремль, конечно, хорошо обосновался в САР, тем не менее, у него достаточно конкурентов. Первыми, конечно, на ум приходят Соединенные Штаты Америки. Их вряд ли можно причислить к стороне, заинтересованной в спасении ближневосточного государства. На их счету несколько «зарезанных» арабских республик — Ирак, Ливия. После них везде остаются только руины. Да, арабы такой н...
  -->
  189
  Ирина Репьёва Вчера 21:00

  РФ - проект США (видео Михаила Советского). Координатор НОД подготовил депутатский запрос в Генпрокуратуру об объявлении выхода Украины из СССР незаконным (видео-комментарий Евгения Фёдорова)

  Российская Федерация, которая появилась в 1991 году - это государство, созданное Соединенными Штатами Америки, управляется ими же, и встроена в однополярный мир.https://www.youtube.com/watch?v=THsdT434r3w&app=desktop - о развале СССР (М. Совесткий)https://vk.com/video398251867_456241320?list=577908519185ac2fe9 - Евгений Фёдоров о запросе в Генпрокуратуру ...
  -->
  348
  Potap1956 Вчера 20:32

  МИД России объявил о борьбе с клеветой по поводу голода в СССР

  Голод в СССР в 1930-е годы был связан с объективными природными условиями, а не решением властей истребить отдельные группы населения. Об этом заявило МИД России после того, как в странах Центральной Азии начали «искусственно раздувать тему голода». Со ссылкой на исторические документы МИД сообщил, что причиной голода в 1930-е годы стали засуха и неурожа...
  -->
  169
  Ирина Репьёва Вчера 19:21

  Запад готовит беспрецедентную информационную атаку на Путина. МНЕНИЕ

  Автор: Александр НеукропныйСреди многочисленных комментаторов выступления Президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием практически никто не увязал предельно жесткую риторику нашего лидера в отношении Соединенных Штатов с анонсированными не так давно новыми антироссийскими санкциями, уже находящимися на рассмотрении Конгресса США. Тем не менее, с...
  -->
  316
  Ирина Репьёва Вчера 18:44

  В России рассказали, где и как был завербован самозванец Гуайдо +12

  23.2.2019. У попытки государственного переворота в Венесуэле обнаружены «сербские» корни. Российский сенатор Андрей Климов, заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета, рассказал, когда и где был завербован Хуан Гуайдо — человек, которого Вашингтон прочит на роль пр...
  -->
  353
  Ирина Репьёва Вчера 18:25

  В ФРГ начали понимать: безопасность в Европе возможна только в союзе с РФ

  Автор: Олег Орлов. 23.2.2019. Странно, но многие в мире до сих пор думают, что однополярный мир вечен. Или считают, что в случае ядерного конфликта кто-то на Земле способен выжить. Но вот наконец-то и в Европе начинают понимать, что размещение ядерного оружия США на её территории опасно, прежде всего, для самой Европы.Так, на днях депутат немецкого парламента Юрг...
  -->
  262
  Ramires Вчера 12:29

  Минск нацелит российские ракеты на Европу

  Белоруссия совместно с Россией будет думать над ответом, если США разместят в Европе новые ракеты. Об этом в ходе посещения Военной академии заявил в пятницу, 22 февраля президент страны Александр Лукашенко. По его словам, в Минске серьезно обеспокоены рисками, которые несет выход США из ДРСМД.«Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор...
  -->
  114
  Potap1956 Вчера 12:17

  Белорусская шиза НАТО — бывший генсек Альянса боится повторения «украинского сценария».

  Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен громогласно заявил, что Российская Федерация вынашивает план о присоединении Белоруссии и приближения вплотную к границам Западной Европы. Такое заявление экс-генсек НАТО сделал в интервью для информационного агенства LIGA.net.«Ключевой риск — это повторение в Беларуси украинского сценария с войной ...
  -->
  123
  Potap1956 Вчера 12:15

  Отделить "бело" от "русов". Как экс-генсек НАТО гнёт про гнёт

  Значит, так: или соседи России слушаются голоса демократии и свободы, или их ждет тлен, забытье и агрессивный сапог. Бывший генсек НАТО товарищ Расмуссен поделился с украинскими журналистами своими грезами. В последнее время много пишут о вспышке кори на Украине. Вдаваться в этот вопрос не будем, но косвенно этот факт подтверждает то, что у многих незале...
  -->
  121
  Ramires 22 февраля 16:58

  Америка собирается отхватить у России часть Арктики

  США не допустят, чтобы Россия и Китай доминировали в водах Арктики. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. «Это не чье-то озеро: к арктическим водам должны иметь свободный и открытый доступ все страны Арктического совета, в который входим и мы», — приводит слова Фогго журнал Washington Examiner.Говоря о Китае, адмирал подчеркнул, чт...
  -->
  242
  Ирина Репьёва 22 февраля 16:21

  Лукашенко пригрозил совместным с Россией ответом США

  22.2.2019. Президент Белоруссии обеспокоен возможностью размещения в Европе ракет США средней и меньшей дальности.Как передает белорусское государственное агентство БелТА, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии вместе с Россией нужно будет подумать над ответными мерами, если Соединенные Штаты решаться на этот шаг, а в особенности, если ракеты средней и меньшей дал...
  -->
  455
  Ramires 22 февраля 11:53

  Трудный союз. Смогут ли Россия и Турция договориться по Сирии

  Турция как партнер по урегулированию в Сирии ценна для России прежде всего тем, что имеет большое влияние на сирийскую оппозицию. Однако ближневосточная политика Турции выстраивается с учетом позиции не только России, но и США. Поэтому Москве придется пойти на дополнительные уступки Анкаре, чтобы Турция не начала слишком усердно защищать американские интересы в Сирии ...
  -->
  231

  В СССР был ОБХСС, в Российской Империи: Указ Елизаветы Петровны. (о наказании мздоимства и воровства из казны) В КИТАЕ сразу - расстрел! Владимир Путин, а нам что делать с Чубайсом?

  В СССР был ОБХСС, в Российской Империи: Указ Елизаветы Петровны. (о наказании мздоимства и воровства из казны)В КИТАЕ сразу - расстрел! Владимир Путин, а нам что делать с Чубайсом? (И твоими "друзьями" - ворами?)Лишить чинов, всё имущество, что есть , без остатку, отписать на Ея Императорское Величество Указ Елизаветы Петровны. (о наказании мздоимства ...
  -->
  487
  Grand Фитиль
  22 февраля 04:48

  Экспроприация экспроприаторов

  Суд в Париже приговорил крупнейший швейцарский банк UBS к выплате штрафа в размере 4,5 млрд евро за уклонение от уплаты налогов во Франции. Выплата, которую присудили банку, станет рекордной в истории французского правосудия для нарушителей налогового законодательства страны. Кредитную организацию признали виновной в мошенничестве, а именно в созда...
  -->
  852

  Убийство на стройке в Мюнхене ...

  Убийство на стройке в Мюнхене ... В Мюнхене произошла стрельба, погибли два человека. Шеф на стройке застрелил рабочего из чувства личной неприязни! Полиция подтвердила гибель двух людей, на строительной площадке Ольмюллерштрассе, устроивший стрельбу застрелился. В Алжире разбился военный вертолет Военный вертол...
  -->
  511
  Ramires 21 февраля 22:05

  Почему Нетаньяху отказался от встречи с Путиным

  Отношения с Израилем у Кремля то идут на лад, то неожиданно портятся. Вот и сейчас глава еврейского государства отложил визит в Москву, но поздравил нашего президента с Днем защитника Отечества. Что все это значит?Как мы помним, после трагедии с российским Ил-200, близкие к администрации Владимира Путина, пустили слух, будто дела в отношениях стран настолько плохи, чт...
  -->
  446
  Potap1956 21 февраля 21:29

  США под прицелом: Запад напуган посланием Путина

  Западные СМИ и эксперты пристально следили за посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Естественно, что наибольший интерес у них вызвала внешнеполитическая часть, в которой президент предостерег США от необдуманных и агрессивных действий в отношении России. Владимир Путин отметил, что все действия России носят оборонительный х...
  -->
  2501
  Гоша из Одессы Фитиль
  21 февраля 20:52

  Зачем Трамп поддержал всемирную легализацию ЛГБТ

  Стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа запускает глобальную (всемирную) кампанию декриминализации гомосексуализма. Хозяин Белого дома настроен решительно. Он хочет положить конец криминализации гомосексуализма в более чем 70-ти странах планеты. Об этом сообщил телеканал NBC.Возглавит поход против «ортодоксальной» части человеч...
  -->
  858
  Potap1956 21 февраля 20:02

  Журналисты ФАН разоблачили антироссийский фейк французских спецслужб

  ИноСМИ, начиная с 12 февраля, активно распространяли информацию о «причастности россиян к пыткам гражданина ЦАР». Это была спланированная провокация. Париж грубо вмешивается во внутренние дела Центральноафриканской республики, намеренно дискредитирует Россию, что удалось доказать журналистам.Гражданин ЦАР, о котором трубят зарубежные издания, сотруднича...
  -->
  663
  Ирина Репьёва 21 февраля 18:43

  Платошкин снова пудрит мозг: бескровная смена власти возможна, и проповедает пример армянской цветной революции (видео)

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=TGDN8IP8TTEКрасный террор — комплекс карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России (1917—1923) против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. Служил средством устрашения как антибольшевистских сил, так и не принимавшего участия в Гражданской войне населения. Террор и наси...
  -->
  573
  Ирина Репьёва 21 февраля 18:00

  Е.А. Федоров 21 февраля2019: "После речи Владимира Путина Запад визжит - ждем майдана"

  НОД :: официальная группаhttps://www.youtube.com/watch?v=sZuGx2e6ox8"Среди правящего класса США много таких, кто излишне увлечён идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Разумеется, это их право думать так, как они хотят, но считать-то они умеют? Умеют, наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оруж...
  -->
  798
  Ирина Репьёва 21 февраля 14:10

  Евгений Федоров о послании Владимира Путина - Политикус: "Путин сказал: "Включайтесь в работу НОД"

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=GUdJT4a8PCchttps://politikus.ru/video/116855-evgeniy-fedorov-o-poslanii-vladimira-putina.html За последнюю неделю НОДовцев стало на 300 человек больше!Анкета за конституционную реформу http://rusnod.ru/user/reg/Заявление о проведении в России Конституционной реформыЯ, гражданин России, выступаю за восс...
  -->
  603
  Ирина Репьёва 21 февраля 13:55

  Предупредили и указали на дверь: Госдума одобрила законопроект о больших сроках для лидеров ОПГ

  21.2.2019. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Уголовный Кодекс, предполагающих большие тюремные сроки для лидеров ОПГ. Отдельное наказание вводится за само "звание" главаря преступного мира.Законопроект, внесённый в Госдуму президентом 14 февраля, уже 19 февраля был одобрен в первом чтении. Документ предполагает значительное ужес...
  -->
  644
  Славик Яблочный 21 февраля 13:39

  Раскол Мирового Правительства устроили как по заказу Кремля

  Мюнхенская конференция по безопасности обнажила резкое ухудшение отношений между Европой и США по ряду важных вопросов. К такому выводу пришли репортеры французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн и Томас Видер.По мнению журналистов, раскол усилился после объявления Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном. Недовольны в Европе и неожиданным выводом войск из...
  -->
  509
  Ирина Репьёва 21 февраля 12:49

  Унылый дезертир идет в политику? Зачем? Вернуть Крым Украине?

  21.02.2019. (ВИДЕО) | Русская веснаВ середине февраля 2019 года в Севастополе стали массово появляться билборды с рекламой «Партии дела», у которой нет своего отделения в регионе.Эта партия в 2010 году была создана на федеральном уровне предпринимателем Константином Анатольевичем Бабкиным (сфера — машиностроение), одним из соучредителей Московского экономического фору...
  -->
  719
  Aleksandr88 ВЕЖЛИВАЯ РОССИЯ
  21 февраля 04:34

  Погромы на Гаити - репетиция бойни во Франции.

  Сергей Будков13 фев 2019 в 12:00Все процессы взаимосвязаны, Гаити имеет прямое отношение к Франции. Горящие автомобили, грабежи и хаос: сотни протестующих на Гаити требуют отставки президентаЭто событие показывает, что события во Франции будут усугубляться, и это возможно приведет к смене власти. Франция стала слаба. ИА Разведданные, много раз предупреждало о том, что...
  -->
  1531
  Star Fire 20 февраля 19:37

  Как США ведут мировую войну? Часть 2

  Автор: Дмитрий ВерхотуровИтак, продолжение темы о том, как США ведут глобальный конфликт и какие у них есть для этого замыслы. Даже в самом кратком, тезисном изложении, статья получилась довольно объемной, и для удобства читателей ее пришлось поделить на две части. Взять выгодные позиции без войныВ глобальной стратегии США есть один очень существен...
  -->
  451
  shaya 20 февраля 10:31

  Блеск и нищета британских куртизанок: политики на BREXIT, миллион детей - в нищете

  Британские парламентарии беспокоятся о BREXIT, забывая про внутриполитические и экономические проблемы в стране. Безработица, снижение уровня жизни и нищета, от которых страдают несовершеннолетние дети, должна были бы стать для Лондона приоритетом, но нет!Центр Resolution Foundation провел исследование, анализируя в комплексе экономические прогнозы управления по бюдже...
  -->
  1171
  Grand «Я Родился в СССР»
  20 февраля 05:15

  Euronews: Израиль обвиняет Европу в «демонизации евреев» и новой форме антисемитизма

  После отказа премьер-министра Польши от участия в саммите Вышеградской четверки в Иерусалиме из-за заявления главы МИД Израиля о сотрудничестве «многих поляков» с гитлеровцами статус переговоров был снижен до двусторонних встреч. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Европе нарастает «антисионизм» как новая форма антис...
  -->
  902
  Ирина Репьёва 19 февраля 19:38

  Премьера фильма "Русский КОД развития" (полная версия 8 часов.)

  Евгений Фёдоров :: официальная страницаhttps://vk.com/video-160855618_456239719 Анкета за конституционную реформу http://rusnod.ru/user/reg/Заявление о проведении в России Конституционной реформыЯ, гражданин России, выступаю за восстановление Государственного Суверенитета России, для чего требую провести в стране Конституционную реформу, в...
  -->
  914
  Potap1956 19 февраля 17:22

  Беги, Форд, беги!

  Ужасные новости у меня для вас товарищи. Американский автомобильный концерн Форд уведомил власти о том, что он начинает активизацию подготовки вывода своих промышленных мощностей из страны. Другие промышленные компании также, в частных разговорах с премьер-министром, выразили озабоченность своими потерями и также предупредили о том, что подумывают о переезде из этой с...
  -->
  774
  Grand Фитиль
  19 февраля 16:45

  Польша начала строить канал через Балтийскую косу

  Архивное фото Фото: AP/ТАССМосква. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Польши во вторник официально объявили о начале строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу, который соединит Балтийское море с Калининградским заливом, сообщает Радио Польши.Длина канала составит чуть более километра, предполагаемая глубина - 5 метров. Это позволит судам дли...
  -->
  737
  Potap1956 19 февраля 15:40

  Мюнхен: почему обновленного мирового лидера встретили гробовой тишиной

  Самое яркое впечатление, которое осталось у множества западных журналистов и экспертов после Мюнхенской конференции по безопасности, — это контраст между оглушительными аплодисментами и оглушительной тишиной. Громогласная овация, достойная скорее рок-исполнителя, чем политического деятеля, досталась канцлеру Германии Ангеле Меркель, а презрительная тишина — вице-прези...
  -->
  436
  Grand Фитиль
  19 февраля 14:03

  Действия Банка Англии выглядят подозрительно: иностранный эксперт о странностях с золотом, хранящимся в Великобритании

  Англоязычная редакция информационного агентства RT опубликовала материал, посвященный ситуации с золотым запасом Австралии, который хранится в Великобритании. «ПолитРоссия» представляет перевод этой статьи.Обозреватели обратили внимание на то, что в последние годы мировая геополитическая и торговая напряженность, а также санкции США, подорвали доверие к...
  -->
  2612
  Ирина Репьёва 19 февраля 12:39

  Дмитрий Таран. Путин против «воров в законе», арест Майкла Калви, Чубайс и Греф испугались

  https://www.youtube.com/watch?v=3GnePez5DyMКонцептуальные итоги недели. Семнадцатый выпуск.Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.— Владимир Путин направил в Госдуму законопроект об ужесточении законодательства в отношении «воров в законе»;— Арест главы Baring Vostok Capital Майкла Калви;— Принят в первом ...
  -->
  1601
  Ирина Репьёва 19 февраля 12:31

  Александр Роджерс. Майданные структуры Ходорковского в России

  https://www.youtube.com/watch?v=BJjYaAw7OMI ...
  -->
  878

  Európu začal chrániť protiraketový dáždnik. Vieme o tom? Европу начал защищать противоракетный зонт. Мы знаем об этом?

  (НА СЛОВАЦКОМ)Protiraketový štít zložený z radaru v Turecku a rakiet na amerických lodiach už funguje. Celkovo má byť nebo nad Európou chránené od roku 2020. 21. máj 2012 o 18:12 TOMÁŠ VASILKOPridajú sa aj Rumunsko a Poľsko.CHICAGO, BRATISLAVA. Radar v Turecku, loď v Stredozemnom mori a riadiace centrum v Nemecku. Protiraketová obrana Európy, zložená z týchto troch ča...
  -->
  631
  Potap1956 19 февраля 11:31

  Барышня, завидовать надо молча!: Журналистку Times не впечатлила "бездушная" Москва без очередей и авосек

  МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Британская газета The Times опубликовала статью журналистки Дженис Тернер под заголовком "Москва — сверкающий город, утративший душу", в которой речь идет о балете, аэропорте и кошках, однако мало что сказано о самой российской столице. Четверть текста посвящена балетным тренировкам, на которых присутствовала журналистка. Ка...
  -->
  50
  Potap1956 19 февраля 11:18

  «Вы приносили войну на наши земли дважды»: Соловьев в эфире ТВ ответил немцу Шультессу на обвинения России в агрессии

  Кинорежиссер и продюсер, политический эксперт Феликс Шультесс обвинил Россию в том, что она проводит агрессивную политику. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» преподал ему урок истории - пишет издание "ПолитПазл".Немецкий эксперт Феликс Шультесс, нередко принимающий участие в российских политических ток-шоу, обвинил Россию в про...
  -->
  608
  pretty Фитиль
  19 февраля 09:11

  Гуру американской журналистики попалась на плагиате

  Владимир Корнилов © AP Photo / Nell Redmond В США разгорается очередной скандал, связанный с плагиатом. В общем-то, ничего нового — и в Америке, и в Европе, и у нас неоднократно ловили и будут ловить нечистоплотных журналистов, авторов книг, студентов и даже политиков на "заимствованиях" из чужих работ без каких бы то ни было ссылок на них. Данный ск...
  -->
  473

  ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ. Как в Берлине борются с Huawei

  1 декабря 2018 года торговая война между США и Китаем вышла на новый уровень: в канадском Ванкувере по требованию американских союзников местными властями была арестована Мэн Ваньчжоу — финансовый директор и один из ведущих топ-менеджеров китайской компании Huawei. Произошло это по формальному обвинению в нарушении корпорацией американских технологических санкций прот...
  -->
  626
  Ирина Репьёва 18 февраля 13:22

  Мечты экс-представителя НАТО в РФ: "После Путина" Россию ждёт гражданская смута и вывоз ядерного оружия". Спасибо, что предупредил!

  17.2.2019. Так что, будем держаться за Путина!Украинский портал «Апостроф» продолжает публиковать части интервью с бывшим представителем НАТО в России Гарри Табахом.  Русофобия в этом интервью зашкаливает, как зашкаливает и частота произнесения слов «Россия» и «Путин». По словам Табаха, Россию "после Путина" «ожидает смута и гражданская война». Само...
  -->
  1343
  Klopik Фитиль
  18 февраля 11:58

  Мюнхен: почему обновленного мирового лидера встретили гробовой тишиной

  Самое яркое впечатление, которое осталось у множества западных журналистов и экспертов после Мюнхенской конференции по безопасности, — это контраст между оглушительными аплодисментами и оглушительной тишиной. Громогласная овация, достойная скорее рок-исполнителя, чем политического деятеля, досталась канцлеру Германии Ангеле Меркель, а презрительная тиши...
  -->
  6274
  AlexZenit Фитиль
  17 февраля 18:57

  В Китае отвечают на вызовы Мюнхена предложением продолжить глобализацию

  И намерены развивать взаимодействие в защите «многосторонности» с Европой. Синьхуа 16 февраля поместила редакционный комментарий, посвященный ежегодному докладу на Мюнхенской конференции по безопасности, который на проходящей сейчас ее 55-й сессии озаглавлен «Большая головоломка: кто будет собирать осколки?».Комментарий интересен китайским видением пробл...
  -->
  440

  Jak páni světa zbavuji Zemi přebytečných obyvatel. Как "повелители мира" избавляют Землю от лишних жителей

  (НА ЧЕШСКОМ)Proč téměř nikdy nepadne slovo „genocida“, když se jí dopouštějí Spojené státy. Proč?Světové ekonomické fórum v Davose přišlo a odešlo, ale nic se nezměnilo. Chudí jsou chudší, bohatí bohatší, války a konflikty jsou na vzestupu. Temná elita tahá za provázky, a nemá žádnou touhu – pevně tomu věřím – zničit sebe, „svou" planetu, jachty, nemovitosti, svůj fin...
  -->
  845

  Брюссель рассматривает ДРСМД залогом безопасности Евросоюза

  После того как стало известно, что США в одностороннем порядке выходят из договора о запрете ракет средней и малой дальности, в Евросоюзе встревожились не на шутку по этому поводу. Действительно, в странах Старого света есть из-за чего переживать, если ДРСМД реально останется в прошлом. Многие европейские СМИ забили тревогу по поводу новой холодной во...
  -->
  932
  Гордон Шамуэй 15 февраля 15:19

  Проблема иммиграции: Эль Сисси оказался честнее Макрона, Меркель и Трюдо.

  Гелиос Александрийский, 9 декабря 2018В контексте недавнего Всемирного молодежного форума в Египте, президент Египта Эль Сисси принял участие в заседании, на котором он ответил на вопросы молодежи. Я перевёл с арабского его ответ на вопрос об эмиграции.Эль Сисси:Второй вопрос мне задает Мохаммед Кассим (молодой афганец): почему мировые лидеры закрывают свои двери пере...
  -->
  557

  2019-02-12 Mimovládky podporované Sorosom varujú: Euroskeptici so svojou láskou k Rusku môžu obsadiť v europarlamente až 30 percent kresiel. Májové voľby budú boj

  Боевики Сороса предупреждают: евроскептики, с их любовью к России, могут отдать до 30 процентов мест в Европарламенте. На майские выборы будет война.(НА СЛОВАЦКОМ)Pred blížiacimi sa májovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP) prichádzajú rôzne pro-EÚ mimovládky a think-tanky s výstrahami pred rozrastajúcim sa euroskeptizmom, ktorý vraj môže po voľbách zabrať a...
  -->
  1061
  Star Fire 13 февраля 21:55

  ГЕРМАНИЯ ЗАБЫЛА УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

  Сергей АртёменкоНемецкие дипломаты демонстрируют историческую амнезиюВопиющий рецидив ревизионизма продемонстрировали дипломаты ФРГ в Совбезе ООН при обсуждении очередной годовщины так называемых «минских соглашений» по урегулированию украинского кризиса и прекращения войны в Донбассе. По версии представителя официального Берлина, в годы Второй мировой ...
  -->
  1354
  yazzz 13 февраля 20:35

  Более половины немцев признали Америку угрозой номер один

  Соединенные Штаты с давних пор имеют имперские замашки и ошибочно считают себя единственной сверхдержавой, способной диктовать свои порядки всему миру. Американские власти вот уже много лет пытаются навязать свою гегемонию абсолютно во всех уголках планеты и примеряют на себя роль жандарма мирового порядка. Однако, как показывает практика, процесс глоба...
  -->
  1157

  Разрушение Европы – Глобальный миграционный пакт...

  В декабре 2018 года ООН приняла один документ, смысл и последствия реализации которого ускользнули от большинства СМИ, а значит и от большинства граждан планеты. Этот документ называется «Глобальный миграционный пакт ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции». Или, если коротко, — Глобальный миграционный пакт. По сути этот документ носит лишь декларати...
  -->
  6197
  pretty 12 февраля 12:55

  "А ну сняла быстро". В самом свободном городе мира ввели жесткий дресс-код

  Владимир КорниловТоталитарный либерализм в действии. Журналистка рискнула пройтись по Нью-Йорку в красной кепке с лозунгом Трампа Make America great again. Наверное, в афганской деревне, контролируемой талибами, это было бы безопаснее. Еще не так давно любимой цитатой либералов всего мира была фраза, в разных вариациях приписываемая Вольтеру: "Мне глу...
  -->
  1155
  Алексей Кравцов 12 февраля 01:47

  Бейтесь за нас: Великобритания предъявляет права на Польшу и Прибалтику!

  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет требовать от Польши и стран Прибалтики убедить ЕС смягчить условия «брексита». Со стороны британского премьера это нечто большее, чем жест отчаяния. Лондон напоминает о своей вековой геополитической опеке над Восточной Европой и требует от правительств подшефного региона ответной услуги: быть британскими агентами в Еврос...
  -->
  999

  AKTUÁLNE: Nové sídlo NATO v Bruseli stálo slovenských občanov 7,2 milióna eur. Celkové náklady boli 1,2 miliardy. На сегодняшний день: новая штаб-квартира НАТО в Брюсселе обошлась гражданам Словакии в 7,2 миллиона евро. Общая стоимость составила 1,2

  (НА СЛОВАЦКОМ)Konečné náklady na výstavbu a sfunkčnenie nového ústredia Severoatlantickej aliancie v Bruseli dosiahli 1,2 miliardy eur. V odpovedi na žiadosť parlamentu to v utorok uviedol šéf belgickej diplomacie Didier Reynders.Belgicko prispelo na výstavbu novej centrály NATO sumou 45,6 milióna eur, čo predstavuje 3,8 percenta z celkových nákladov.Podiel Slovenska ...
  -->
  1335

  “Svetu vládne mafia na čele so Sorosom” – Poslanec strany Most-Híd prekvapil zdieľaním článku o svetovej oligarchii. “Мировое правительство мафии во голове с Соросом” – член партии Мост-сита удивился, поделившись статьей о мировом олигархии

  (НА СЛОВАЦКОМ)Poslanec Národnej rady Eduard Adamčík (Most-Híd) na rozdiel od svojich mnohých straníckych kolegov otvorene hovorí o tom, že sú indície, že za protivládnymi protestami v priebehu minulého roka, ktoré organizovalo hnutie Za slušné Slovensko, stojí americko-maďarský miliardár podporujúci liberálnu demokraciu na celom svete – George Soros. N...
  -->
  1383

  Krvavý ceník v kauze Kuciak: Vražda ministra stála balík, prokurátor byl za hubičku. Кровавый прайс-лист по делу Кучака: убийство министра постоянного пакета, прокурор был за рупором

  (ВИДЕО НА СЛОВАЦКОМ) Krvavý ceník v kauze Kuciak: Vražda ministra stála balík, prokurátor byl za hubičku...
  -->
  1278
  Ирина Репьёва 7 февраля 16:16

  О секретных переговорах МО Молдавии и НАТО

  07.02.2019 - | Русская веснаБюро связи НАТО и молдавское оборонное ведомство должны будут провести независимые исследования и доложить руководству альянса риски вступления республики в НАТО: речь об возможном отделении Гагаузии и Тараклийского района, а также методах борьбы с "сепаратистами" в Бельцах.Без особого пафоса и афиширования в СМИ глава молдавского оборонног...
  -->
  2393
  Служба поддержи

  Яндекс.Метрика